Jump to content
The World News Media

Walczący z Bogiem nigdy nie zwyciężą


ARchiv@L
 Share

Recommended Posts

 • Moderator

Walczący z Bogiem nigdy nie zwyciężą

10. Dlaczego z ludzkiego punktu widzenia Kajfasz mógł się czuć pewnie na swym stanowisku i dlaczego jednak się zawiódł?

10 W I wieku naczelni kapłani żydowscy byli wyznaczani przez władze rzymskie. Bogaty Józef Kajfasz, mianowany przez Waleriusza Gratusa, piastował ten urząd dłużej niż wielu jego poprzedników. Zawdzięczał to zapewne swoim umiejętnościom dyplomatycznym i przyjaźni z Piłatem, a nie błogosławieństwu Bożemu. Tak czy inaczej, z czasem zawiódł się na ludziach, którym zaufał. Zaledwie trzy lata po wspomnianym procesie apostołów Kajfasz utracił łaski Rzymian i przestał być arcykapłanem.

11. Jaki koniec spotkał Poncjusza Piłata oraz żydowski system rzeczy i jaki płynie stąd wniosek?

11 Rozkaz pozbawienia Kajfasza urzędu wyszedł od bezpośredniego zwierzchnika Piłata, Lucjusza Witeliusza, namiestnika Syrii. Piłat, bliski przyjaciel Kajfasza, nie mógł nic zrobić. Zaledwie rok później on sam został zdymisjonowany i wezwany do Rzymu, by bronić się przed stawianymi mu poważnymi zarzutami. A jeśli chodzi o żydowskich przywódców, którzy pokładali ufność w cezarze, Rzymianie faktycznie ‛zabrali zarówno ich miejsce, jak i ich naród’ — w roku 70 n.e. wojska rzymskie zburzyły Jerozolimę wraz ze świątynią i salą posiedzeń Sanhedrynu. Jakże prawdziwe okazały się słowa psalmisty: „Nie pokładajcie ufności w dostojnikach ani w synu ziemskiego człowieka, do którego nie należy wybawienie”! (Jana 11:48; Psalm 146:3).

12. Jak przykład Jezusa pokazuje, że posłuszeństwo wobec Boga świadczy o mądrości?

12 Zupełnie inaczej stało się ze wskrzeszonym Jezusem Chrystusem: Bóg ustanowił go Arcykapłanem w wielkiej duchowej świątyni. Żaden człowiek nie może anulować tej nominacji. Jezus „ma swoje kapłaństwo bez następców” (Hebrajczyków 2:9; 7:17, 24;9:11). Jehowa uczynił go również Sędzią żywych i umarłych (1 Piotra 4:5). Na mocy powierzonej mu władzy Jezus oceni, czy Józef Kajfasz i Poncjusz Piłat będą mogli powrócić w przyszłości do życia (Mateusza 23:33; Dzieje 24:15).

Dzisiejsi nieustraszeni głosiciele Królestwa

13. Jakie dzieło w czasach nowożytnych pochodziło od ludzi, a jakie od Boga? Dlaczego tak odpowiadasz?

13 W naszych czasach, podobnie jak w I wieku, nie brakuje ludzi walczących z Bogiem (Dzieje 5:39). Na przykład gdy Świadkowie Jehowy w Niemczech nie godzili się nazywać Adolfa Hitlera swym Führerem (Wodzem), ten poprzysiągł, że zetrze ich z powierzchni ziemi (Mateusza 23:10). Stworzona przez niego machina zagłady wydawała się zdolna spełnić tę groźbę. Naziści aresztowali tysiące Świadków i osadzili ich w obozach koncentracyjnych. Niektórych pozbawili życia. Ale nie zdołali ich powstrzymać od oddawania czci wyłącznie Bogu i nie zniszczyli ich jako społeczności. Chrześcijanie ci wykonywali dzieło, które ‛pochodziło od Boga, a nie od ludzi’, nie można więc było go zahamować. Sześćdziesiąt lat później dawni więźniowie hitlerowskich obozów koncentracyjnych dalej wiernie służą Jehowie ‛całym swym sercem i duszą, i umysłem’, podczas gdy Hitler i jego narodowosocjalistyczna partia zapełniają tylko niechlubne karty historii (Mateusza 22:37).

14. (a) Jak przeciwnicy starają się oczernić sług Bożych i z jakim skutkiem? (b) Czy takie poczynania mogą przynieść ludowi Bożemu trwałą szkodę? (Hebrajczyków 13:5, 6).

14 Od tamtej pory jeszcze inni podejmowali walkę z Jehową i Jego ludem, z góry skazaną na przegraną. W różnych krajach europejskich czynniki religijne i polityczne usiłowały podstępnie przyczepić Świadkom Jehowy etykietkę „niebezpiecznej sekty”; zresztą taki sam zarzut wysuwano przeciwko chrześcijanom w I wieku (Dzieje 28:22). Tymczasem Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał Świadków Jehowy za religię, a nie sektę. Przeciwnicy z pewnością o tym wiedzą. Mimo to wciąż oczerniają Świadków. W rezultacie niektórzy z tych chrześcijan stracili pracę. Ich dzieci bywają nękane w szkołach. Niekiedy bojaźliwi ludzie anulują umowy wynajmu obiektów, w których Świadkowie od dawna urządzali swoje zebrania. Zdarzało się nawet, że urzędy odmawiały komuś przyznania obywatelstwa tylko dlatego, że jest Świadkiem Jehowy! Ale Świadkowie wcale się tym nie zrażają.

