Jump to content

Tekst dzienny, Sobota 28 maja 2016


Queen Esther
 Share

Recommended Posts

  • Member

DT------.jpg

Rzucali się Pawłowi na szyję i czule go całowali (Dzieje 20:37).

Nadzorcy obwodów i ich żony często są postrzegani jako osoby odporne i silne duchowo. Jest to oczywiście prawda, ale oni również potrzebują zachęt, towarzystwa w służbie oraz odpowiedniej miary rozrywki. A co jeśli z powodu choroby trafią do szpitala i będą wymagać operacji lub dłuższego leczenia? Jakże czują się pokrzepieni, gdy miejscowi bracia i siostry osobiście się nimi interesują i pomagają zadbać o ich potrzeby. Możemy sobie wyobrazić troskę, jaką „umiłowany lekarz” Łukasz, pisarz Księgi Dziejów Apostolskich, okazywał Pawłowi i innym towarzyszom podróży (Kol. 4:14; Dzieje 20:5 do 21:18). Nadzorcy podróżujący i ich żony potrzebują i bardzo cenią bliskich przyjaciół. Pewien nadzorca obwodu napisał: „Moi przyjaciele zdają się wyczuwać, kiedy potrzebuję zachęty. Zadają wnikliwe pytania, a to pomaga mi wyjawić, co mnie trapi. Dzięki temu, że są dobrymi słuchaczami, okazują się wielką pomocą”. w14 15.9 5:13, 14

 

Link to comment
Share on other sites


  • Views 79
  • Replies 0
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Days

Top Posters In This Topic

Posted Images

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

Terms of Service Confirmation Terms of Use Privacy Policy Guidelines We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.