Jump to content
The World News Media

Δευτέρα 27 Μαρτίου, εδάφιο της ημέρας


ARchiv@L
 Share

Recommended Posts

 • Moderator

Δευτέρα 27 Μαρτίου    , εδάφιο της ημέρας
Εσύ, Ισραήλ, είσαι ο υπηρέτης μου, εσύ, Ιακώβ, που σε εξέλεξα, το σπέρμα του Αβραάμ του φίλου μου.—Ησ. 41:8.    
http://wol.jw.org/el/wol/dt/r11/lp-g/2017/3/27  
Μάρτυρες του Ιεχωβά    
    
Monday, March 27    daily text
You, O Israel, are my servant, you, O Jacob, whom I have chosen, the offspring of Abraham my friend.—Isa. 41:8.    
http://wol.jw.org/en/wol/dt/r1/lp-e/2017/3/27  
Jehovah's Witnesses    
    
Lunes 27 de marzo    texto diario
Tú, oh Israel, eres mi siervo, tú, oh Jacob, a quien he escogido, la descendencia de Abrahán, mi amigo (Is. 41:8).    
http://wol.jw.org/es/wol/dt/r4/lp-s/2017/3/27  
Testigos de Jehová    
    
Segunda-feira, 27 de março    texto do dia
Você, ó Israel, é meu servo; você, ó Jacó, descendente do meu amigo Abraão, é você quem eu escolhi. — Isa. 41:8.    
http://wol.jw.org/pt/wol/dt/r5/lp-t/2017/3/27  
Testemunhas de Jeová    
    
Понедельник, 27 марта    СТИХ НА ДЕНЬ
Ты же, Израиль,— мой служитель, ты, Иаков, которого я избрал,— потомство моего друга Авраама (Ис. 41:8).    
http://wol.jw.org/ru/wol/dt/r2/lp-u/2017/3/27  
Свидетели Иеговы    
    
Poniedziałek 27 marca    tekst dzienny
Ty, Izraelu, jesteś moim sługą, ty, Jakubie, którego wybrałem — potomkiem Abrahama, mego przyjaciela (Izaj. 41:8).    
http://wol.jw.org/pl/wol/dt/r12/lp-p/2017/3/27  
Świadkowie Jehowy    
    
Lundi 27 mars    texte du jour
Toi, ô Israël, tu es mon serviteur, toi, ô Jacob, que j’ai choisi, la semence d’Abraham mon ami (Is. 41:8).    
http://wol.jw.org/fr/wol/dt/r30/lp-f/2017/3/27  
Témoins de Jéhovah     
    
Montag, 27. März    tagestext
Du, o Israel, bist mein Knecht, du, o Jakob, den ich erwählt habe, du Same Abrahams, meines Freundes (Jes. 41:8)    
http://wol.jw.org/de/wol/dt/r10/lp-x/2017/3/27  
Zeugen Jehovas    
    
Lunedì 27 marzo    scrittura del giorno
Tu, o Israele, sei il mio servitore, tu, o Giacobbe, che ho scelto, il seme di Abraamo mio amico (Isa. 41:8)    
http://wol.jw.org/it/wol/dt/r6/lp-i/2017/3/27  
Testimoni di Geova    
    
maandag 27 maart    dagtekst
Gij, o Israël, zijt mijn knecht, gij, o Jakob, die ik verkozen heb, het zaad van mijn vriend Abraham. — Jes. 41:8.    
http://wol.jw.org/nl/wol/dt/r18/lp-o/2017/3/27  
Jehovah’s Getuigen    
    
Måndag 27 mars    dagens text
Du, Israel, är min tjänare, du, Jakob, som jag har utvalt, min vän Abrahams avkomma. (Jes. 41:8)    
http://wol.jw.org/sv/wol/dt/r14/lp-z/2017/3/27  
Jehovas vittnen    
    
27 Mart Pazartesi    gunun ayeti
Ey kulum İsrail, ey seçtiğim Yakup, dostum İbrahim’in soyu (İşa. 41:8).    
http://wol.jw.org/tr/wol/dt/r22/lp-tk/2017/3/27  
Yehova’nın Şahitleri    
    
E hënë, 27 mars    shkrimi i dites
Ti, o Izrael, je shërbëtori im, ti, o Jakob, i zgjedhuri im, je fara e Abrahamit, mikut tim.—Isa. 41:8.    
http://wol.jw.org/sq/wol/dt/r41/lp-al/2017/3/27  
Dëshmitarët e Jehovait    
    
