Jump to content
The World News Media

Search the Community

Showing results for tags 'pytanie'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • English
  • Topics
 • Jehovah’s Witnesses's Topics
 • Jehovah’s Witnesses's Weekly Study Materials
 • Testigos de Jehová's Tema
 • Chevrolet Volt's Topics
 • Nederlands's Topics
 • ελληνικά's Topics
 • Μάρτυρες του Ιεχωβά's Topics
 • Tieng Viet's Topics
 • русский's Topics
 • Свидетели Иеговы's Topics
 • Polski's Topics
 • Świadkowie Jehowy's Topics
 • Mga Saksi ni Jehova's Topics
 • Testemunhas de Jeová's Topics
 • Portugués's Topics
 • Testimoni di Geova's Topics
 • Zeugen Jehovas's Topics
 • Deutsch's Topics
 • Témoins de Jehovah's Topics
 • Nouvelles du Monde's Topics
 • Español's Topics
 • Korea 세계 포럼's Topics / 주제
 • Tiếng Việt's Chủ đề

Categories

 • Records
 • Food and Drink
 • Health and Medicine
 • Religion
 • Español
 • Bitcoin

Calendars

 • Community Calendar
 • Jehovah’s Witnesses's Events
 • Testigos de Jehová's Calendario
 • Chevrolet Volt's Events
 • Nederlands's Events
 • ελληνικά's Events
 • Μάρτυρες του Ιεχωβά's Events
 • Μάρτυρες του Ιεχωβά's Events
 • Tieng Viet's Events
 • русский's Events
 • Свидетели Иеговы's Events
 • Polski's Events
 • Świadkowie Jehowy's Events
 • Mga Saksi ni Jehova's Events
 • Testemunhas de Jeová's Events
 • Portugués's Events
 • Testimoni di Geova's Events
 • Zeugen Jehovas's Events
 • Deutsch's Events
 • Témoins de Jehovah's Events
 • Español's Events

