Jump to content
The World News Media

Search the Community

Showing results for tags 'krzyz'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • English
  • Topics
 • Jehovah’s Witnesses's Topics
 • Jehovah’s Witnesses's Weekly Study Materials
 • Testigos de Jehová's Tema
 • Chevrolet Volt's Topics
 • Nederlands's Topics
 • ελληνικά's Topics
 • Μάρτυρες του Ιεχωβά's Topics
 • Tieng Viet's Topics
 • русский's Topics
 • Свидетели Иеговы's Topics
 • Polski's Topics
 • Świadkowie Jehowy's Topics
 • Mga Saksi ni Jehova's Topics
 • Testemunhas de Jeová's Topics
 • Portugués's Topics
 • Testimoni di Geova's Topics
 • Zeugen Jehovas's Topics
 • Deutsch's Topics
 • Témoins de Jehovah's Topics
 • Nouvelles du Monde's Topics
 • Español's Topics
 • Korea 세계 포럼's Topics / 주제
 • Tiếng Việt's Chủ đề

Categories

 • Records
 • Food and Drink
 • Health and Medicine
 • Religion
 • Español
 • Bitcoin

Calendars

 • Community Calendar
 • Jehovah’s Witnesses's Events
 • Testigos de Jehová's Calendario
 • Chevrolet Volt's Events
 • Nederlands's Events
 • ελληνικά's Events
 • Μάρτυρες του Ιεχωβά's Events
 • Μάρτυρες του Ιεχωβά's Events
 • Tieng Viet's Events
 • русский's Events
 • Свидетели Иеговы's Events
 • Polski's Events
 • Świadkowie Jehowy's Events
 • Mga Saksi ni Jehova's Events
 • Testemunhas de Jeová's Events
 • Portugués's Events
 • Testimoni di Geova's Events
 • Zeugen Jehovas's Events
 • Deutsch's Events
 • Témoins de Jehovah's Events
 • Español's Events

