ARchiv@L

AFP: Świadkowie Jehowy zakazani w Rosji

Recommended Posts

AFP: Świadkowie Jehowy zakazani w Rosji

  Hello guest!
Aktualizacja: Dzisiaj, 20 kwietnia (18:23)

Rosja zakazała działalności Świadkom Jehowy po tym jak Sąd Najwyższy uznał to wyznanie za "ekstremistyczne" - podaje agencja AFP.Czytaj więcej na

  Hello guest!

 

 

 

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Welcome To Our Community

  The most creative and intelligent people on planet Earth hang out on this forum. Be ready to have your points of view challenged and refined.

  We haven't given up on the Internet yet. (notice we don't have an app)

  We also want others to share your posts to ALL the social media outlets not just our own.

  You need to be registered and logged in to get full access and to add content yourself. 

   

 • Similar Content

  • By ARchiv@L
   21 CZERWCA 2017
   Hello guest! Please register or sign in (it's free) to view the hidden content. Film ukazujący przerwanie spotkania religijnego w Rosji
   NOWY JORK: W regionalnej telewizji glavny.tv wyemitowano film nagrany 25 maja 2017 roku
   Hello guest! Please register or sign in (it's free) to view the hidden content. uzbrojonych rosyjskich policjantów i funkcjonariuszy Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) na pokojowe spotkanie religijne Świadków Jehowy w Orle. Hello guest! Please register or sign in (it's free) to view the hidden content. Uzbrojeni funkcjonariusze rosyjskich służb porządkowych przerywają spotkanie religijne Świadków Jehowy w Orle 25 maja 2017 roku
   Na filmie widać Dennisa Christensena, obywatela Danii, który spokojnie rozmawia z funkcjonariuszami. Po przerwanym zebraniu został on zatrzymany i wciąż przebywa w areszcie śledczym.
   Hello guest! Please register or sign in (it's free) to view the hidden content. Dennis Christensen, obywatel Danii i starszy zboru, rozmawia z funkcjonariuszami. 25 maja 2017 roku został on aresztowany przez FSB
   David A. Semonian, rzecznik z Biura Głównego Świadków Jehowy, stwierdził: „Ten film wyraźnie dowodzi pokojowego nastawienia Świadków Jehowy, nawet wtedy, gdy władze usiłują ich zastraszyć i przerywają ich spotkania, na których omawiana jest Biblia. Takie oburzające naruszenia wolności religijnej nie ustaną, dopóki rosyjski Sąd Najwyższy nie uchyli niesprawiedliwego wyroku wydanego przeciwko Świadkom Jehowy. Bardzo się niepokoimy o naszego współwyznawcę, Dennisa Christensena, którego pozbawiono prawa do odwiedzin i rozmów telefonicznych z żoną. Żywimy nadzieję, że jak najszybciej zostanie on zwolniony z aresztu, w którym został bezpodstawnie umieszczony”.
   Kontakt dla dziennikarzy:
   David A. Semonian, Office of Public Information, tel. +1-845-524-3000
    