Понеделник, 27 март    ТЕКСТ ЗА ДЕНЯ
Ти, Израиле, си моят служител, ти, Якове, си моят избраник, потомство на приятеля ми Авраам. (Иса. 41:8)    
http://wol.jw.org/bg/wol/dt/r46/lp-bl/2017/3/27  
Свидетели на Йехова    
    
Luni, 27 martie    textul zilei
Tu, Israele, ești slujitorul meu, tu, Iacob, pe care te-am ales, sămânța lui Avraam, prietenul meu. (Is. 41:8)    
http://wol.jw.org/ro/wol/dt/r34/lp-m/2017/3/27  
Martorii lui Iehova    
    
Lunes, Marso 27    teksto ngayon
Ikaw, O Israel, ay aking lingkod, ikaw, O Jacob, na aking pinili, ang binhi ni Abraham na aking kaibigan.—Isa. 41:8.    
http://wol.jw.org/tl/wol/dt/r27/lp-tg/2017/3/27  
Mga Saksi ni Jehova    
    
 

99.jpg

Link to comment
Share on other sites


 • Views 213
 • Replies 0
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Days

Top Posters In This Topic

Posted Images

 Share

 • Recently Browsing

  • No registered users viewing this page.
 • Popular Contributors

 • Topics

 • Posts

 • Members

 • Recent Status Updates

  • The Librarian  »  Chioke Lin

   Feel free @Chioke Lin to make your own posts on any topic you like.
   If you don't want someone in particular to comment on said post just please ask me to delete that comment from that thread and I will eventually see it.
   · 1 reply
  • Pudgy  »  Anna

   I had quit the JW Open Club, so as not to be a cause for dissension …. which if I am not careful I can take over a conversation … as TTH ALLUDED to that, and he was correct.
   Under the circumstances, I feel if I do not comment, it would solve at least 3 points of concern.
   I have been thinking about this for several days and decided it would be appropriate to “belong” if I only commented if asked a question, etc.,and not post cartoons.
   Basically, the same rules at the Kingdom Hall, except I will be courteous to anyone that is courteous to me, except that for d’fd people, not to discuss any theocratic issue or “what’s going on”, etc., realizing it is a double edged sword that should cut both ways.
   With all that in mind, I again request approval to join the closed club mainly as an observer.
   The open club has evolved into a bat cave of crazy people.
   Pudgy
    
   · 2 replies
  • Mic Drop

   This Bitcoin and Crypto stuff is really starting to take off like wildfire
   · 0 replies
  • Arauna  »  Thinking

   Hi, it seems we are the only two left talking about it as the rest have lost interest.  PITY, because they will soon see what is coming. I have always had a good imagination for understanding injustice. ..I watched the video about the injustice you put up.... very sad. We understand those things.....the other video is just a parody, of snippets of a very nasty person.... I do not know who she is but she was standing  next to the health minister.....
   I am not well, so I may not make it thru this system..... and I am happy to say maybe it is a  good thing.... I want to praise jehovah until I die ...but the opportunities are getting less.... and who wants to see people suffer?  If I were still around I would be severely stressed by it.  
   My father always said " know all, blow all" when people think they know it all.  And I have seen some pretty opinionated people on here. Mostly people who have had very little suffering and had authority in congregations.   
   I encourage you to stay strong dear sister and please devote more time to worship Jehovah in love. I also want to cut my time on internet ........ I spend time trying to find hidden  news about new developments in UN etc.  Soon all news about what is really  going on will not be available..... just mandates from governments and propaganda from the governments. People will be liquidated and we will not be able to get news about it. 
   Just stay strong. I am glad you spoke out about Australia.... I have a friend there who is too afraid to talk on internet.  They have already built  Covid "camps" in USA and Australia.... the  ĺorcing all "faith in god" out of everyone..  only worship of the state will be allowed. .... to compromise as many as he can.
   Strengthen yourself. No one can do it for you. 
   · 0 replies
  • Toni  »  T.B. (Twyla)

   Thank you so much for the spiritual food!!!
   Agape
   Toni
   · 0 replies
 • Forum Statistics

  • Total Topics
   64.4k
  • Total Posts
   142.5k
 • Member Statistics

  • Total Members
   17,286
  • Most Online
   1,592

  Newest Member
  Antonia
  Joined
×
×
 • Create New...

Important Information

Terms of Service Confirmation Terms of Use Privacy Policy Guidelines We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.