Jump to content
The World News Media

Dziś (20/4) sąd rosyjski.


ARchiv@L
 Share

Recommended Posts

  • Moderator

img_2800-1_1.jpg

(Tłumaczenie: Google)


20 kwietnia 2017

18:25 Sąd nadal jest w pomieszczeniu namysłu. Hala czeka na ogłoszenie aktu sądowego.

18:50

Sąd Najwyższy zdecydował o likwidacji scentralizowanej organizacji religijnej Świadków Jehowy w Rosji, a także wszystkie 395 lokalnych organizacji religijnych religii.

Wierzący już rozpoczęła przygotowania skargi do sądu apelacyjnego (panel trzech sędziów Sądu Najwyższego), które należy rozpatrzyć w ciągu miesiąca.

 

 

 


20 апреля 2017 г.

18:25     Суд по-прежнему в совещательной комнате. Зал ждет оглашения судебного акта.

18:50     

Верховный суд принял решение ликвидировать централизованную религиозную организацию Свидетелей Иеговы в России, а также все 395 местных религиозных организаций этой религии.

Верующие уже начали готовить жалобу в апелляционную инстанцию (коллегию, состоящую из трех судей Верховного суда), которая должна быть рассмотрена в течение месяца.

Link to comment
Share on other sites


  • Views 552
  • Replies 0
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Days

Top Posters In This Topic

Posted Images

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

Terms of Service Confirmation Terms of Use Privacy Policy Guidelines We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.