    
  • By ARchiv@L
         Podpalenie domu należącego do Świadków Jehowy we wsi Łucino (obwód moskiewski)
       16 CZERWCA 2017
   Hello guest! Please register or sign in (it's free) to view the hidden content. Świadkowie Jehowy odczuwają negatywne skutki wyroku rosyjskiego Sądu Najwyższego
   Świadkowie Jehowy w całej Rosji odczuwają poważne następstwa wyroku Sądu Najwyższego z 20 kwietnia 2017 roku. Władze naruszają podstawowe swobody Świadków i uznają ich działalność religijną za niezgodną z prawem. Jednocześnie niektórzy obywatele Rosji traktują ten wyrok jako przyzwolenie na dyskryminację Świadków, a nawet na dopuszczanie się wobec nich motywowanych nienawiścią przestępstw.
   Naruszanie i ograniczanie praw człowieka przez rosyjskie władze
     Dennis Christensen
   Oskarżenia wnoszone przeciwko kaznodziejom Świadków Jehowy
   Dnia 25 maja policja przerwała spotkanie religijne zboru Świadków Jehowy w mieście Orzeł. Aresztowano Dennisa Christensena, obywatela Danii, który jest starszym zboru w Orle. Umieszczono go w areszcie śledczym do 23 lipca. W międzyczasie prokurator stara się zebrać dowody, które pozwolą postawić mu zarzut prowadzenia „działalności ekstremistycznej”. W razie uznania za winnego Dennisowi Christensenowi grozi od 6 do 10 lat więzienia.
   Oficjalne ostrzeżenia pod adresem lokalnych organizacji religijnych
   Dnia 4 maja prokuratura skierowała ostrzeżenie do przewodniczącego lokalnej organizacji religijnej w Krymsku. Zgodnie z jego treścią przewodniczącemu oraz członkom tej lokalnej organizacji religijnej grozi odpowiedzialność administracyjna i karna za organizowanie spotkań religijnych.
   Po wyroku Sądu Najwyższego podobne ostrzeżenia otrzymało co najmniej pięć innych lokalnych organizacji religijnych.
   Policja przerywa spotkania religijne
   Dnia 22 kwietnia w mieście Dżankoj (Republika Krymu) policja wkroczyła do obiektu religijnego pod koniec odbywającego się tam spotkania. Policjanci utrzymywali, że na mocy wyroku Sądu Najwyższego Świadkowie nie mają prawa wspólnie się spotykać w celu oddawania czci Bogu. Budynek po przeszukaniu opieczętowano, aby nie można go było wykorzystywać na spotkania religijne.
   Po wyroku Sądu Najwyższego odnotowano co najmniej pięć innych przypadków, w których policja przerwała spotkania religijne Świadków. Jedno z nich odbywało się w domu prywatnym.
   „Jestem głęboko zaniepokojony bezpodstawnym uznaniem pokojowej działalności członków społeczności Świadków Jehowy w Rosji za niezgodną z prawem (...). Apeluję do władz Rosji, by stanęły na straży prawa do wolności wyznania, wolności przekonań i wypowiedzi oraz swobodnego zgromadzania się przysługujących osobom należącym do społeczności Świadków Jehowy, zgodnie z przyjętymi przez to państwo międzynarodowymi zobowiązaniami dotyczącymi przestrzegania praw człowieka oraz tymi, które wynikają z członkostwa w OBWE [Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie)] (Michael Georg Link, przewodniczący Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE).
   Ataki na dzieci Świadków w szkołach
   Dnia 24 kwietnia w wiosce Bezwodnoje w obwodzie kirowskim nauczycielka poniżyła dwóch młodych uczniów, których matka jest Świadkiem Jehowy. Swoje zachowanie usprawiedliwiała twierdzeniem, że Świadkowie są religią zakazaną w Rosji.
   Dnia 17 maja w obwodzie moskiewskim dyrektor szkoły skierował pisemne ostrzeżenie do rodziców ośmioletniego ucznia, który rozmawiał z kolegą z klasy na temat Boga. Powołał się przy tym na wyrok Sądu Najwyższego oraz zakazał podejmowania na terenie szkoły „wszelkich działań niemających związku z procesem kształcenia”. Dyrektor zagroził, że zgłosi sprawę na policję oraz „poruszy kwestię przeniesienia dziecka, aby skorzystało z innej formy edukacji”.
   Świadkowie spotykają się z odmową możliwości skorzystania z alternatywnej służby cywilnej
   Dnia 28 kwietnia komisja poborowa dla miast Czeboksary i Mariinskij Posad (Republika Czuwaska) odrzuciła wniosek Świadka Jehowy, który chciał skorzystać z alternatywnej służby cywilnej. Komisja stwierdziła, że Świadkowie Jehowy są „ekstremistami” i możliwość odbycia tego rodzaju służby im nie przysługuje.
   Możliwości odbycia alternatywnej służby cywilnej w podobny sposób odmówiono co najmniej dwóm innym Świadkom.
   Philip Brumley, główny radca prawny Świadków Jehowy, zwraca uwagę na pewną sprzeczność w stanowisku zajmowanym przez władze: „Z jednej strony odmawia się młodym Świadkom możliwości odbycia alternatywnej służby cywilnej, ponieważ rzekomo są ‚ekstremistami’. Jednak z drugiej strony władze żądają, by tych ‚ekstremistów’ powoływano do wojska. Jaki jest zatem sens, by ci ‚ekstremiści’ trafiali do armii?”.
   Nękanie i dyskryminacja
   Akty przemocy wymierzone w Świadków
   Dnia 30 kwietnia w miejscowości Łucino w obwodzie moskiewskim doszczętnie spalono dom małżeństwa Świadków Jehowy razem z sąsiednim budynkiem należącym do ich starszych wiekiem rodziców. Podpalacz najpierw dał wyraz swojej nienawiści do religii tej rodziny, a następnie podłożył ogień.
   Dnia 24 maja w miejscowości Żeszart w Republice Komi podpalacze poważnie uszkodzili budynek używany przez Świadków Jehowy na spotkania religijne.
     Zniszczona Sala Królestwa w miejscowości Żeszart
   Od wyroku Sądu Najwyższego z 20 kwietnia 2017 roku zniszczonych zostało co najmniej dziewięć innych miejsc spotkań religijnych.
   Dnia 26 kwietnia w Biełgorodzie pewien Świadek Jehowy, wychodząc z domu, usłyszał krzyk napastnika: „Jesteście zakazaną religią!”, po czym został przez niego pobity.
   Dnia 11 maja grupa mężczyzn przerwała spotkanie religijne Świadków Jehowy w mieście Tiumeń. Używając nieprzyzwoitego i obraźliwego języka, zagrozili obecnym, że wyrządzą im krzywdę.
   Świadkowie zwolnieni z pracy
   Dnia 15 maja dyrekcja fabryki chemikaliów w miasteczku Dorogobuż w obwodzie smoleńskim zwolniła wszystkich swoich pracowników będących Świadkami Jehowy. Wyjaśniła, że otrzymała polecenie od Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), by zwolnić wszystkich Świadków, ponieważ „ekstremiści” nie mogą pracować w fabryce.
   Po wyroku Sądu Najwyższego co najmniej w trzech innych wypadkach zagrożono Świadkom Jehowy zwolnieniem z pracy, ponieważ należą do „ekstremistycznej” religii. We wsi Jaszkino w obwodzie kemerowskim pomimo nacisków ze strony policji kobieta będąca Świadkiem odmówiła wyjawienia informacji na temat swoich współwyznawców. Policjanci powiedzieli, że bycie członkiem zakazanej religii jest niezgodne z prawem i porównali Świadków Jehowy do terrorystów Państwa Islamskiego (ISIS).
   Niepokojąca sytuacja Świadków Jehowy w Rosji
   W ciągu 10 lat poprzedzających wydanie wyroku przez Sąd Najwyższy Świadkowie Jehowy w Rosji byli
   Hello guest! Please register or sign in (it's free) to view the hidden content. na ich wolność religijną, co spowodowało liczne prześladowania. Obecnie w wyniku tej decyzji ich bezpieczeństwo jest jeszcze bardziej zagrożone. Wyrok ten stawia Świadków w jednym rzędzie z przestępcami i ośmiela niektóre jednostki oraz urzędników państwowych do dalszego wyrządzania im krzywdy, czego dowodzą ostatnie incydenty. Świadkowie Jehowy na całym świecie z coraz większym niepokojem zastanawiają się, co może spotkać ich współwyznawców w Rosji, jeśli 17 lipca 2017 roku Izba Odwoławcza rosyjskiego Sądu Najwyższego odrzuci odwołanie i podtrzyma wcześniejsze orzeczenie. Philip Brumley powiedział: „Nikt nie przedstawił żadnych dowodów, które nawet w niewielkim stopniu wskazywałyby na związek Świadków Jehowy z ekstremizmem. Rzekome niebezpieczeństwo, jakie stanowią dla społeczeństwa Świadkowie Jehowy, w żaden sposób nie uzasadnia prześladowań, jakie już musieli znieść. Rosja musi ponownie przeanalizować podejmowane przez siebie działania zarówno w świetle własnej konstytucji, jak i międzynarodowych zobowiązań, które gwarantują wolność religijną”.
    

