ARchiv@L

Παρασκευή 19 Μαΐου, εδάφιο της ημέρας

Recommended Posts


    
Παρασκευή 19 Μαΐου,     εδάφιο της ημέρας
Ο Ιεχωβά είναι στο πλευρό μου· δεν θα φοβηθώ. Τι μπορεί να μου κάνει ο χωματένιος άνθρωπος; Ο Ιεχωβά είναι στο πλευρό μου ανάμεσα σε εκείνους που με βοηθούν.—Ψαλμ. 118:6, 7.    
http://wol.jw.org/el/wol/dt/r11/lp-g/2017/5/19  
Μάρτυρες του Ιεχωβά    
    
Friday, May 19    daily text
Jehovah is on my side; I will not be afraid. What can man do to me? Jehovah is on my side as my helper.—Ps. 118:6, 7.    
http://wol.jw.org/en/wol/dt/r1/lp-e/2017/5/19  
Jehovah's Witnesses    
    
Viernes 19 de mayo    texto diario
Jehová está de mi parte; no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre terrestre? Jehová está de mi parte entre los que me ayudan (Sal. 118:6, 7).    
http://wol.jw.org/es/wol/dt/r4/lp-s/2017/5/19  
Testigos de Jehová    
    
Sexta-feira, 19 de maio    texto do dia
Jeová está do meu lado; não terei medo. O que me pode fazer o homem? Jeová está do meu lado, como meu ajudador. — Sal. 118:6, 7.    
http://wol.jw.org/pt/wol/dt/r5/lp-t/2017/5/19  
Testemunhas de Jeová    
    
Пятница, 19 мая    СТИХ НА ДЕНЬ
Иегова за меня, не буду бояться. Что сделает мне человек? Иегова за меня, он среди тех, кто помогает мне (Пс. 118:6, 7).    
http://wol.jw.org/ru/wol/dt/r2/lp-u/2017/5/19  
Свидетели Иеговы    
    
Piątek 19 maja    tekst dzienny
Jehowa jest po mojej stronie; nie będę się bał. Cóż może mi uczynić ziemski człowiek? Jehowa jest po mojej stronie wśród tych, którzy mi pomagają (Ps. 118:6, 7).    
http://wol.jw.org/pl/wol/dt/r12/lp-p/2017/5/19  
Świadkowie Jehowy    
    
Vendredi 19 mai    texte du jour
Jéhovah est avec moi ; je ne craindrai pas. Que peut me faire l’homme tiré du sol ? Jéhovah est avec moi, parmi ceux qui m’aident (Ps. 118:6, 7).    
http://wol.jw.org/fr/wol/dt/r30/lp-f/2017/5/19  
Témoins de Jéhovah     
    
Freitag, 19. Mai    tagestext
Jehova ist auf meiner Seite; ich werde mich nicht fürchten. Was kann ein Erdenmensch mir antun? Jehova ist auf meiner Seite, unter denen, die mir helfen (Ps. 118:6, 7)    
http://wol.jw.org/de/wol/dt/r10/lp-x/2017/5/19  
Zeugen Jehovas    
    
Venerdì 19 maggio    scrittura del giorno
Geova è al mio fianco; non temerò. Che mi può fare l’uomo terreno? Geova è al mio fianco fra quelli che mi aiutano (Sal. 118:6, 7)    
http://wol.jw.org/it/wol/dt/r6/lp-i/2017/5/19  
Testimoni di Geova    
    
vrijdag 19 mei    dagtekst
Jehovah staat aan mijn zijde; ik zal niet vrezen. Wat kan de aardse mens mij doen? Jehovah staat aan mijn zijde. — Ps. 118:6, 7.    
http://wol.jw.org/nl/wol/dt/r18/lp-o/2017/5/19  
Jehovah’s Getuigen    
    
Fredag 19 maj    dagens text
Jehova är på min sida, jag har ingenting att frukta. Vad kan en jordemänniska göra mig? Jehova är på min sida, med dem som hjälper mig. (Ps. 118:6, 7)    
http://wol.jw.org/sv/wol/dt/r14/lp-z/2017/5/19  
Jehovas vittnen    
    
19 Mayıs Cuma    gunun ayeti
Yehova yanımda; ben korkmam. İnsan bana ne yapabilir? (Mezm. 118:6).    
http://wol.jw.org/tr/wol/dt/r22/lp-tk/2017/5/19  
Yehova’nın Şahitleri    
    
E premte, 19 maj    shkrimi i dites
Jehovai është në krahun tim, nuk do të kem frikë. Ç’mund të më bëjë njeriu? Jehovai është në krahun tim bashkë me ata që më ndihmojnë.—Psal. 118:6, 7.    
http://wol.jw.org/sq/wol/dt/r41/lp-al/2017/5/19  
Dëshmitarët e Jehovait    
    
Петък, 19 май    ТЕКСТ ЗА ДЕНЯ
Йехова е на моя страна, няма да се страхувам! Какво може да ми направи човек? Йехова е на моя страна, той е сред онези, които ми помагат. (Пс. 118:6, 7)    
http://wol.jw.org/bg/wol/dt/r46/lp-bl/2017/5/19  
Свидетели на Йехова    
    
Vineri, 19 mai    textul zilei
Iehova este de partea mea, nu mă voi teme. Ce poate să-mi facă omul pământean? Iehova este de partea mea, printre cei ce mă ajută. (Ps. 118:6, 7)    
http://wol.jw.org/ro/wol/dt/r34/lp-m/2017/5/19  
Martorii lui Iehova    
    
Biyernes, Mayo 19    teksto ngayon
Si Jehova ay nasa panig ko; hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng makalupang tao? Si Jehova ay nasa panig ko sa gitna niyaong mga tumutulong sa akin.—Awit 118:6, 7.    
http://wol.jw.org/tl/wol/dt/r27/lp-tg/2017/5/19  
Mga Saksi ni Jehova    
    

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now • Welcome To Our Community

  The most creative and intelligent people on planet Earth hang out on this forum. Be ready to have your points of view challenged and refined.

