Jump to content

Location

Poland

 1. What's new in this club
 2. Będziemy się modlić za Dennisa Christensena i jego żonę, Irinę, oraz za naszych licznych braci i siostry w Rosji, którzy nadal "zachowują spokój i okazują ufność" w Jehowie. Izajasza 30:15 Cały świat modli się za ciebie, drogi bracie!
 3. W ogóle mu to nie pomogło. Pomoc ich prawników. Wszystko ustalono z góry.
 4. By? dawniej pomocnikiem w komisji pisania. On jest namaszczony brat w Betel, ?e oko?o 3 lat temu zosta? przydzielony do pisania korespondencji z Urz?dem w Wallkill Bethel. On nie jest zorientowany regu?a brat w ogóle. Zdecydowanie osoba, przyjemne brat. Sprawia, ?e ludzie wokó? niego czu? si? zrelaksowany AT ?atwo?ci?. Brat kucharz rozpocz?? s?u?b? pioniersk? w dniu 1 wrze?nia 1982 roku i rozpocz??a s?u??c w ameryka?skiej bran?y w dniu 12 pa?dziernika 1984 r. By? w Betel ca?e ?ycie widocznie. Bez dzieci. Cia?o Kierownicze jest obecnie sk?ada si? z o?miu namaszczonych braci. Wi?cej informacji na temat Cia?a Kierowniczego zobaczy?: Â
 5. I bardzo dobrze że Putin zdegalizował tą masońską korporacje, tego fałszywego proroka !!! ŚWIADKOWIE jehowy to MASOŃSKA KORPORACJA ANTYCHRYSTA która SFAŁSZOWAŁA Pismo Święte w swoim demonicznym przekładzie NEW AGE NWO to przestępcza organizacja szatana !!!
 6. ŚWIADKOWIE jehowy to MASOŃSKA KORPORACJA ANTYCHRYSTA która SFAŁSZOWAŁA Pismo Święte w swoim demonicznym przekładzie NEW AGE NWO to przestępcza organizacja szatana która kłamie i indoktrynuje masy ludzkie !!!
 7. POLACO-jy_P_4-bkm-mix-1.pdf
 8. 1996 - New York Wallkill Postcard.pdf
 9. Według źródeł informacji w Luandzie, Angola (czytaj tutaj, chociaż to w języku portugalskim), regionalna konwencja JW odbywająca się w ten weekend na obrzeżach stolicy Luanda była skierowana wczoraj, piątek, przez co można by nazwać " atak terrorystyczny'. Ponad 400 uczestników (głównie kobiet) szybko przeszło w pobliże toalety na terenie konwencji. Zgłoszono, że toksyczne urządzenia gazowe były tam obsadzone przez 3 młodych członków UNITA, głównej partii politycznej, która sprzeciwiała się MPLA, dominującej partii reżimu w Angoli od czasu jej niezależności w 1975 roku. 43 osób zostało wpadło do szpitala, a pozostało kilka osób, pod opieką medyczną inwigilacja. Nie zgłoszono zgonów. Atak wydaje się być odwet za fakt, że JW nie głosuje - a Angola po prostu przeszła prezydenckie wybory w zeszłym tygodniu. 3 sprawców zostało zajęte przez policję, próbując zmieniać ubrania w hali konwencji, a 2 więcej zostało polowanych.
 10. Podobno kilku ekstremistów zosta?o zatrzymanych, a motyw ten uwa?a si? za wyrzut za niedawn? utrat? w wyborach tam Â
 11. Radosne zgromadzenia
   Hello guest!
  • Hello guest!
 12. Świadkowie Jehowy ponownie spotkają się w Lubinie
   Hello guest!
  ,4173318,artgal,t,id,tm.html
 13. Pomoce do studium Biblii
   Hello guest!
 14. Kongres Świadków Jehowy na Arenie Lublin. Będzie nawet 10 tys.
   Hello guest!
  ,4172122,art,t,id,tm.html
 15. EZECHIELA 11-14 Ezechiela 12 wersety od 26 do 28 — Jakie odpowiedzialne zadanie powierzono sługom Jehowy? Materiał źródłowy: w07 1.7 strona 13, akapit 8 Nawet tym, którzy drwili z orędzia, Ezechiel miał powiedzieć: „Jeśli chodzi o którekolwiek z moich [Jehowy] słów, nie będzie już żadnej zwłoki”. Musimy robić wszystko, by inni też zaufali Jehowie, zanim sprowadzi On koniec na ten system rzeczy. Ezechiela 14:13,14 — Czego możemy się nauczyć ze wzmianki o tych osobach? Materiał źródłowy: w16.05 strona 26, akapit 13 Na przykład w Księdze Ezechiela 14:13,14 czytamy: „Jeśli jakiś kraj zgrzeszy przeciwko mnie, postępując wiarołomnie, ja też wyciągnę rękę przeciwko niemu i połamię mu drążki, na których wiszą okrągłe chleby, i ześlę na niego klęskę głodu, i zgładzę zeń ziemskiego człowieka oraz zwierzę domowe. ‚I gdyby w nim byli ci trzej mężowie: Noe, Daniel i Hiob, oni sami dzięki swej prawości uratowaliby swą duszę’ — brzmi wypowiedź Wszechwładnego Pana, Jehowy”. Kiedy poszukamy dodatkowych informacji, dowiemy się, że ta część Księgi Ezechiela została spisana około 612 roku przed naszą erą Choć Noe i Hiob nie żyli już od wieków, Jehowa nadal pamiętał o ich wierności. A co z Danielem? Gdy Jehowa powiedział, że jest on tak samo prawy jak Noe i Hiob, Daniel mógł mieć około 20 lat. Jaki wynika stąd wniosek? Jehowa zauważa i ceni lojalność wszystkich swoich sług — także tych stosunkowo młodych (Psalm 148 wersety od 12 do 14). Materiał źródłowy: w07 1.7 strona 13, akapit 9 Każdy z nas musi sam zabiegać o wybawienie. Nikt nie może zrobić tego za nas (Rzymian 14:12).
 16.  


×
×
 • Create New...

Important Information

Terms of Service Confirmation Terms of Use Privacy Policy Guidelines We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.