   Hello guest! Please register or sign in (it's free) to view the hidden content.
  • By ARchiv@L
    
    
   (video including acts of violence and vandalism, )

   Hello guest! Please register or sign in (it's free) to view the hidden content.  
  • By ARchiv@L
         8 CZERWCA 2017
   Hello guest! Please register or sign in (it's free) to view the hidden content. Prezydent Putin wręczył odznaczenie rodzicom będącym Świadkami Jehowy

   Hello guest! Please register or sign in (it's free) to view the hidden content. NOWY JORK: Dnia 31 maja 2017 roku podczas uroczystości na moskiewskim Kremlu prezydent Rosji Władimir Putin wręczył odznaczenie „Rodzicielska Chwała” Walerijowi i Tatianie Nowikom, Świadkom Jehowy z Republiki Karelii, którzy wychowali ośmioro dzieci.
   Hello guest! Please register or sign in (it's free) to view the hidden content.
     Uroczystość odbyła się na Kremlu w przeddzień Międzynarodowego Dnia Dziecka
   Medal „Rodzicielska Chwała” został ustanowiony dekretem prezydenckim w maju 2008 roku. Rosja przyznaje go rodzicom, którzy wychowują co najmniej siedmioro dzieci i przykładnie troszczą się o ich zdrowie, edukację, jak również o rozwój fizyczny, umysłowy i moralny. Osoby odznaczone w ten sposób uważa się za wzór umacniania instytucji rodziny.

   Hello guest! Please register or sign in (it's free) to view the hidden content.   Prezydent Putin wręcza Walerijowi Nowikowi, ojcu ośmiorga dzieci, medal „Rodzicielska Chwała”
   David A. Semonian, rzecznik z Biura Głównego Świadków Jehowy, powiedział: „Naszym zdaniem nagroda ta dowodzi, że bezpłatna edukacja biblijna, jaką zapewniają Świadkowie Jehowy, pomaga rodzicom i dzieciom — nie tylko w Rosji, ale też na całym świecie — być przydatnymi obywatelami. Mamy nadzieję, że fakt przyznania tego odznaczenia przez prezydenta Putina zostanie wzięty pod uwagę 17 lipca 2017 roku, kiedy rosyjski Sąd Najwyższy będzie rozpatrywał odwołanie od
   Hello guest! Please register or sign in (it's free) to view the hidden content. Centrum Administracyjnego Świadków Jehowy w Rosji”. Kontakt dla dziennikarzy:
   David A. Semonian, Office of Public Information, tel. +1-845-524-3000
 • Topics