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Joined

 • Start

  End


Group


About Me

Found 3 results

 1. Dlaczego Świadkowie Jehowy nie czczą krzyża? 00:00 00:53 Pobieranie Ustawienia pobierania nagrań audio MP3 Wiele osób uznaje krzyż za uniwersalny symbol chrześcijaństwa. Jednak Świadkowie Jehowy, chociaż są chrześcijanami, nie czczą krzyża. Dlaczego? Wynika to między innymi z faktu, że według Biblii Jezus umarł nie na krzyżu, lecz raczej na zwykłym palu. Ponadto Biblia stanowczo nawołuje chrześcijan, by ‛uciekali od bałwochwalstwa’, które obejmuje również kult krzyża (1 Koryntian 10:14; 1 Jana 5:21). Co ciekawe, Jezus powiedział: „Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będzie wśród was miłość” (Jana 13:34, 35). W ten sposób wskazał, że to ofiarna miłość, a nie krzyż czy jakikolwiek inny symbol, będzie znakiem rozpoznawczym prawdziwych chrześcijan. https://www.jw.org/pl/nauki-biblijne/pytania/ Więcej ODPOWIEDZI NA PYTANIA BIBLIJNE Czy modlić się do świętych? Dowiedz się, co Biblia mówi o tym, do kogo mamy się modlić. PRZEBUDŹCIE SIĘ! Czy potrzebujemy zorganizowanej religii? Dlaczego wielu ludzi opuszcza organizacje wyznaniowe? Jak Bóg pragnie, aby Go czczono? http://swiadkowiejehowy.com.pl/wp-content/uploads/2017/02/Pale-e1487800813803.jpg
 2. Czy Jezus umarł na krzyżu? Biblijna odpowiedź Wiele osób uznaje krzyż za najpowszechniejszy symbol chrześcijaństwa. Ponieważ Biblia nie opisuje narzędzia śmierci Jezusa, nie da się z absolutną pewnością orzec, jaki miało ono kształt. Księga ta zawiera jednak wskazówki przemawiające za tym, że Jezus umarł nie na krzyżu, lecz na pionowym palu. W biblijnych wzmiankach o narzędziu, na którym stracono Jezusa, zwykle pojawia się greckie słowo stauròs (Mateusza 27:40; Jana 19:17). W różnych przekładach często tłumaczy się je na „krzyż”, ale wielu uczonych jest zdania, że podstawowe znaczenie tego słowa to „pionowy słup” *. Według pewnego dzieła stauròs „nigdy nie oznacza dwóch kawałków drewna połączonych ze sobą pod jakimkolwiek kątem” (A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament). Biblia używa jako synonimu stauròs terminu ksýlon (Dzieje 5:30; 1 Piotra 2:24). Słowo to znaczy „drewno”, „belka”, „słup” lub „drzewo” *. W dziele The Companion Bible powiedziano: „W grece N[owego] T[estamentu] nie ma niczego, co by mogło wskazywać na dwie belki”. Czy Bóg akceptuje oddawanie Mu czci za pomocą krzyża? Crux simplex — łaciński termin oznaczający pionowy pal, na którym wieszano przestępców Niezależnie od tego, jaki kształt miało narzędzie, na którym uśmiercono Jezusa, nie powinniśmy otaczać krzyża czcią. Dowodzą tego poniższe fakty oraz wersety biblijne. Bóg nie życzy sobie, żeby oddawać Mu cześć za pomocą wizerunków czy symboli, w tym krzyża. Izraelitom zabronił używania w celach religijnych „postaci jakiegokolwiek symbolu”. Podobnie chrześcijanom nakazano: „Uciekajcie od bałwochwalstwa” (Powtórzonego Prawa 4:15-19; 1 Koryntian 10:14). Chrześcijanie w I wieku n.e. nie czcili krzyża *. Apostołowie swoimi naukami i postępowaniem ustanowili wzór, którego powinni się trzymać wszyscy chrześcijanie (2 Tesaloniczan 2:15). Otaczanie czcią krzyża ma pogańskie pochodzenie *. W ciągu stuleci od śmierci Jezusa kościoły daleko odeszły od jego nauk. Gdy przyjmowano do kościoła nowych członków, „bardzo często pozwalano im zachować pogańskie znaki i symbole”, w tym także krzyż (The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words). Jednak Biblia nie aprobuje przejmowania pogańskich symboli w celu nawracania ludzi (2 Koryntian 6:17). https://www.jw.org/pl/nauki-biblijne/pytania/ Więcej NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Dlaczego Świadkowie Jehowy nie czczą krzyża? Chociaż jesteśmy chrześcijanami, to nie czcimy krzyża. Dlaczego? BÓG MA DLA NAS DOBRĄ NOWINĘ! Kim jest Jezus? Dowiedz się, dlaczego Jezus umarł, czym jest okup i co Jezus robi obecnie.