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Joined

 • Start

  End


Group


About Me

Found 4 results

 1. Biblijna odpowiedź „Klucze królestwa” są symbolem władzy umożliwiającej otwarcie ludziom drogi, którą mogą ‛wejść do Królestwa Bożego’ (Mateusza 16:19; Dzieje 14:22) *. Jezus powierzył „klucze królestwa niebios” Piotrowi. Tym samym upoważnił apostoła do wyjawienia, że wierni ludzie będą mieli możliwość wejścia do Królestwa Niebios, jeśli otrzymają ducha świętego. Jakim ludziom otwierają drogę? Dzięki władzy od Boga Piotr sprawił, że do Królestwa Bożego mogą wejść trzy grupy ludzi: Żydzi i prozelici. Niedługo po śmierci Jezusa Piotr pomógł tłumom wierzących Żydów zrozumieć, że Bóg wybrał właśnie Jezusa na władcę Królestwa. Piotr umożliwił tym ludziom wejście do Królestwa, kiedy wskazał im, co muszą zrobić, żeby zostać wybawieni. Tysiące z tych osób ‛przyjęło jego słowo’ (Dzieje 2:38-41). Samarytanie. Później Piotr został posłany do Samarytan *. Użył klucza Królestwa, kiedy razem z apostołem Janem „modlili się za nich, by otrzymali ducha świętego” (Dzieje 8:14-17). W ten sposób przed tymi ludźmi otworzyła się droga do Królestwa. Poganie. Trzy i pół roku po śmierci Jezusa Bóg wyjawił Piotrowi, że również poganie, czyli nie-Żydzi, będą mogli wejść do Królestwa. Dlatego Piotr użył kolejnego klucza — zaczął im głosić, dzięki czemu mogli otrzymać ducha świętego, zostać chrześcijanami, a w przyszłości także wejść do Królestwa Bożego (Dzieje 10:30-35, 44, 45). Na czym polega ‛wejście do Królestwa’? Osoby, które ‛wchodzą do Królestwa’, sprawują razem z Jezusem władzę w niebie. W Biblii przepowiedziano, że będą „zasiadać na tronach” i „królować nad ziemią” (Łukasza 22:29, 30; Objawienie 5:9, 10). Błędne poglądy na temat kluczy Królestwa Błędny pogląd: O tym, kto wejdzie do Królestwa, decyduje Piotr. Fakt: Biblia mówi, że to Jezus Chrystus, a nie Piotr, „ma sądzić żywych i umarłych” (2 Tymoteusza 4:1, 8; Jana 5:22). Sam Piotr powiedział, że „ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych” jest właśnie Jezus (Dzieje 10:34, 42). Błędny pogląd: Niebo czekało, aż Piotr zadecyduje, kiedy użyć kluczy Królestwa. Fakt: Kiedy Jezus mówił o kluczach Królestwa, powiedział do Piotra: „Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mateusza 16:19, Biblia Tysiąclecia). Niektórzy uważają, że według tych słów Piotr miał dyktować niebu, co powinno, a co nie powinno zostać rozwiązane. Jednak użyte w oryginalnym tekście greckim czasowniki wskazują, że Piotr miał postępować zgodnie z decyzjami podjętymi w niebie już wcześniej, a nie je wyprzedzać. Inne fragmenty Biblii wskazują, że kiedy Piotr używał kluczy Królestwa, podporządkowywał się niebu. Na przykład posługując się trzecim z nich, działał zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi od Boga (Dzieje 10:19, 20). https://www.jw.org/pl/nauki-biblijne/pytania/
 2. BIBLIJNY PUNKT WIDZENIA Krzyż Dla wielu ludzi krzyż jest symbolem chrześcijaństwa. Jednak nie wszyscy uważają, że powinno się go nosić na szyi albo zawieszać lub stawiać w domach czy kościołach. Czy Jezus umarł na krzyżu? CO MÓWIĄ NIEKTÓRZY Rzymianie zawiesili Jezusa na krzyżu wykonanym z dwóch drewnianych elementów. CO MÓWI BIBLIA Jezus został zabity przez ‛zawieszenie na drzewie’ (Dzieje 5:30, Biblia Tysiąclecia). Oba słowa używane przez pisarzy Biblii w odniesieniu do przedmiotu, na którym zginął Jezus, określają jeden kawałek drewna, a nie dwa. Według dzieła Gunnara Samuelssona Crucifixion in Antiquity (Krzyżowanie w starożytności) greckie słowo stauròs oznacza „szeroko pojęty pal. Nie jest to odpowiednik ‚krzyża’”. A wspomniany w Dziejach 5:30 ksýlon był „prostym palem lub słupem, do którego Rzymianie przybijali skazańców; nazywano to ukrzyżowaniem”*. W Biblii metodę egzekucji Jezusa powiązano