 • Posts

  • It is a little known fact that Aspirin, ( for women only ...) used properly, is a VERY effective method or form of birth control. As long as contraception is desired,  take two 325mg Aspirin ... and put them between your knees, and press hard. Ummmm..... assuming one actually HAS knees. Hello guest! Please register or sign in (it's free) to view the hidden content.
  • DHMO is in EVERYTHING we eat. HERE ARE THE FACTS! Dihydrogen Monoxide FAQ Frequently Asked Questions About Dihydrogen Monoxide (DHMO) What is Dihydrogen Monoxide? Dihydrogen Monoxide (DHMO) is a colorless and odorless chemical compound, also referred to by some as Dihydrogen Oxide, Hydrogen Hydroxide, Hydronium Hydroxide, or simply Hydric acid. Its basis is the highly reactive hydroxyl radical, a species shown to mutate DNA, denature proteins, disrupt cell membranes, and chemically alter critical neurotransmitters. The atomic components of DHMO are found in a number of caustic, explosive and poisonous compounds such as Sulfuric Acid, Nitroglycerine and Ethyl Alcohol. For more detailed information, including precautions, disposal procedures and storage requirements, refer to one of the Material Safety Data Sheets (MSDS) available for DHMO: Kemp Compliance & Safety MSDS for DHMO Chem-Safe, Inc. MSDS for Dihydrogen Monoxide Applied Petrochemical Research MSDS for Hydric Acid Original DHMO.org Material Safety Data Sheet (MSDS) for Dihydrogen Monoxide (html) Should I be concerned about Dihydrogen Monoxide? Yes, you should be concerned about DHMO! Although the U.S. Government and the Centers for Disease Control (CDC) do not classify Dihydrogen Monoxide as a toxic or carcinogenic substance (as it does with better known chemicals such as hydrochloric acid and benzene), DHMO is a constituent of many known toxic substances, diseases and disease-causing agents, environmental hazards and can even be lethal to humans in quantities as small as a thimbleful. Research conducted by award-winning U.S. scientist Nathan Zohner concluded that roughly 86 percent of the population supports a ban on dihydrogen monoxide. Although his results are preliminary, Zohner believes people need to pay closer attention to the information presented to them regarding Dihydrogen Monoxide. He adds that if more people knew the truth about DHMO then studies like the one he conducted would not be necessary. A similar study conducted by U.S. researchers Patrick K. McCluskey and Matthew Kulick also found that nearly 90 percent of the citizens participating in their study were willing to sign a petition to support an outright ban on the use of Dihydrogen Monoxide in the United States. Why haven't I heard about Dihydrogen Monoxide before? Good question. Historically, the dangers of DHMO, for the most part, have been considered minor and manageable. While the more significant dangers of Dihydrogen Monoxide are currently addressed by a number of agencies including FDA, FEMA and CDC, public awareness of the real and daily dangers of Dihydrogen Monoxide is lower than some think it should be. Critics of government often cite the fact that many politicians and others in public office do not consider Dihydrogen Monoxide to be a "politically beneficial" cause to get behind, and so the public suffers from a lack of reliable information on just what DHMO is and why they should be concerned.Part of the blame lies with the public and society at large. Many do not take the time to understand Dihydrogen Monoxide, and what it means to their lives and the lives of their families. Unfortunately, the dangers of DHMO have increased as world population has increased, a fact that the raw numbers and careful research both bear out. Now more than ever, it is important to be aware of just what the dangers of Dihydrogen Monoxide are and how we can all reduce the risks faced by ourselves and our families. What are some of the dangers associated with DHMO? Each year, Dihydrogen Monoxide is a known causative component in many thousands of deaths and is a major contributor to millions upon millions of dollars in damage to property and the environment. Some of the known perils of Dihydrogen Monoxide are: Death due to accidental inhalation of DHMO, even in small quantities. Prolonged exposure to solid DHMO causes severe tissue damage. Excessive ingestion produces a number of unpleasant though not typically life-threatening side-effects. DHMO is a major component of acid rain. Gaseous DHMO can cause severe burns. Contributes to soil erosion. Leads to corrosion and oxidation of many metals. Contamination of electrical systems often causes short-circuits. Exposure decreases effectiveness of automobile brakes. Found in biopsies of pre-cancerous tumors and lesions. Given to vicious dogs involved in recent deadly attacks. Often associated with killer cyclones in the U.S. Midwest and elsewhere, and in hurricanes including deadly storms in Florida, New Orleans and other areas of the southeastern U.S. Thermal variations in DHMO are a suspected contributor to the El Nino weather effect. What are some uses of Dihydrogen Monoxide? Despite the known dangers of DHMO, it continues to be used daily by industry, government, and even in private homes across the U.S. and worldwide. Some of the well-known uses of Dihydrogen Monoxide are: as an industrial solvent and coolant, in nuclear power plants, by the U.S. Navy in the propulsion systems of some older vessels, by elite athletes to improve performance, in the production of Styrofoam, in biological and chemical weapons manufacture, in the development of genetically engineering crops and animals, as a spray-on fire suppressant and retardant, in so-called "family planning" or "reproductive health" clinics, as a major ingredient in many home-brewed bombs, as a byproduct of hydrocarbon combustion in furnaces and air conditioning compressor operation, in cult rituals, by the Church of Scientology on their members and their members' families (although surprisingly, many members recently have contacted DHMO.org to vehemently deny such use), by both the KKK and the NAACP during rallies and marches, by members of Congress who are under investigation for financial corruption and inappropriate IM behavior, by  kids who play Beyblades, by the clientele at a number of bath houses in New York City and San Francisco, historically, in Hitler's death camps in Nazi Germany, and in prisons in Turkey, Serbia, Croatia, Libya, Iraq and Iran, in World War II