Jump to content

Będziemy się modlić za Dennisa Christensena i jego żonę, Irinę

Będziemy się modlić za Dennisa Christensena i jego żonę, Irinę, oraz za naszych licznych braci i siostry w Rosji, którzy nadal "zachowują spokój i okazują ufność" w Jehowie. Izajasza 30:15 Cały świat modli się za ciebie, drogi bracie!

Photo Information for Będziemy się modlić za Dennisa Christensena i jego żonę, Irinę


Recommended Comments

There are no comments to display.

×
×
  • Create New...

Important Information

Terms of Service Confirmation Terms of Use Privacy Policy Guidelines We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.