Jump to content

Czym są „klucze Królestwa”?


ARchiv@L
 Share

Recommended Posts

  • Moderator

Biblijna odpowiedź

„Klucze królestwa” są symbolem władzy umożliwiającej otwarcie ludziom drogi, którą mogą ‛wejść do Królestwa Bożego’ (Mateusza 16:19; Dzieje 14:22) *. Jezus powierzył „klucze królestwa niebios” Piotrowi. Tym samym upoważnił apostoła do wyjawienia, że wierni ludzie będą mieli możliwość wejścia do Królestwa Niebios, jeśli otrzymają ducha świętego.

Jakim ludziom otwierają drogę?

Dzięki władzy od Boga Piotr sprawił, że do Królestwa Bożego mogą wejść trzy grupy ludzi:

  1. Żydzi i prozelici. Niedługo po śmierci Jezusa Piotr pomógł tłumom wierzących Żydów zrozumieć, że Bóg wybrał właśnie Jezusa na władcę Królestwa. Piotr umożliwił tym ludziom wejście do Królestwa, kiedy wskazał im, co muszą zrobić, żeby zostać wybawieni. Tysiące z tych osób ‛przyjęło jego słowo’ (Dzieje 2:38-41).

  2. Samarytanie. Później Piotr został posłany do Samarytan *. Użył klucza Królestwa, kiedy razem z apostołem Janem „modlili się za nich, by otrzymali ducha świętego” (Dzieje 8:14-17). W ten sposób przed tymi ludźmi otworzyła się droga do Królestwa.

  3. Poganie. Trzy i pół roku po śmierci Jezusa Bóg wyjawił Piotrowi, że również poganie, czyli nie-Żydzi, będą mogli wejść do Królestwa. Dlatego Piotr użył kolejnego klucza — zaczął im głosić, dzięki czemu mogli otrzymać ducha świętego, zostać chrześcijanami, a w przyszłości także wejść do Królestwa Bożego (Dzieje 10:30-35, 44, 45).

Na czym polega ‛wejście do Królestwa’?

Osoby, które ‛wchodzą do Królestwa’, sprawują razem z Jezusem władzę w niebie. W Biblii przepowiedziano, że będą „zasiadać na tronach” i „królować nad ziemią” (Łukasza 22:29, 30; Objawienie 5:9, 10).

Błędne poglądy na temat kluczy Królestwa

Błędny pogląd: O tym, kto wejdzie do Królestwa, decyduje Piotr.

Fakt: Biblia mówi, że to Jezus Chrystus, a nie Piotr, „ma sądzić żywych i umarłych” (2 Tymoteusza 4:1, 8; Jana 5:22). Sam Piotr powiedział, że „ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych” jest właśnie Jezus (Dzieje 10:34, 42).

Błędny pogląd: Niebo czekało, aż Piotr zadecyduje, kiedy użyć kluczy Królestwa.

Fakt: Kiedy Jezus mówił o kluczach Królestwa, powiedział do Piotra: „Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mateusza 16:19, Biblia Tysiąclecia). Niektórzy uważają, że według tych słów Piotr miał dyktować niebu, co powinno, a co nie powinno zostać rozwiązane. Jednak użyte w oryginalnym tekście greckim czasowniki wskazują, że Piotr miał postępować zgodnie z decyzjami podjętymi w niebie już wcześniej, a nie je wyprzedzać.

Inne fragmenty Biblii wskazują, że kiedy Piotr używał kluczy Królestwa, podporządkowywał się niebu. Na przykład posługując się trzecim z nich, działał zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi od Boga (Dzieje 10:19, 20).

https://www.jw.org/pl/nauki-biblijne/pytania/

Link to comment
Share on other sites


  • Views 361
  • Replies 0
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Days

Top Posters In This Topic

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

Terms of Service Confirmation Terms of Use Privacy Policy Guidelines We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.