prison camps in Japan, and in prisons in China, for various forms of torture, during many recent religious and ethnic wars in the Middle East, by many terrorist organizations including al Qaeda, in community swimming pools to maintain chemical balance, in day care centers, purportedly for sanitary purposes, by software engineers, including those producing DICOM software and other DICOM software tools, by popular computer science professors, by aspiring young adult fiction writers and mental health advocates, by international travel bloggers, by the semi-divine King Bhumibol of Thailand and his many devoted young working girls in Bangkok, by the British Chiropractic Association and the purveyors of the bogus treatments that the BCA promotes, by commodities giant Trafigura in their well-publicized and widely-known toxic-waste dumping activities in Ivory Coast, in animal research laboratories, and in pesticide production and distribution. What you may find surprising are some of the products and places where DHMO is used, but which for one reason or another, are not normally made part of public presentations on the dangers to the lives of our family members and friends. Among these startling uses are: as an additive to food products, including jarred baby food and baby formula, and even in many soups, carbonated beverages and supposedly "all-natural" fruit juices in cough medicines and other liquid pharmaceuticals, in spray-on oven cleaners, in shampoos, shaving creams, deodorants and numerous other bathroom products, in bathtub bubble products marketed to children, as a preservative in grocery store fresh produce sections, in the production of beer by all the major beer distributors, in the coffee available at major coffee houses in the US and abroad, in Formula One race cars, although its use is regulated by the Formula One Racing Commission, and as a target of ongoing NASA planetary and stellar research. One of the most surprising facts recently revealed about Dihydrogen Monoxide contamination is in its use as a food and produce "decontaminant." Studies have shown that even after careful washing, food and produce that has been contaminated by DHMO remains tainted by DHMO. What is the link between Dihydrogen Monoxide and gun violence? The incidence of gun violence seems to be rising at an alarming rate. A recent stunning revelation is that in every single instance of violence involving guns, both in the U.S. and internationally, Dihydrogen Monoxide was involved. In fact, DHMO is often very available to those who would do harm to others. Meanwhile, apparently no efforts have been made to limit the availability of this potentially dangerous chemical compound. How does Dihydrogen Monoxide toxicity affect kidney dialysis patients? Unfortunately, DHMO overdose is not unheard of in patients undergoing dialysis treatments for kidney failure. Dihydrogen Monoxide overdose in these patients can result in congestive heart failure, pulmonary edema and hypertension. In spite of the danger of accidental overdose and the inherent toxicity of DHMO in large quantities for this group, there is a portion of the dialysis treated population that continues to use DHMO on a regular basis. Are there groups that oppose a ban on Dihydrogen Monoxide? In spite of overwhelming evidence, there is one group in California that opposes a ban on Dihydrogen Monoxide. The Friends of Hydrogen Hydroxide is a group that believes that the dangers of DHMO have been exaggerated. Members claim that Dihydrogen Monoxide, or the less emotionally charged and more chemically accurate term they advocate for it, "Hydrogen Hydroxide," is beneficial, environmentally safe, benign and naturally occurring. They argue that efforts to ban DHMO are misguided. Friends of Hydrogen Hydroxide is supported by the Scorched Earth Party, a radical and loosely-organized California-based group. Sources close to the Scorched Earth Party deny any outside funding from government, industry or pro-industry PACs. Has the press ignored this web site and the Dihydrogen Monoxide problem? For the most part, the press has not reported on the dangers of Dihydrogen Monoxide as much as some would like. Although many private individuals have put up web sites in a major grassroots effort to spread the word, major publications have not. Recently, attention has been paid to the subject thanks to an incident in Aliso Viejo, California.  This so-called Aliso Viejo Incident was widely reported in the media, although the director of DHMO.org, Dr. Tom Way, was called a "prankster."  Once the Associated Press started circulating the story, it became fact, and the valuable information being provided by the DHMO.org website was deemed to be "rubbish" rather than an honest and unbiased recounting of facts about a dangerous, life-endangering chemical compound. If you are a member of the press, you may access our online Press Kit.  See the main page for access information.  This resource is for members of the press only.   Is it true that using DHMO improves athletic performance? Absolutely! With the numerous allegations of amateur and professional athletes using anabolic steroids and/or blood doping to enhance performance, virtually no attention has been paid to the performance enhancing properties of Dihydrogen Monoxide. It is perhaps the sporting world's dirtiest of dirty little secrets that athletes regularly ingest large quantities of DHMO in an effort to gain a competitive edge over an opponent. One technique commonly used by endurance athletes in sports such as distance running and cycling is to take a large amount of DHMO immediately prior to a race. This is known within racing circles to dramatically improve performance. Sports-medicine physicians warn that ingesting too much Dihydrogen Monoxide can lead to complications and unwanted side-effects, but do acknowledge the link to improved performance. DHMO is not currently considered a banned substance, so post-race urine tests do not detect elevated or abnormal levels of DHMO. Can using DHMO improve my marriage? This is a popular myth, but one which is also actually supported by a number of scientific facts. Dihydrogen Monoxide plays an instrumental role in the centers of the brain associated with feelings of emotional attachment and love. Married couples have found that regular ingestion of DHMO can improve their marriage-related activities, while couples that never ingest DHMO often find that their marriage suffers as well.  