Religion

Sign in to follow this  
Followers 0
Sign in to follow this  
Followers 0
 • Who's Online   6 Members, 3 Anonymous, 271 Guests (See full list)

 • Forum Statistics

  30,162
  Total Topics
  42,198
  Total Posts
 • Member Statistics

  9,733
  Total Members
  1,592
  Most Online
  Ruth Darling
  Newest Member
  Ruth Darling
  Joined
 • Popular Contributors • Topics

 • Posts

  •   «Είθε η Καρδιά σας να Παραμείνει Ταπεινή και να Ζήσετε για Πάντα!»  Ο Άντονι Μόρις, μέλος του Κυβερνώντος Σώματος, βάσισε την ομιλία του στο εδάφιο Ψαλμός 22:26, το οποίο στο τελευταίο μέρος του αναφέρει: 
   «Είθε να ζήσει η καρδιά σας για πάντα». Για να λάβουμε αυτή την ευλογία πρέπει να είμαστε ταπεινοί. 
   Ο αδελφός Μόρις τόνισε ότι αν δεν είμαστε ταπεινοί παύουμε να είμαστε χρήσιμοι στον Ιεχωβά. Ο καθένας από εμάς, ακόμα και αν είμαστε παλαίμαχοι Χριστιανοί, θα μπορούσε να παραβλέψει το πόσο σημαντικό είναι να μοιάζουμε στον Χριστό Ιησού.—2 Πέτρου 1:9. Οι Γραφές περιέχουν παραδείγματα ατόμων που εκδήλωσαν ταπεινοφροσύνη και ατόμων που δεν εκδήλωσαν. 
   Ο Ηρώδης Αγρίππας αποδέχτηκε με αλαζονεία τις κολακείες του λαού που του απέδωσε δόξα η οποία ανήκε μόνο στον Θεό. Τότε, ο άγγελος του Θεού τον πάταξε και «τον έφαγαν τα σκουλήκια». (Πράξεις 12:21-23) 
   Σε αντίθεση, ο Πέτρος, όταν έλαβε επίπληξη από τον Ιησού επειδή σκεφτόταν «όχι τις σκέψεις του Θεού, αλλά των ανθρώπων», προφανώς δεν δυσανασχέτησε ούτε θύμωσε. (Ματθαίος 16:21-23) Δέχτηκε τη διόρθωση και έγινε παράδειγμα ταπεινοφροσύνης.—1 Πέτρου 5:5. Μερικοί σπουδαστές θα αναλάβουν την υπηρεσία Μπέθελ σε κάποιο γραφείο τμήματος των Μαρτύρων του Ιεχωβά, και ο αδελφός Μόρις προειδοποίησε ότι αν δεν είναι ταπεινοί θα είναι δυστυχισμένοι στον διορισμό τους. 
   Ωστόσο, μπορεί να είναι δύσκολο για κάποιον να διακρίνει ότι δεν είναι ταπεινός. Για να το δείξει αυτό, ανέφερε πως, πριν από πολλά χρόνια, όταν ένας πρεσβύτερος δέχτηκε συμβουλή επειδή δεν εκδήλωνε ταπεινοφροσύνη, έστειλε επιστολή στο γραφείο τμήματος στην οποία έγραφε: «Είμαι ο πιο ταπεινός άνθρωπος που γνωρίζω». Ο αδελφός Μόρις πρότρεψε τους σπουδαστές να μην αναπτύξουν τέτοια στάση. 
   Θα παραμείνουν ταπεινοί αν δεν έχουν μεγάλη ιδέα για τη δική τους εξουσία αλλά αντίθετα αναγνωρίζουν ότι η πραγματική εξουσία βρίσκεται στα χέρια του Ιεχωβά Θεού και του Χριστού Ιησού.     Αποφοίτηση της 137ης Τάξης της Βιβλικής Σχολής Γαλαάδ της Σκοπιάς
   https://www.jw.org/el/μάρτυρες-του-ιεχωβά/δραστηριότητες/
          
