ARchiv@L

AFP: Świadkowie Jehowy zakazani w Rosji

Recommended Posts

AFP: Świadkowie Jehowy zakazani w Rosji

  Hello guest!
Aktualizacja: Dzisiaj, 20 kwietnia (18:23)

Rosja zakazała działalności Świadkom Jehowy po tym jak Sąd Najwyższy uznał to wyznanie za "ekstremistyczne" - podaje agencja AFP.Czytaj więcej na

  Hello guest!

 

 

 

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Welcome To Our Community

  The most creative and intelligent people on planet Earth hang out on this forum. Be ready to have your points of view challenged and refined.

  We haven't given up on the Internet yet. (notice we don't have an app)

  We also want others to share your posts to ALL the social media outlets not just our own.

  You need to be registered and logged in to get full access and to add content yourself. 

   

 • Similar Content

  • By ARchiv@L
   21 CZERWCA 2017
   Hello guest! Please register or sign in (it's free) to view the hidden content. Film ukazujący przerwanie spotkania religijnego w Rosji
   NOWY JORK: W regionalnej telewizji glavny.tv wyemitowano film nagrany 25 maja 2017 roku
   Hello guest! Please register or sign in (it's free) to view the hidden content. uzbrojonych rosyjskich policjantów i funkcjonariuszy Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) na pokojowe spotkanie religijne Świadków Jehowy w Orle. Hello guest! Please register or sign in (it's free) to view the hidden content. Uzbrojeni funkcjonariusze rosyjskich służb porządkowych przerywają spotkanie religijne Świadków Jehowy w Orle 25 maja 2017 roku
   Na filmie widać Dennisa Christensena, obywatela Danii, który spokojnie rozmawia z funkcjonariuszami. Po przerwanym zebraniu został on zatrzymany i wciąż przebywa w areszcie śledczym.
   Hello guest! Please register or sign in (it's free) to view the hidden content. Dennis Christensen, obywatel Danii i starszy zboru, rozmawia z funkcjonariuszami. 25 maja 2017 roku został on aresztowany przez FSB
   David A. Semonian, rzecznik z Biura Głównego Świadków Jehowy, stwierdził: „Ten film wyraźnie dowodzi pokojowego nastawienia Świadków Jehowy, nawet wtedy, gdy władze usiłują ich zastraszyć i przerywają ich spotkania, na których omawiana jest Biblia. Takie oburzające naruszenia wolności religijnej nie ustaną, dopóki rosyjski Sąd Najwyższy nie uchyli niesprawiedliwego wyroku wydanego przeciwko Świadkom Jehowy. Bardzo się niepokoimy o naszego współwyznawcę, Dennisa Christensena, którego pozbawiono prawa do odwiedzin i rozmów telefonicznych z żoną. Żywimy nadzieję, że jak najszybciej zostanie on zwolniony z aresztu, w którym został bezpodstawnie umieszczony”.
   Kontakt dla dziennikarzy:
   David A. Semonian, Office of Public Information, tel. +1-845-524-3000
    