What are the symptoms of accidental Dihydrogen Monoxide overdose? You may not always recognize that you have been a victim of accidental DHMO overdose, so here are some signs and symptoms to look for. If you suspect Dihydrogen Monoxide overdose, or if you exhibit any of these symptoms, you should consult with your physician or medical practitioner. The data presented here is provided for informational purposes only, and should in no way be construed as medical advice of any sort. Watch for these symptoms: Excessive sweating Excessive urination Bloated feeling Nausea Vomiting Electrolyte imbalance Hyponatremia (serum hypotonicity) Dangerously imbalanced levels of ECF and ICF in the blood Degeneration of sodium homeostasis A recently noted medical phenomenon involves small amounts of DHMO leaking or oozing from the corners of the eyes as a direct result of causes such as foreign particulate irritation, allergic reactions including anaphylactic shock, and sometimes severe chemical depression. What is a chemical analysis of Dihydrogen Monoxide Recently, German analytical chemist Christoph von Bueltzingsloewen at the Universitaet Regensburg identified what may be key reasons why the dangers of DHMO are ever present. According to von Bueltzingsloewen, the chemical separation of dihydrogenoxide from the hazardous oxygendihydride is extremely difficult. The two similar compounds curiously occur in nearly equimolar distribution wherever they are found. It is not clear how the two contribute directly to the dangers inherent in Dihydrogen Monoxide, although von Bueltzingsloewen believes that a synergetic mechanism, catalyzed by traces of hydrogenhydroxide, plays a major role. What can I do to minimize the risks? Fortunately, there is much you can do to minimize your dangers due to Dihydrogen Monoxide exposure. First, use common sense. Whenever you are dealing with any product or food that you feel may be contaminated with DHMO, evaluate the relative danger to you and your family, and act accordingly. Keep in mind that in many instances, low-levels of Dihydrogen Monoxide contamination are not dangerous, and in fact, are virtually unavoidable. Remember, the responsibility for your safety and the safety of your family lies with you. Second, exercise caution when there is the potential for accidental inhalation or ingestion of DHMO. If you feel uncomfortable, remove yourself from a dangerous situation. Better safe than sorry. Third, don't panic. Although the dangers of Dihydrogen Monoxide are very real, by exercising caution and common sense, you can rest assured knowing that you are doing everything possible to keep you and your family safe. How can I find out more about Dihydrogen Monoxide? We would be happy to tell you more about DHMO! Send us email, and we'll gladly attempt to keep you up-to-date on current developments in the study of Dihydrogen Monoxide, its uses and misuses. There are a number of sites on the world wide web that contain more information on DHMO and related topics. It should be noted that we do not endorse these sites, nor do we control their content or political bias.
  • DHMO is in EVERYTHING we eat. HERE ARE THE FACTS! Dihydrogen Monoxide FAQ Frequently Asked Questions About Dihydrogen Monoxide (DHMO) What is Dihydrogen Monoxide? Dihydrogen Monoxide (DHMO) is a colorless and odorless chemical compound, also referred to by some as Dihydrogen Oxide, Hydrogen Hydroxide, Hydronium Hydroxide, or simply Hydric acid. Its basis is the highly reactive hydroxyl radical, a species shown to mutate DNA, denature proteins, disrupt cell membranes, and chemically alter critical neurotransmitters. The atomic components of DHMO are found in a number of caustic, explosive and poisonous compounds such as Sulfuric Acid, Nitroglycerine and Ethyl Alcohol. For more detailed information, including precautions, disposal procedures and storage requirements, refer to one of the Material Safety Data Sheets (MSDS) available for DHMO: Kemp Compliance & Safety MSDS for DHMO Chem-Safe, Inc. MSDS for Dihydrogen Monoxide Applied Petrochemical Research MSDS for Hydric Acid Original DHMO.org Material Safety Data Sheet (MSDS) for Dihydrogen Monoxide (html) Should I be concerned about Dihydrogen Monoxide? Yes, you should be concerned about DHMO! Although the U.S. Government and the Centers for Disease Control (CDC) do not classify Dihydrogen Monoxide as a toxic or carcinogenic substance (as it does with better known chemicals such as hydrochloric acid and benzene), DHMO is a constituent of many known toxic substances, diseases and disease-causing agents, environmental hazards and can even be lethal to humans in quantities as small as a thimbleful. Research conducted by award-winning U.S. scientist Nathan Zohner concluded that roughly 86 percent of the population supports a ban on dihydrogen monoxide. Although his results are preliminary, Zohner believes people need to pay closer attention to the information presented to them regarding Dihydrogen Monoxide. He adds that if more people knew the truth about DHMO then studies like the one he conducted would not be necessary. A similar study conducted by U.S. researchers Patrick K. McCluskey and Matthew Kulick also found that nearly 90 percent of the citizens participating in their study were willing to sign a petition to support an outright ban on the use of Dihydrogen Monoxide in the United States. Why haven't I heard about Dihydrogen Monoxide before? Good question. Historically, the dangers of DHMO, for the most part, have been considered minor and manageable. While the more significant dangers of Dihydrogen Monoxide are currently addressed by a number of agencies including FDA, FEMA and CDC, public awareness of the real and daily dangers of Dihydrogen Monoxide is lower than some think it should be. Critics of government often cite the fact that many politicians and others in public office do not consider Dihydrogen Monoxide to be a "politically beneficial" cause to get behind, and so the public suffers from a lack of reliable information on just what DHMO is and why they should be concerned.Part of the blame lies with the public and society at large. Many do not take the time to understand Dihydrogen Monoxide, and what it means to their lives and the lives of their families. Unfortunately, the dangers of DHMO have increased as world population has increased, a fact that the raw numbers and careful research both bear out. Now more than