 3. BIBLIJNY PUNKT WIDZENIA Krzyż Dla wielu ludzi krzyż jest symbolem chrześcijaństwa. Jednak nie wszyscy uważają, że powinno się go nosić na szyi albo zawieszać lub stawiać w domach czy kościołach. Czy Jezus umarł na krzyżu? CO MÓWIĄ NIEKTÓRZY Rzymianie zawiesili Jezusa na krzyżu wykonanym z dwóch drewnianych elementów. CO MÓWI BIBLIA Jezus został zabity przez ‛zawieszenie na drzewie’ (Dzieje 5:30, Biblia Tysiąclecia). Oba słowa używane przez pisarzy Biblii w odniesieniu do przedmiotu, na którym zginął Jezus, określają jeden kawałek drewna, a nie dwa. Według dzieła Gunnara Samuelssona Crucifixion in Antiquity (Krzyżowanie w starożytności) greckie słowo stauròs oznacza „szeroko pojęty pal. Nie jest to odpowiednik ‚krzyża’”. A wspomniany w Dziejach 5:30 ksýlon był „prostym palem lub słupem, do którego Rzymianie przybijali skazańców; nazywano to ukrzyżowaniem”*. W Biblii metodę egzekucji Jezusa powiązano z prawem obowiązującym w starożytnym Izraelu. Napisano w nim: „A jeśli ktoś popełni grzech zasługujący na wyrok śmierci i zostanie uśmiercony, i zawiesisz go na palu, to (...) jest przeklęty przez Boga” (Powtórzonego Prawa 21:22, 23). Nawiązując do tego prawa, apostoł Paweł napisał, że Jezus stał się „za nas przekleństwem, ponieważ jest napisane: ‚Przeklęty każdy zawieszony na palu [ksýlon]’” (Galatów 3:13). W ten sposób Paweł wskazał, że Jezus umarł na palu — pojedynczym kawałku drewna. „Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie” (Dzieje 10:39, Biblia Tysiąclecia). Czy uczniowie Jezusa używali krzyża w celu wielbienia Boga lub jako symbolu chrześcijaństwa? CO MÓWI BIBLIA Nigdzie w Biblii nie znajdujemy informacji, że pierwsi chrześcijanie używali krzyża jako symbolu religijnego. Robili to jednak żyjący w tamtym czasie Rzymianie — posługiwali się krzyżem, wielbiąc własnych bogów. Jakieś trzy wieki po śmierci Jezusa rzymski cesarz Konstantyn przyjął krzyż jako godło swojego wojska i w rezultacie symbol ten zaczęto kojarzyć z chrześcijaństwem. Skoro poganie używali krzyża, żeby wielbić swoje bóstwa, czy uczniowie Jezusa mieli go używać, oddając cześć prawdziwemu Bogu? Wręcz przeciwnie, wiedzieli, że potępiał On oddawanie Mu czci za pomocą „postaci jakiegokolwiek symbolu” oraz że chrześcijanie mieli ‛uciekać od bałwochwalstwa’ (Powtórzonego Prawa 4:15-19; 1 Koryntian 10:14). „Bóg jest Duchem”, jest niewidoczny dla ludzkich oczu. Dlatego pierwsi chrześcijanie nie używali przedmiotów czy symboli, żeby poczuć bliskość Stwórcy. Wielbili Go „duchem”, czyli kierowani świętym duchem Boga, oraz „prawdą”, a więc zgodnie z Jego wolą wyjawioną w Piśmie Świętym (Jana 4:24). „Prawdziwi czciciele będą czcić Ojca duchem i prawdą” (Jana 4:23). Jak chrześcijanie powinni okazywać szacunek Jezusowi? CO MÓWIĄ LUDZIE „Było to czymś zupełnie naturalnym, że narzędzie zbawienia powinno zostać otoczone wyjątkowym szacunkiem i czcią (...). Kto wielbi wizerunki, wielbi osobę, którą przedstawiają” (New Catholic Encyclopedia). CO MÓWI BIBLIA Chrześcijanie mają dług wdzięczności wobec Jezusa, ponieważ jego śmierć umożliwia im przebaczenie grzechów, zbliżenie się do Boga oraz otrzymanie życia wiecznego (Jana 3:16; Hebrajczyków 10:19-22). Nie mieli okazywać szacunku za ten dar poprzez eksponowanie jakiegoś symbolu Jezusa lub samo wyznawanie wiary w niego. Przecież „wiara, jeśli nie ma uczynków, sama w sobie jest martwa” (Jakuba 2:17). Chrześcijanie muszą postępować w sposób świadczący o wierze w Jezusa. Czyli jak? W Biblii napisano: „Przymusza nas bowiem miłość Chrystusa, ponieważ osądziliśmy, że jeden człowiek umarł za wszystkich (...), aby ci, co żyją, nie żyli już dla samych siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony” (2 Koryntian 5:14, 15). Chrześcijanie czują się przymuszeni tym niezrównanym dowodem miłości Jezusa, żeby dostosowywać swoje życie do pozostawionego przez niego wzorca. W ten sposób okazują mu dużo większy szacunek, niż gdyby tylko posługiwali się symbolem religijnym. „Wolą mego Ojca jest, żeby każdy, kto widzi Syna i w niego wierzy, miał życie wieczne” (Jana 6:40). Krzyż http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/102017051
×
×
 • Create New...

Important Information

Terms of Service Confirmation Terms of Use Privacy Policy Guidelines We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.