15, 16. Jak francuscy Świadkowie Jehowy zareagowali na sprzeciw wobec ich chrześcijańskiej działalności i dlaczego nie przestają głosić?

15 Na przykład ogólnie rzecz biorąc Francuzi są rozsądni i bezstronni. Jednakże grupa przeciwników dążyła do wprowadzenia przepisów prawnych mających powstrzymać dzieło głoszenia o Królestwie. Jak na to zareagowali Świadkowie? Zwiększyli swą aktywność w służbie kaznodziejskiej na niespotykaną wcześniej skalę, co przyniosło zdumiewające efekty (Jakuba 4:7). W ciągu zaledwie sześciu miesięcy liczba domowych studiów biblijnych zwiększyła się w tym kraju o jedną trzecią! Szatan musi pałać wściekłością, widząc, jak szczere osoby reagują tam na dobrą nowinę (Objawienie 12:17). Nasi współwyznawcy we Francji są przekonani, że również w ich sytuacji spełnią się słowa proroka Izajasza: „Żadna broń wykonana przeciwko tobie nie okaże się skuteczna i potępisz każdy język, który się podniesie przeciwko tobie w sądzie” (Izajasza 54:17).

16 Świadkowie Jehowy nie cieszą się, gdy spotykają ich prześladowania. Ale posłuszni poleceniu Boga nie mogą i nie zamierzają przestać mówić o rzeczach, które usłyszeli. Starają się być wzorowymi obywatelami. Jeśli jednak prawo ludzkie wymaga od nich złamania praw Bożych, muszą być posłuszni Bogu jako Władcy.

 

Link to comment
Share on other sites


 • Views 603
 • Replies 0
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Days