ever, it is important to be aware of just what the dangers of Dihydrogen Monoxide are and how we can all reduce the risks faced by ourselves and our families. What are some of the dangers associated with DHMO? Each year, Dihydrogen Monoxide is a known causative component in many thousands of deaths and is a major contributor to millions upon millions of dollars in damage to property and the environment. Some of the known perils of Dihydrogen Monoxide are: Death due to accidental inhalation of DHMO, even in small quantities. Prolonged exposure to solid DHMO causes severe tissue damage. Excessive ingestion produces a number of unpleasant though not typically life-threatening side-effects. DHMO is a major component of acid rain. Gaseous DHMO can cause severe burns. Contributes to soil erosion. Leads to corrosion and oxidation of many metals. Contamination of electrical systems often causes short-circuits. Exposure decreases effectiveness of automobile brakes. Found in biopsies of pre-cancerous tumors and lesions. Given to vicious dogs involved in recent deadly attacks. Often associated with killer cyclones in the U.S. Midwest and elsewhere, and in hurricanes including deadly storms in Florida, New Orleans and other areas of the southeastern U.S. Thermal variations in DHMO are a suspected contributor to the El Nino weather effect. What are some uses of Dihydrogen Monoxide? Despite the known dangers of DHMO, it continues to be used daily by industry, government, and even in private homes across the U.S. and worldwide. Some of the well-known uses of Dihydrogen Monoxide are: as an industrial solvent and coolant, in nuclear power plants, by the U.S. Navy in the propulsion systems of some older vessels, by elite athletes to improve performance, in the production of Styrofoam, in biological and chemical weapons manufacture, in the development of genetically engineering crops and animals, as a spray-on fire suppressant and retardant, in so-called "family planning" or "reproductive health" clinics, as a major ingredient in many home-brewed bombs, as a byproduct of hydrocarbon combustion in furnaces and air conditioning compressor operation, in cult rituals, by the Church of Scientology on their members and their members' families (although surprisingly, many members recently have contacted DHMO.org to vehemently deny such use), by both the KKK and the NAACP during rallies and marches, by members of Congress who are under investigation for financial corruption and inappropriate IM behavior, by  kids who play Beyblades, by the clientele at a number of bath houses in New York City and San Francisco, historically, in Hitler's death camps in Nazi Germany, and in prisons in Turkey, Serbia, Croatia, Libya, Iraq and Iran, in World War II prison camps in Japan, and in prisons in China, for various forms of torture, during many recent religious and ethnic wars in the Middle East, by many terrorist organizations including al Qaeda, in community swimming pools to maintain chemical balance, in day care centers, purportedly for sanitary purposes, by software engineers, including those producing DICOM software and other DICOM software tools, by popular computer science professors, by aspiring young adult fiction writers and mental health advocates, by international travel bloggers, by the semi-divine King Bhumibol of Thailand and his many devoted young working girls in Bangkok, by the British Chiropractic Association and the purveyors of the bogus treatments that the BCA promotes, by commodities giant Trafigura in their well-publicized and widely-known toxic-waste dumping activities in Ivory Coast, in animal research laboratories, and in pesticide production and distribution. What you may find surprising are some of the products and places where DHMO is used, but which for one reason or another, are not normally made part of public presentations on the dangers to the lives of our family members and friends. Among these startling uses are: as an additive to food products, including jarred baby food and baby formula, and even in many soups, carbonated beverages and supposedly "all-natural" fruit juices in cough medicines and other liquid pharmaceuticals, in spray-on oven cleaners, in shampoos, shaving creams, deodorants and numerous other bathroom products, in bathtub bubble products marketed to children, as a preservative in grocery store fresh produce sections, in the production of beer by all the major beer distributors, in the coffee available at major coffee houses in the US and abroad, in Formula One race cars, although its use is regulated by the Formula One Racing Commission, and as a target of ongoing NASA planetary and stellar research. One of the most surprising facts recently revealed about Dihydrogen Monoxide contamination is in its use as a food and produce "decontaminant." Studies have shown that even after careful washing, food and produce that has been contaminated by DHMO remains tainted by DHMO. What is the link between Dihydrogen Monoxide and gun violence? The incidence of gun violence seems to be rising at an alarming rate. A recent stunning revelation is that in every single instance of violence involving guns, both in the U.S. and internationally, Dihydrogen Monoxide was involved. In fact, DHMO is often very available to those who would do harm to others. Meanwhile, apparently no efforts have been made to limit the availability of this potentially dangerous chemical compound. How does Dihydrogen Monoxide toxicity affect kidney dialysis patients? Unfortunately, DHMO overdose is not unheard of in patients undergoing dialysis treatments for kidney failure. Dihydrogen Monoxide overdose in these patients can result in congestive heart failure, pulmonary edema and hypertension. In spite of the danger of accidental overdose and the inherent toxicity of DHMO in large quantities for this group, there is a portion of the dialysis treated population that continues to use DHMO on a regular basis. Are there groups that oppose a ban on Dihydrogen Monoxide? In spite of overwhelming evidence, there is one group in California that opposes a ban on Dihydrogen Monoxide. The Friends of Hydrogen Hydroxide is a group that believes that the dangers of DHMO have been exaggerated. Members claim that Dihydrogen Monoxide, or the less emotionally charged and more chemically accurate term they advocate for it, "Hydrogen Hydroxide," is beneficial, environmentally safe, benign and naturally occurring. They argue that efforts to ban DHMO are misguided. Friends of Hydrogen Hydroxide is supported by the Scorched Earth Party, a radical and loosely-organized California-based group. Sources close to the Scorched Earth Party deny any outside funding from government, industry or pro-industry PACs. Has the press ignored this web site and the Dihydrogen Monoxide problem? For the most part, the press has not reported on the dangers of Dihydrogen Monoxide as much as some would like. Although many private individuals have put up web sites in a major grassroots effort to spread the word, major publications have not. Recently, attention has been paid to the subject thanks to an incident in Aliso Viejo, California.  