  • „Niech wasze serca pozostaną pokorne i żyją na zawsze!” Anthony Morris, członek Ciała Kierowniczego, wygłosił przemówienie oparte na Psalmie 22:26, którego końcowe słowa brzmią: „Niech serca wasze żyją na zawsze”. Żeby zaznać tego błogosławieństwa, musimy przejawiać pokorę. Brat Morris podkreślił, że gdy nie pielęgnujemy tej cechy, przestajemy być użyteczni dla Jehowy. Każdy z nas, nawet długoletni sługa Boży, mógłby stracić z oczu to, jak ważne jest naśladowanie Chrystusa Jezusa (2 Piotra 1:9). W Piśmie Świętym znajdujemy przykłady zarówno osób pokornych, jak i pysznych. Kiedy Herod Agryppa zuchwale pozwolił, żeby lud oddał mu cześć należną wyłącznie Jehowie, został ‛uderzony przez anioła Bożego i stoczony przez robactwo, skonał’ (Dzieje 12:21-23). Zupełnie inny był Piotr. Kiedy Jezus zganił go za to, że ‛nie myślał po Bożemu, lecz po ludzku’, nie rozgniewał się ani nie obraził (Mat. 16:21-23). Przeciwnie, przyjął skarcenie, dając nam przykład pokory (1 Piotra 5:5). Ponieważ niektórzy absolwenci zostali skierowani do służby w Biurach Oddziałów, brat Morris przestrzegł ich, że jeśli zabraknie im pokory, będą tam nieszczęśliwi. Problem w tym, że często nie potrafimy dostrzec braku pokory u siebie. Pokazuje to przykład pewnego starszego. Zwrócono mu uwagę, że powinien popracować nad tą cechą, tymczasem on w liście do Biura Oddziału napisał: „Jestem najpokorniejszym człowiekiem, jakiego znam”. Studenci zostali zachęceni do wystrzegania się takiej postawy. W zachowaniu pokory pomoże im zrównoważone podejście do otrzymywanych przywilejów i pamiętanie, że tak naprawdę wszelka władza należy do Jehowy Boga i Chrystusa Jezusa.     Zakończenie nauki przez 137 klasę Biblijnej Szkoły Strażnicy — Gilead
   https://www.jw.org/pl/świadkowie-jehowy/działalność/
    
  • Η ταπεινοφροσύνη περιλαμβάνει έλλειψη αλαζονείας ή υπερηφάνειας. Ο ταπεινός δεν θεωρεί τους άλλους κατώτερους. Κάθε ατελής άνθρωπος που είναι ταπεινός πρέπει να είναι και μετριόφρων, δηλαδή να ξέρει τους περιορισμούς του.     ΠΟΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ; Η δύναμη, η εξουσία ή οι φυσικές ικανότητες δεν πρέπει ποτέ να μας κάνουν να έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Να θυμάστε: Για να είμαστε χρήσιμοι στον Ιεχωβά, η ταπεινοφροσύνη μας πρέπει πάντοτε να ξεπερνάει τις ικανότητές μας. (1 Σαμουήλ 15:17) Αν είμαστε πραγματικά ταπεινοί, θα αγωνιζόμαστε να εφαρμόζουμε τη σοφή συμβουλή της Αγίας Γραφής: «Να εμπιστεύεσαι στον Ιεχωβά με όλη σου την καρδιά και να μη στηρίζεσαι στη δική σου κατανόηση».—Παροιμίες 3:5, 6. Το παράδειγμα του Μωυσή μάς διδάσκει ακόμη να μη θεωρούμε υπερβολικά σπουδαία τη θέση ή την εξουσία μας. Ωφελούμαστε άραγε μιμούμενοι το παράδειγμα ταπεινοφροσύνης του Μωυσή; Και βέβαια! Όταν καλλιεργούμε γνήσια ταπεινοφροσύνη, διευκολύνουμε τη ζωή των γύρω μας και γινόμαστε αγαπητοί σε αυτούς. Το πιο σπουδαίο είναι ότι γινόμαστε αγαπητοί στον Ιεχωβά Θεό, ο οποίος εκδηλώνει και ο ίδιος αυτή τη θαυμάσια ιδιότητα. (Ψαλμός 18:35) «Ο Θεός εναντιώνεται στους υπερηφάνους αλλά δίνει παρ’ αξία καλοσύνη στους ταπεινούς». (1 Πέτρου 5:5) Αυτός είναι επιτακτικός λόγος για να μιμούμαστε την ταπεινοφροσύνη του Μωυσή.
   Η ΣΚΟΠΙΑ 
   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013
   http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/2013085#h=2      

  • Pokora wiąże się z brakiem pychy i wyniosłości. Osoba pokorna nie uważa innych za gorszych od siebie. Każdy pokorny człowiek jest też skromny, to znaczy pamięta o swojej niedoskonałości i ograniczeniach.   CZEGO SIĘ Z TEGO UCZYMY? Nigdy nie chcielibyśmy z racji władzy, autorytetu czy też wrodzonych zdolności wywyższać się nad innych. Pamiętajmy: Jeśli Jehowa ma nas użyć do jakichś zadań, przede wszystkim musimy się wyróżniać pokorą (1 Samuela 15:17). To właśnie ta cecha pomoże nam stosować się do biblijnej rady: „Zaufaj Jehowie całym sercem i nie opieraj się na własnym zrozumieniu” (Przysłów 3:5, 6). Z przykładu Mojżesza uczymy się także, by nie przywiązywać nadmiernej wagi do zajmowanej pozycji. Czy więc z naśladowania pokory Mojżesza odnosimy pożytek? Z całą pewnością! Gdy rozwijamy w sobie szczerą pokorę, ułatwiamy życie innym i budzimy ich sympatię. A co ważniejsze, zyskujemy przyjaźń Jehowy Boga, który również odznacza się tą piękną cechą (Psalm 18:35). „Bóg przeciwstawia się wyniosłym, lecz pokornych obdarza niezasłużoną życzliwością” (1 Piotra 5:5). Czyż nie jest to ważny powód, by naśladować pokorę Mojżesza?     STRAŻNICA 
   LUTY 2013
   http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2013085#h=2