    
  • By ARchiv@L
         Podpalenie domu należącego do Świadków Jehowy we wsi Łucino (obwód moskiewski)
       16 CZERWCA 2017
   Hello guest! Please register or sign in (it's free) to view the hidden content. Świadkowie Jehowy odczuwają negatywne skutki wyroku rosyjskiego Sądu Najwyższego
   Świadkowie Jehowy w całej Rosji odczuwają poważne następstwa wyroku Sądu Najwyższego z 20 kwietnia 2017 roku. Władze naruszają podstawowe swobody Świadków i uznają ich działalność religijną za niezgodną z prawem. Jednocześnie niektórzy obywatele Rosji traktują ten wyrok jako przyzwolenie na dyskryminację Świadków, a nawet na dopuszczanie się wobec nich motywowanych nienawiścią przestępstw.
   Naruszanie i ograniczanie praw człowieka przez rosyjskie władze
     Dennis Christensen
   Oskarżenia wnoszone przeciwko kaznodziejom Świadków Jehowy
   Dnia 25 maja policja przerwała spotkanie religijne zboru Świadków Jehowy w mieście Orzeł. Aresztowano Dennisa Christensena, obywatela Danii, który jest starszym zboru w Orle. Umieszczono go w areszcie śledczym do 23 lipca. W międzyczasie prokurator stara się zebrać dowody, które pozwolą postawić mu zarzut prowadzenia „działalności ekstremistycznej”. W razie uznania za winnego Dennisowi Christensenowi grozi od 6 do 10 lat więzienia.
   Oficjalne ostrzeżenia pod adresem lokalnych organizacji religijnych
   Dnia 4 maja prokuratura skierowała ostrzeżenie do przewodniczącego lokalnej organizacji religijnej w Krymsku. Zgodnie z jego treścią przewodniczącemu oraz członkom tej lokalnej organizacji religijnej grozi odpowiedzialność administracyjna i karna za organizowanie spotkań religijnych.
   Po wyroku Sądu Najwyższego podobne ostrzeżenia otrzymało co najmniej pięć innych lokalnych organizacji religijnych.
   Policja przerywa spotkania religijne
   Dnia 22 kwietnia w mieście Dżankoj (Republika Krymu) policja wkroczyła do obiektu religijnego pod koniec odbywającego się tam spotkania. Policjanci utrzymywali, że na mocy wyroku Sądu Najwyższego Świadkowie nie mają prawa wspólnie się spotykać w celu oddawania czci Bogu. Budynek po przeszukaniu opieczętowano, aby nie można go było wykorzystywać na spotkania religijne.
   Po wyroku Sądu Najwyższego odnotowano co najmniej pięć innych przypadków, w których policja przerwała spotkania religijne Świadków. Jedno z nich odbywało się w domu prywatnym.
   „Jestem głęboko zaniepokojony bezpodstawnym uznaniem pokojowej działalności członków społeczności Świadków Jehowy w Rosji za niezgodną z prawem (...). Apeluję do władz Rosji, by stanęły na straży prawa do wolności wyznania, wolności przekonań i wypowiedzi oraz swobodnego zgromadzania się przysługujących osobom należącym do społeczności Świadków Jehowy, zgodnie z przyjętymi przez to państwo międzynarodowymi zobowiązaniami dotyczącymi przestrzegania praw człowieka oraz tymi, które wynikają z członkostwa w OBWE [Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie)] (Michael Georg Link, przewodniczący Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE).
   Ataki na dzieci Świadków w szkołach
   Dnia 24 kwietnia w wiosce Bezwodnoje w obwodzie kirowskim nauczycielka poniżyła dwóch młodych uczniów, których matka jest Świadkiem Jehowy. Swoje zachowanie usprawiedliwiała twierdzeniem, że Świadkowie są religią zakazaną w Rosji.
   Dnia 17 maja w obwodzie moskiewskim dyrektor szkoły skierował pisemne ostrzeżenie do rodziców ośmioletniego ucznia, który rozmawiał z kolegą z klasy na temat Boga. Powołał się przy tym na wyrok Sądu Najwyższego oraz zakazał podejmowania na terenie szkoły „wszelkich działań niemających związku z procesem kształcenia”. Dyrektor zagroził, że zgłosi sprawę na policję oraz „poruszy kwestię przeniesienia dziecka, aby skorzystało z innej formy edukacji”.
   Świadkowie spotykają się z odmową możliwości skorzystania z alternatywnej służby cywilnej
   Dnia 28 kwietnia komisja poborowa dla miast Czeboksary i Mariinskij Posad (Republika Czuwaska) odrzuciła wniosek Świadka Jehowy, który chciał skorzystać z alternatywnej służby cywilnej. Komisja stwierdziła, że Świadkowie Jehowy są „ekstremistami” i możliwość odbycia tego rodzaju służby im nie przysługuje.
   Możliwości odbycia alternatywnej służby cywilnej w podobny sposób odmówiono co najmniej dwóm innym Świadkom.
   Philip Brumley, główny radca prawny Świadków Jehowy, zwraca uwagę na pewną sprzeczność w stanowisku zajmowanym przez władze: „Z jednej strony odmawia się młodym Świadkom możliwości odbycia alternatywnej służby cywilnej, ponieważ rzekomo są ‚ekstremistami’. Jednak z drugiej strony władze żądają, by tych ‚ekstremistów’ powoływano do wojska. Jaki jest zatem sens, by ci ‚ekstremiści’ trafiali do armii?”.
   Nękanie i dyskryminacja
   Akty przemocy wymierzone w Świadków
   Dnia 30 kwietnia w miejscowości Łucino w obwodzie moskiewskim doszczętnie spalono dom małżeństwa Świadków Jehowy razem z sąsiednim budynkiem należącym do ich starszych wiekiem rodziców. Podpalacz najpierw dał wyraz swojej nienawiści do religii tej rodziny, a następnie podłożył ogień.
   Dnia 24 maja w miejscowości Żeszart w Republice Komi podpalacze poważnie uszkodzili budynek używany przez Świadków Jehowy na spotkania religijne.
     Zniszczona Sala Królestwa w miejscowości Żeszart
   Od wyroku Sądu Najwyższego z 20 kwietnia 2017 roku zniszczonych zostało co najmniej dziewięć innych miejsc spotkań religijnych.
   Dnia 26 kwietnia w Biełgorodzie pewien Świadek Jehowy, wychodząc z domu, usłyszał krzyk napastnika: „Jesteście zakazaną religią!”, po czym został przez niego pobity.
   Dnia 11 maja grupa mężczyzn przerwała spotkanie religijne Świadków Jehowy w mieście Tiumeń. Używając nieprzyzwoitego i obraźliwego języka, zagrozili obecnym, że wyrządzą im krzywdę.
   Świadkowie zwolnieni z pracy
   Dnia 15 maja dyrekcja fabryki chemikaliów w miasteczku Dorogobuż w obwodzie smoleńskim zwolniła wszystkich swoich pracowników będących Świadkami Jehowy. Wyjaśniła, że otrzymała polecenie od Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), by zwolnić wszystkich Świadków, ponieważ „ekstremiści” nie mogą pracować w fabryce.
   Po wyroku Sądu Najwyższego co najmniej w trzech innych wypadkach zagrożono Świadkom Jehowy zwolnieniem z pracy, ponieważ należą do „ekstremistycznej” religii. We wsi Jaszkino w obwodzie kemerowskim pomimo nacisków ze strony policji kobieta będąca Świadkiem odmówiła wyjawienia informacji na temat swoich współwyznawców. Policjanci powiedzieli, że bycie członkiem zakazanej religii jest niezgodne z prawem i porównali Świadków Jehowy do terrorystów Państwa Islamskiego (ISIS).
   Niepokojąca sytuacja Świadków Jehowy w Rosji
   W ciągu 10 lat poprzedzających wydanie wyroku przez Sąd Najwyższy Świadkowie Jehowy w Rosji byli
   Hello guest! Please register or sign in (it's free) to view the hidden content. na ich wolność religijną, co spowodowało liczne prześladowania. Obecnie w wyniku tej decyzji ich bezpieczeństwo jest jeszcze bardziej zagrożone. Wyrok ten stawia Świadków w jednym rzędzie z przestępcami i ośmiela niektóre jednostki oraz urzędników państwowych do dalszego wyrządzania im krzywdy, czego dowodzą ostatnie incydenty. Świadkowie Jehowy na całym świecie z coraz większym niepokojem zastanawiają się, co może spotkać ich współwyznawców w Rosji, jeśli 17 lipca 2017 roku Izba Odwoławcza rosyjskiego Sądu Najwyższego odrzuci odwołanie i podtrzyma wcześniejsze orzeczenie. Philip Brumley powiedział: „Nikt nie przedstawił żadnych dowodów, które nawet w niewielkim stopniu wskazywałyby na związek Świadków Jehowy z ekstremizmem. Rzekome niebezpieczeństwo, jakie stanowią dla społeczeństwa Świadkowie Jehowy, w żaden sposób nie uzasadnia prześladowań, jakie już musieli znieść. Rosja musi ponownie przeanalizować podejmowane przez siebie działania zarówno w świetle własnej konstytucji, jak i międzynarodowych zobowiązań, które gwarantują wolność religijną”.
    