This so-called Aliso Viejo Incident was widely reported in the media, although the director of DHMO.org, Dr. Tom Way, was called a "prankster."  Once the Associated Press started circulating the story, it became fact, and the valuable information being provided by the DHMO.org website was deemed to be "rubbish" rather than an honest and unbiased recounting of facts about a dangerous, life-endangering chemical compound. If you are a member of the press, you may access our online Press Kit.  See the main page for access information.  This resource is for members of the press only.   Is it true that using DHMO improves athletic performance? Absolutely! With the numerous allegations of amateur and professional athletes using anabolic steroids and/or blood doping to enhance performance, virtually no attention has been paid to the performance enhancing properties of Dihydrogen Monoxide. It is perhaps the sporting world's dirtiest of dirty little secrets that athletes regularly ingest large quantities of DHMO in an effort to gain a competitive edge over an opponent. One technique commonly used by endurance athletes in sports such as distance running and cycling is to take a large amount of DHMO immediately prior to a race. This is known within racing circles to dramatically improve performance. Sports-medicine physicians warn that ingesting too much Dihydrogen Monoxide can lead to complications and unwanted side-effects, but do acknowledge the link to improved performance. DHMO is not currently considered a banned substance, so post-race urine tests do not detect elevated or abnormal levels of DHMO. Can using DHMO improve my marriage? This is a popular myth, but one which is also actually supported by a number of scientific facts. Dihydrogen Monoxide plays an instrumental role in the centers of the brain associated with feelings of emotional attachment and love. Married couples have found that regular ingestion of DHMO can improve their marriage-related activities, while couples that never ingest DHMO often find that their marriage suffers as well.  What are the symptoms of accidental Dihydrogen Monoxide overdose? You may not always recognize that you have been a victim of accidental DHMO overdose, so here are some signs and symptoms to look for. If you suspect Dihydrogen Monoxide overdose, or if you exhibit any of these symptoms, you should consult with your physician or medical practitioner. The data presented here is provided for informational purposes only, and should in no way be construed as medical advice of any sort. Watch for these symptoms: Excessive sweating Excessive urination Bloated feeling Nausea Vomiting Electrolyte imbalance Hyponatremia (serum hypotonicity) Dangerously imbalanced levels of ECF and ICF in the blood Degeneration of sodium homeostasis A recently noted medical phenomenon involves small amounts of DHMO leaking or oozing from the corners of the eyes as a direct result of causes such as foreign particulate irritation, allergic reactions including anaphylactic shock, and sometimes severe chemical depression. What is a chemical analysis of Dihydrogen Monoxide Recently, German analytical chemist Christoph von Bueltzingsloewen at the Universitaet Regensburg identified what may be key reasons why the dangers of DHMO are ever present. According to von Bueltzingsloewen, the chemical separation of dihydrogenoxide from the hazardous oxygendihydride is extremely difficult. The two similar compounds curiously occur in nearly equimolar distribution wherever they are found. It is not clear how the two contribute directly to the dangers inherent in Dihydrogen Monoxide, although von Bueltzingsloewen believes that a synergetic mechanism, catalyzed by traces of hydrogenhydroxide, plays a major role. What can I do to minimize the risks? Fortunately, there is much you can do to minimize your dangers due to Dihydrogen Monoxide exposure. First, use common sense. Whenever you are dealing with any product or food that you feel may be contaminated with DHMO, evaluate the relative danger to you and your family, and act accordingly. Keep in mind that in many instances, low-levels of Dihydrogen Monoxide contamination are not dangerous, and in fact, are virtually unavoidable. Remember, the responsibility for your safety and the safety of your family lies with you. Second, exercise caution when there is the potential for accidental inhalation or ingestion of DHMO. If you feel uncomfortable, remove yourself from a dangerous situation. Better safe than sorry. Third, don't panic. Although the dangers of Dihydrogen Monoxide are very real, by exercising caution and common sense, you can rest assured knowing that you are doing everything possible to keep you and your family safe. How can I find out more about Dihydrogen Monoxide? We would be happy to tell you more about DHMO! Send us email, and we'll gladly attempt to keep you up-to-date on current developments in the study of Dihydrogen Monoxide, its uses and misuses. There are a number of sites on the world wide web that contain more information on DHMO and related topics. It should be noted that we do not endorse these sites, nor do we control their content or political bias.
  • ...that's why I only eat "free range beef", running alongside as they try to get away, taking bites out of their haunches. Remember the motto on line 6  ... "The freshest beef has the freshest bandages"! Hello guest! Please register or sign in (it's free) to view the hidden content.
  • Yeah! .... but think how clean his INSIDES must be ! He probably has the cleanest ulcers in the land !
 • Forum Statistics

  • Total Topics
   46,706
  • Total Posts
   78,417
 • Member Statistics

  • Total Members
   13,911
  • Most Online
   1,592

  Newest Member
  Shakira
  Joined