z prawem obowiązującym w starożytnym Izraelu. Napisano w nim: „A jeśli ktoś popełni grzech zasługujący na wyrok śmierci i zostanie uśmiercony, i zawiesisz go na palu, to (...) jest przeklęty przez Boga” (Powtórzonego Prawa 21:22, 23). Nawiązując do tego prawa, apostoł Paweł napisał, że Jezus stał się „za nas przekleństwem, ponieważ jest napisane: ‚Przeklęty każdy zawieszony na palu [ksýlon]’” (Galatów 3:13). W ten sposób Paweł wskazał, że Jezus umarł na palu — pojedynczym kawałku drewna. „Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie” (Dzieje 10:39, Biblia Tysiąclecia). Czy uczniowie Jezusa używali krzyża w celu wielbienia Boga lub jako symbolu chrześcijaństwa? CO MÓWI BIBLIA Nigdzie w Biblii nie znajdujemy informacji, że pierwsi chrześcijanie używali krzyża jako symbolu religijnego. Robili to jednak żyjący w tamtym czasie Rzymianie — posługiwali się krzyżem, wielbiąc własnych bogów. Jakieś trzy wieki po śmierci Jezusa rzymski cesarz Konstantyn przyjął krzyż jako godło swojego wojska i w rezultacie symbol ten zaczęto kojarzyć z chrześcijaństwem. Skoro poganie używali krzyża, żeby wielbić swoje bóstwa, czy uczniowie Jezusa mieli go używać, oddając cześć prawdziwemu Bogu? Wręcz przeciwnie, wiedzieli, że potępiał On oddawanie Mu czci za pomocą „postaci jakiegokolwiek symbolu” oraz że chrześcijanie mieli ‛uciekać od bałwochwalstwa’ (Powtórzonego Prawa 4:15-19; 1 Koryntian 10:14). „Bóg jest Duchem”, jest niewidoczny dla ludzkich oczu. Dlatego pierwsi chrześcijanie nie używali przedmiotów czy symboli, żeby poczuć bliskość Stwórcy. Wielbili Go „duchem”, czyli kierowani świętym duchem Boga, oraz „prawdą”, a więc zgodnie z Jego wolą wyjawioną w Piśmie Świętym (Jana 4:24). „Prawdziwi czciciele będą czcić Ojca duchem i prawdą” (Jana 4:23). Jak chrześcijanie powinni okazywać szacunek Jezusowi? CO MÓWIĄ LUDZIE „Było to czymś zupełnie naturalnym, że narzędzie zbawienia powinno zostać otoczone wyjątkowym szacunkiem i czcią (...). Kto wielbi wizerunki, wielbi osobę, którą przedstawiają” (New Catholic Encyclopedia). CO MÓWI BIBLIA Chrześcijanie mają dług wdzięczności wobec Jezusa, ponieważ jego śmierć umożliwia im przebaczenie grzechów, zbliżenie się do Boga oraz otrzymanie życia wiecznego (Jana 3:16; Hebrajczyków 10:19-22). Nie mieli okazywać szacunku za ten dar poprzez eksponowanie jakiegoś symbolu Jezusa lub samo wyznawanie wiary w niego. Przecież „wiara, jeśli nie ma uczynków, sama w sobie jest martwa” (Jakuba 2:17). Chrześcijanie muszą postępować w sposób świadczący o wierze w Jezusa. Czyli jak? W Biblii napisano: „Przymusza nas bowiem miłość Chrystusa, ponieważ osądziliśmy, że jeden człowiek umarł za wszystkich (...), aby ci, co żyją, nie żyli już dla samych siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony” (2 Koryntian 5:14, 15). Chrześcijanie czują się przymuszeni tym niezrównanym dowodem miłości Jezusa, żeby dostosowywać swoje życie do pozostawionego przez niego wzorca. W ten sposób okazują mu dużo większy szacunek, niż gdyby tylko posługiwali się symbolem religijnym. „Wolą mego Ojca jest, żeby każdy, kto widzi Syna i w niego wierzy, miał życie wieczne” (Jana 6:40). Krzyż http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/102017051
 3. Nie, nie jesteś do niczego zobowiązany. Miliony osób korzystających ze studium Biblii nie zostają członkami naszych zborów *. Studium ma na celu pokazanie, czego uczy Biblia. Ale to od ciebie zależy, jak tę wiedzę wykorzystasz. Rozumiemy, że wiara jest sprawą osobistą (Jozuego 24:15). Czy podczas studium mogę korzystać z własnej Biblii? Tak. My korzystamy z Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata i jeżeli masz takie życzenie, możemy ci je bezpłatnie udostępnić. Jednak nie ma żadnych przeszkód, żebyś korzystał z własnej Biblii. Niemal każdy przekład pozwala