Jump to content

Rosyjski Sąd Najwyższy rozpatrzy odwołanie Świadków Jehowy 17 lipca 2017 roku


ARchiv@L
 Share

Recommended Posts

  • Moderator
 
 
 

30 MAJA 2017ROSJA

Rosyjski Sąd Najwyższy rozpatrzy odwołanie Świadków Jehowy 17 lipca 2017 roku

Świadkowie Jehowy w Rosji złożyli odwołanie od wyroku Sądu Najwyższego, który obłożył zakazem ich działalność religijną. Wyrok sędziego Jurija Iwanienki z 20 kwietnia oznacza zakończenie wszelkiej działalności jednostek prawnych Świadków w całym kraju. Zespół trzech sędziów z Izby Odwoławczej Sądu Najwyższego rozpatrzy odwołanie 17 lipca 2017 roku.

W swoim wniosku Świadkowie wnoszą o całkowite uchylenie wyroku. Podkreślają w nim, że wyrok nie został oparty na rzetelnych dowodach, a Świadkowie Jehowy nie dopuścili się żadnej działalności ekstremistycznej. Zwrócają również uwagę, że zarzuty, które doprowadziły do takiego wyroku Sądu Najwyższego, są takie same jak zarzuty, które w czasach sowieckich stały się podstawą do prześladowań Świadków. Później zostali oni zrehabilitowani i oczyszczeni z tych zarzutów. Poza tym w odwołaniu podkreślono, że wyrok jest sprzeczny z gwarancjami wolności religijnej zawartymi w konstytucji i międzynarodowych zobowiązaniach Rosji.

Świadkowie już odczuwają skutki wyroku, które przypominają ich przeżycia z czasów komunizmu. Władze ścigają niektórych Świadków za „działalność ekstremistyczną”, pracodawcy zwalniają ich z pracy, nauczyciele poniżają uczniów będących Świadkami przy ich kolegach z klasy, a wrogo nastawieni osobnicy dewastują Sale Królestwa i spalili dwa domy Świadków.

Świadkowie Jehowy na całym świecie mają nadzieję, że Izba Odwoławcza rosyjskiego Sądu Najwyższego dostrzeże niesprawiedliwość poprzedniego wyroku i go uchyli, stając w ten sposób w obronie wolności religijnej i bezpieczeństwa Świadków Jehowy w Rosji.

Link to comment
Share on other sites


  • Views 453
  • Replies 0
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Days

Top Posters In This Topic

Popular Days

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

Terms of Service Confirmation Terms of Use Privacy Policy Guidelines We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.