Top Posters In This Topic

Popular Days

 Share

 • Recently Browsing

  • No registered users viewing this page.
 • Popular Contributors

 • Topics

 • Posts

  • Once again, heretic, PROVE your post about 1914? Now this poster sounds just like @Witness with the false claims of child abuse. If you apostates read the Watchtower articles along with "past" letters to the Elders that apostates have published without the consent of the Watchtower like thieves, this poster will understand how false those claims about child abuse you apostates are. Now, what part of this poster's world is perfect, as well as the poster? If this poster truly believes in such self-pity, I'll recommend some meds.
  • "The first one blew his trumpet. And there was hail and fire mingled with blood, and it was hurled to the earth; and a third of the earth was burned up, and a third of the trees were burned up, and all the green vegetation was burned up."   The scriptures make clear what the "hail" is:   "And I will make justice the measuring line And righteousness the leveling tool.  The hail will sweep away the refuge of lies, And the waters will flood out the hiding place.  Your covenant with Death will be dissolved, And your agreement with the Grave will not stand.  When the raging flash flood passes through, You will be crushed by it.  As often as it passes through, It will sweep you away; For it will pass through morning after morning, During the day and during the night.  Only terror will make them understand what was heard."   Today there are many forums, videos, articles that sweep away the refuge of lies built up by "lawless ones" in the organization.   What is "the third" talked about in Revelation? The Bible makes clear:   "O sword, awake against my shepherd, Against the man who is my companion,” declares Jehovah of armies.  “Strike the shepherd, and let the flock be scattered; And I will turn my hand against those who are insignificant.”  “And in all the land,” declares Jehovah, “Two parts in it will be cut off and perish; And the third part will be left remaining in it.  And I will bring the third part through the fire; And I will refine them as silver is refined, And test them as gold is tested.  They will call on my name, And I will answer them.  I will say, ‘They are my people,’ And they will say, ‘Jehovah is our God.’”   Jehovah is refining his organization. True worshippers, "the third", will be refined by what Jehovah is allowing to come on his organization. These ones "die" or are "killed" as to the old bad ways that reproach Jehovah.    "The second angel blew his trumpet. And something like a great mountain burning with fire was hurled into the sea. And a third of the sea became blood;  and a third of the living creatures in the sea died, and a third of the ships were wrecked."   The great mountain burning with fire is the current governing body in the organization. ("But Jehovah’s day will come as a thief, in which the heavens will pass away with a roar, but the elements being intensely hot will be dissolved, and earth and the works in it will be exposed.") The "fire" of Jehovah's judgment day is figuratively burning them up and they will be cast outside, "where the weeping the gnashing of their teeth" will be. Their "business" (ships) will be wrecked.   "The third angel blew his trumpet. And a great star burning like a lamp fell from heaven, and it fell on a third of the rivers and on the springs of waters.  The name of the star is Wormwood. And a third of the waters turned into wormwood, and many of the people died from the waters, because these had been made bitter."   What is the meaning of the "Wormwood"? Apostasy within the organization. Here is what the scriptures say about apostate teachings within the organization:   "Concerning the prophets: My heart is broken within me. All my bones are shaking. I am like a man who is drunk And like a man overcome by wine, Because of Jehovah and because of his holy words.  For the land is full of adulterers; Because of the curse the land has gone into mourning And the pastures of the wilderness have dried up.  Their course is evil, and they abuse their power. “Both the prophet and the priest are polluted. Even in my own house I have found their wickedness,” declares Jehovah. “So their path will become slippery and dark; They will be pushed and will fall.  For I will bring calamity on them In the year of reckoning,” declares Jehovah.  “And in the prophets of Sa·marʹi·a I have seen what is repulsive. Their prophecies are incited by Baʹal, And they lead my people Israel astray.  And in the prophets of Jerusalem I have seen horrible things. They commit adultery and walk in falsehood; They encourage evildoers, And they do not turn away from their wickedness.  To me they are all like Sodʹom, And her inhabitants are like Go·morʹrah." Therefore this is what Jehovah of armies says against the prophets: “Here I am making them eat wormwood And giving them poisoned water to drink.  For from the prophets of Jerusalem apostasy has spread throughout the land.” This is what Jehovah of armies says: “Do not listen to the words of the prophets who are prophesying to you. They are deluding you. The vision they speak is from their own heart, Not from the mouth of Jehovah.  They are saying again and again to those who disrespect me, ‘Jehovah has said: “You will enjoy peace.”’  And to everyone who follows his own stubborn heart they say, ‘No calamity will come upon you.’  For who has stood in the inner circle of Jehovah To see and hear his word?  Who has paid attention to his word in order to hear it? Look! The windstorm of Jehovah will burst out in fury; Like a whirling tempest it will whirl down on the head of the wicked.  The anger of Jehovah will not turn back Until he has carried out and accomplished the intentions of his heart.  In the final part of the days you will clearly understand this. I did not send the prophets, yet they ran. I did not speak to them, yet they prophesied. But if they had stood in my inner circle, They would have made my people hear my words And would have caused them to turn back from their bad way and their evil deeds."   The organization has apostatized by saying "peace and security" when there is no peace in the organization; by saying "we love our brothers" when they shun their own brothers and sacrifice little ones to abusers; by saying "1914" when Jesus said "no man knows the day or hour"; by saying "The Faithful and Discreet Slave" when Jesus said "call no man Rabbi or Father or Good, for there is only one who is Good"; by saying it's okay to take blood (fractions of blood are still blood); by washing the outside of the cup when the inside is full of nasty things; and by many, many other bad false teachings that dishonor God and divide sheep from their Father.   What is the fourth trumpet? "The fourth angel blew his trumpet. And a third of the sun was struck and a third of the moon and a third of the stars, in order that a third of them might be darkened and the day might not have light for a third of it, and the night likewise."   The lawless "lights" (the "sun" "moon" and "stars" of the organization) are not able to shine light on what is about to happen. But the righteous ones can see. "You will certainly see the distinction between the righteous one and the wicked one" and "the wicked will be cast out into the darkness" but the righteous ones will have light.   The "third" of the righteous ones will be "killed" as to the old Babylonish ways. The Bible says not all will be "killed" by these plagues:   "But the rest of the people who were not killed by these plagues did not repent of the works of their hands; they did not stop worshipping the demons and the idols of gold and silver and copper and stone and wood, which can neither see nor hear nor walk.  And they did not repent of their murders nor of their spiritistic practices nor of their sexual immorality nor of their thefts."   The next trumpet talks about the locusts. That's when the UN comes to Bethel and all the other religions. Satan is the angel of the abyss. Jesus holds the keys, but he permits Satan to have the key of the abyss for this event, because the UN will be Jehovah's sword of execution, just like the Babylonians and the Romans were in the past for disciplining the unfaithful Israelites who killed God's prophets, including God's own Son. "And the ten horns that you saw and the wild beast, these will hate the prostitute and will make her devastated and naked, and they will eat up her flesh and completely burn her with fire.  For God put it into their hearts to carry out his thought, yes, to carry out their one thought by giving their kingdom to the wild beast, until the words of God will have been accomplished." "Start at my sanctuary, with the elders in front of the house."    Jehovah is cleaning house. All His ways are justice. Praise Jah!
  • Integrating NFTs on Instagram will give creators and artists a new way to monetize their content and open up new possibilities for brands and businesses to use NFTs as a marketing tool. For those who are new to the world of NFTs, I recommend checking out tipsogram.com. They have some great tips and tutorials on getting started with NFTs and using them on Instagram.
 • Members

 • Recent Status Updates

 • Forum Statistics

  • Total Topics
   64.9k
  • Total Posts
   148.2k
 • Member Statistics

  • Total Members
   17,413
  • Most Online
   1,592

  Newest Member
  jack.paula
  Joined
×
×
 • Create New...

Important Information

Terms of Service Confirmation Terms of Use Privacy Policy Guidelines We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.