  We also want others to share your posts to ALL the social media outlets not just our own.

  You need to be registered and logged in to get full access and to add content yourself. 

   

 • Topics

 • Posts

  • Yes, that "through one man , sin entered the world" according to Romans 5:12. "Results of Sin. Eve was thoroughly deceived by Satan the Devil, but “Adam was not deceived,” says the apostle Paul. (1Ti 2:14) With full knowledge Adam willfully and deliberately chose to disobey and then as a criminal he tried to hide. When brought to trial, instead of showing sorrow or regret or asking for forgiveness, Adam attempted to justify himself and pass the responsibility off on others, even blaming Jehovah for his own willful sin. “The woman whom you gave to be with me, she gave me fruit from the tree and so I ate.” (Ge 3:7-12) So Adam was cast out of Eden into an unsubdued earth that was cursed to produce thorns and thistles, there to sweat out an existence, harvesting the bitter fruits of his sin. Outside the garden, awaiting death, Adam fathered sons and daughters, the names of only three being preserved—Cain, Abel, and Seth. To all of his children Adam passed on hereditary sin and death, since he himself was sinful.—Ge 3:23; 4:1, 2, 25. This was the tragic start Adam gave the human race. Paradise, happiness, and everlasting life were forfeited, and in their place sin, suffering, and death were acquired through disobedience. “Through one man sin entered into the world and death through sin, and thus death spread to all men because they had all sinned.” “Death ruled as king from Adam down.” (Ro 5:12, 14) But Jehovah in his wisdom and love provided a “second man,” “the last Adam,” who is the Lord Jesus Christ. By means of this obedient “Son of God” the way was opened up whereby descendants of the disobedient “first man Adam” could regain Paradise and everlasting life, the church or congregation of Christ even gaining heavenly life. “For just as in Adam all are dying, so also in the Christ all will be made alive.”—Joh 3:16, 18; Ro 6:23; 1Co 15:22, 45, 47. After sinner Adam’s expulsion from Eden he lived to see the murder of his own son, banishment of his killer-son, abuse of the marriage arrangement, and profanation of Jehovah’s sacred name. He witnessed the building of a city, the development of musical instruments, and the forging of tools out of iron and copper. He watched and was condemned by the example of Enoch, “the seventh one in line from Adam,” one who “kept walking with the true God.” He even lived to see Noah’s father Lamech of the ninth generation. Finally, after 930 years, most of which was spent in the slow process of dying, Adam returned to the ground from which he was taken, in the year 3096 B.C.E., just as Jehovah had said.—Ge 4:8-26; 5:5-24; Jude 14; see LAMECHNo. 2."
  • Eve ate first. Had she ignored the serpent we would not be having this discussion right now.  The rest is history.
  • Why do you say it was Eve?  "Paul outlined the matter, starting with this point: “Through one man sin entered into the world and death through sin, and thus death spread to all men because they had all sinned.” (Rom. 5:12) We are in a position to understand this because God had a record made of how human life began. Jehovah created two humans, Adam and Eve. The Creator is perfect, and so were those first humans, our ancestors. God gave them but one limiting directive and informed them that disobeying that law would bring a death sentence. (Gen. 2:17) However, they chose to act ruinously, violating God’s reasonable directive, thus rejecting him as Lawgiver and Sovereign.—Deut. 32:4, 5. 6. (a) Why did Adam’s descendants die both before God gave the Mosaic Law and thereafter? (b) What can be illustrated with a disease like hemophilia? 6 It was only after Adam had become a sinner that he fathered children, passing on sin and its effects to all of them. Of course, they had not violated the divine law as Adam had, so they were not charged with the same sin; nor had any law code yet been given. (Gen. 2:17) Still, Adam’s descendants inherited sin. Thus, sin and death ruled down to the time when God gave the Israelites a law code, which clearly showed that they were sinners. (Read Romans 5:13, 14.) The effect of inherited sin might be illustrated with certain inherited diseases or defects, such as Mediterranean anemia or hemophilia. You may have read that Alexis, son of Russian Czar Nicholas II and Alexandra, inherited the bleeding disorder hemophilia. Granted, even in such a family, some children do not suffer from those diseases, but they still may be carriers. Not so with sin. The defect of sin from Adam was inevitable. All are subject to it. It is always fatal. And it is passed on to all children.
 • Forum Statistics

  • Total Topics
   47,824
  • Total Posts
   80,522
 • Member Statistics

  • Total Members
   14,084
  • Most Online
   1,592

  Newest Member
  Bubblejizo
  Joined