poznać orędzie biblijne dotyczące nadziei i wybawienia. Dlaczego studiujecie z ludźmi, którzy nie przyłączają się do waszej religii? Kierujemy się przede wszystkim miłością do Jehowy Boga, który chce, by chrześcijanie przekazywali innym zdobytą wiedzę (Mateusza 22:37, 38; 28:19, 20). Uważamy, że nie ma większego zaszczytu niż bycie „Bożymi współpracownikami” i pomaganie ludziom w poznaniu nauk biblijnych (1 Koryntian 3:6-9). Kierujemy się również miłością do bliźnich (Mateusza 22:39). Dzielenie się z drugimi wspaniałymi naukami, które poznaliśmy, daje nam radość (Dzieje 20:35). https://www.jw.org/pl/świadkowie-jehowy/faq/ Więcej STUDIUM BIBLII Dlaczego warto studiować Biblię? Biblia pomogła już milionom ludzi na całym świecie znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania życiowe. Czy ty również chciałbyś je poznać? ODPOWIEDZI NA PYTANIA BIBLIJNE Jak zrozumieć Biblię? Niezależnie od twojego pochodzenia możesz zrozumieć orędzie Boże zawarte w Piśmie Świętym.
 4. Kim jest archanioł Michał? Biblijna odpowiedź Michał, nazywany w niektórych religiach świętym Michałem, to najwyraźniej imię używane w odniesieniu do Jezusa przed jego przyjściem na ziemię oraz po powrocie do nieba *. Michał toczył spór z Szatanem po śmierci Mojżesza i pomógł pewnemu aniołowi dostarczyć wiadomość prorokowi Danielowi (Daniela 10:13, 21; Judy 9). Michał popiera władzę Jehowy i walczy z Jego wrogami, żyje więc zgodnie ze znaczeniem swojego imienia — „któż jest jak Bóg?” (Daniela 12:1; Objawienie 12:7). Zastanówmy się, co przemawia za tym, że archaniołem Michałem jest Jezus. Michał jest archaniołem (Judy 9). Tytuł „archanioł”, który znaczy „dowódca aniołów” pojawia się zaledwie w dwóch wersetach biblijnych. Najwyraźniej nosi go tylko jeden anioł, bo w obu wypadkach słowa tego użyto w liczbie pojedynczej. W jednym z tych fragmentów czytamy, że Pan Jezus „zstąpi z nieba z nakazującym wołaniem, z głosem archanielskim” (1 Tesaloniczan 4:16). Jezus przemawia „głosem archanielskim” ponieważ jest archaniołem — Michałem. Michał dowodzi armią aniołów. „Michał i jego aniołowie toczyli bitwę ze smokiem”, czyli z Szatanem (Objawienie 12:7). Michał zajmuje bardzo wysoką pozycję w dziedzinie duchowej, ponieważ nazwano go „jednym z najprzedniejszych książąt” oraz „wielkim księciem” (Daniela 10:13, 21; 12:1). Jak to ujął znawca Nowego Testamentu David Aune, tytuły te wskazują, że Michał jest „głównodowodzącym anielskich wojsk”. W Biblii znajdujemy tylko jedno inne imię osoby, która ma władzę nad armią aniołów. Opisano w niej „objawienie się z nieba Pana Jezusa wraz z jego potężnymi aniołami w ogniu płomienistym, gdy będzie wywierał pomstę” (2 Tesaloniczan 1:7, 8; Mateusza 16:27). Jezus „poszedł do nieba, a podporządkowano mu aniołów i władze, i moce” (1 Piotra 3:21, 22). Nie wydaje się, żeby Bóg postanowił, że Michał i Jezus będą dwoma rywalizującymi ze sobą dowódcami wojska aniołów. Nasuwa się raczej wniosek, że imiona Jezus i Michał odnoszą się do tej samej osoby. ‛Michał powstanie’ w „czasie takiej udręki”, jakiej nie było nigdy wcześniej (Daniela 12:1). W Księdze Daniela czasownik ‛powstać’ często odnosi się do króla, który powstaje, żeby podjąć jakieś szczególne działania (Daniela 11:2-4, 21). Jezus Chrystus, którego nazwano „Słowem Boga”, podejmie takie wyjątkowe działania, kiedy jako „Król królów” pokona wszystkich wrogów Boga, występując w obronie Jego ludu (Objawienie 19:11-16). Zrobi to w czasie „wielkiego ucisku, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i już nigdy więcej nie będzie” (Mateusza 24:21, 42). https://www.jw.org/pl/nauki-biblijne/pytania/archaniol-michal/
×
×
 • Create New...

Important Information

Terms of Service Confirmation Terms of Use Privacy Policy Guidelines We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.