   Hello guest! Please register or sign in (it's free) to view the hidden content.
  • By ARchiv@L
    
    
   (video including acts of violence and vandalism, )

   Hello guest! Please register or sign in (it's free) to view the hidden content.  
  • By ARchiv@L
         8 CZERWCA 2017
   Hello guest! Please register or sign in (it's free) to view the hidden content. Prezydent Putin wręczył odznaczenie rodzicom będącym Świadkami Jehowy

   Hello guest! Please register or sign in (it's free) to view the hidden content. NOWY JORK: Dnia 31 maja 2017 roku podczas uroczystości na moskiewskim Kremlu prezydent Rosji Władimir Putin wręczył odznaczenie „Rodzicielska Chwała” Walerijowi i Tatianie Nowikom, Świadkom Jehowy z Republiki Karelii, którzy wychowali ośmioro dzieci.
   Hello guest! Please register or sign in (it's free) to view the hidden content.
     Uroczystość odbyła się na Kremlu w przeddzień Międzynarodowego Dnia Dziecka
   Medal „Rodzicielska Chwała” został ustanowiony dekretem prezydenckim w maju 2008 roku. Rosja przyznaje go rodzicom, którzy wychowują co najmniej siedmioro dzieci i przykładnie troszczą się o ich zdrowie, edukację, jak również o rozwój fizyczny, umysłowy i moralny. Osoby odznaczone w ten sposób uważa się za wzór umacniania instytucji rodziny.

   Hello guest! Please register or sign in (it's free) to view the hidden content.   Prezydent Putin wręcza Walerijowi Nowikowi, ojcu ośmiorga dzieci, medal „Rodzicielska Chwała”
   David A. Semonian, rzecznik z Biura Głównego Świadków Jehowy, powiedział: „Naszym zdaniem nagroda ta dowodzi, że bezpłatna edukacja biblijna, jaką zapewniają Świadkowie Jehowy, pomaga rodzicom i dzieciom — nie tylko w Rosji, ale też na całym świecie — być przydatnymi obywatelami. Mamy nadzieję, że fakt przyznania tego odznaczenia przez prezydenta Putina zostanie wzięty pod uwagę 17 lipca 2017 roku, kiedy rosyjski Sąd Najwyższy będzie rozpatrywał odwołanie od
   Hello guest! Please register or sign in (it's free) to view the hidden content. Centrum Administracyjnego Świadków Jehowy w Rosji”. Kontakt dla dziennikarzy:
   David A. Semonian, Office of Public Information, tel. +1-845-524-3000
 • Topics

 • Posts

 • Forum Statistics

  • Total Topics
   46,500
  • Total Posts
   77,894
 • Member Statistics

  • Total Members
   13,870
  • Most Online
   1,592

  Newest Member
  Dunny Festus
  Joined