Jump to content
The World News Media

Świadkowie Jehowy odczuwają negatywne skutki wyroku rosyjskiego Sądu Najwyższego


ARchiv@L

Recommended Posts

 • Moderator
 
 
 

Podpalenie domu należącego do Świadków Jehowy we wsi Łucino (obwód moskiewski)

 
 

16 CZERWCA 2017ROSJA

Świadkowie Jehowy odczuwają negatywne skutki wyroku rosyjskiego Sądu Najwyższego

Świadkowie Jehowy w całej Rosji odczuwają poważne następstwa wyroku Sądu Najwyższego z 20 kwietnia 2017 roku. Władze naruszają podstawowe swobody Świadków i uznają ich działalność religijną za niezgodną z prawem. Jednocześnie niektórzy obywatele Rosji traktują ten wyrok jako przyzwolenie na dyskryminację Świadków, a nawet na dopuszczanie się wobec nich motywowanych nienawiścią przestępstw.

Naruszanie i ograniczanie praw człowieka przez rosyjskie władze

 

Dennis Christensen

Oskarżenia wnoszone przeciwko kaznodziejom Świadków Jehowy

 • Dnia 25 maja policja przerwała spotkanie religijne zboru Świadków Jehowy w mieście Orzeł. Aresztowano Dennisa Christensena, obywatela Danii, który jest starszym zboru w Orle. Umieszczono go w areszcie śledczym do 23 lipca. W międzyczasie prokurator stara się zebrać dowody, które pozwolą postawić mu zarzut prowadzenia „działalności ekstremistycznej”. W razie uznania za winnego Dennisowi Christensenowi grozi od 6 do 10 lat więzienia.

Oficjalne ostrzeżenia pod adresem lokalnych organizacji religijnych

 • Dnia 4 maja prokuratura skierowała ostrzeżenie do przewodniczącego lokalnej organizacji religijnej w Krymsku. Zgodnie z jego treścią przewodniczącemu oraz członkom tej lokalnej organizacji religijnej grozi odpowiedzialność administracyjna i karna za organizowanie spotkań religijnych.

 • Po wyroku Sądu Najwyższego podobne ostrzeżenia otrzymało co najmniej pięć innych lokalnych organizacji religijnych.

Policja przerywa spotkania religijne

 • Dnia 22 kwietnia w mieście Dżankoj (Republika Krymu) policja wkroczyła do obiektu religijnego pod koniec odbywającego się tam spotkania. Policjanci utrzymywali, że na mocy wyroku Sądu Najwyższego Świadkowie nie mają prawa wspólnie się spotykać w celu oddawania czci Bogu. Budynek po przeszukaniu opieczętowano, aby nie można go było wykorzystywać na spotkania religijne.

 • Po wyroku Sądu Najwyższego odnotowano co najmniej pięć innych przypadków, w których policja przerwała spotkania religijne Świadków. Jedno z nich odbywało się w domu prywatnym.

„Jestem głęboko zaniepokojony bezpodstawnym uznaniem pokojowej działalności członków społeczności Świadków Jehowy w Rosji za niezgodną z prawem (...). Apeluję do władz Rosji, by stanęły na straży prawa do wolności wyznania, wolności przekonań i wypowiedzi oraz swobodnego zgromadzania się przysługujących osobom należącym do społeczności Świadków Jehowy, zgodnie z przyjętymi przez to państwo międzynarodowymi zobowiązaniami dotyczącymi przestrzegania praw człowieka oraz tymi, które wynikają z członkostwa w OBWE [Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie)] (Michael Georg Link, przewodniczący Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE).

Ataki na dzieci Świadków w szkołach

 • Dnia 24 kwietnia w wiosce Bezwodnoje w obwodzie kirowskim nauczycielka poniżyła dwóch młodych uczniów, których matka jest Świadkiem Jehowy. Swoje zachowanie usprawiedliwiała twierdzeniem, że Świadkowie są religią zakazaną w Rosji.

 • Dnia 17 maja w obwodzie moskiewskim dyrektor szkoły skierował pisemne ostrzeżenie do rodziców ośmioletniego ucznia, który rozmawiał z kolegą z klasy na temat Boga. Powołał się przy tym na wyrok Sądu Najwyższego oraz zakazał podejmowania na terenie szkoły „wszelkich działań niemających związku z procesem kształcenia”. Dyrektor zagroził, że zgłosi sprawę na policję oraz „poruszy kwestię przeniesienia dziecka, aby skorzystało z innej formy edukacji”.

Świadkowie spotykają się z odmową możliwości skorzystania z alternatywnej służby cywilnej

 • Dnia 28 kwietnia komisja poborowa dla miast Czeboksary i Mariinskij Posad (Republika Czuwaska) odrzuciła wniosek Świadka Jehowy, który chciał skorzystać z alternatywnej służby cywilnej. Komisja stwierdziła, że Świadkowie Jehowy są „ekstremistami” i możliwość odbycia tego rodzaju służby im nie przysługuje.

 • Możliwości odbycia alternatywnej służby cywilnej w podobny sposób odmówiono co najmniej dwóm innym Świadkom.

Philip Brumley, główny radca prawny Świadków Jehowy, zwraca uwagę na pewną sprzeczność w stanowisku zajmowanym przez władze: „Z jednej strony odmawia się młodym Świadkom możliwości odbycia alternatywnej służby cywilnej, ponieważ rzekomo są ‚ekstremistami’. Jednak z drugiej strony władze żądają, by tych ‚ekstremistów’ powoływano do wojska. Jaki jest zatem sens, by ci ‚ekstremiści’ trafiali do armii?”.

Nękanie i dyskryminacja

Akty przemocy wymierzone w Świadków

 • Dnia 30 kwietnia w miejscowości Łucino w obwodzie moskiewskim doszczętnie spalono dom małżeństwa Świadków Jehowy razem z sąsiednim budynkiem należącym do ich starszych wiekiem rodziców. Podpalacz najpierw dał wyraz swojej nienawiści do religii tej rodziny, a następnie podłożył ogień.

 • Dnia 24 maja w miejscowości Żeszart w Republice Komi podpalacze poważnie uszkodzili budynek używany przez Świadków Jehowy na spotkania religijne.

   

  Zniszczona Sala Królestwa w miejscowości Żeszart

 • Od wyroku Sądu Najwyższego z 20 kwietnia 2017 roku zniszczonych zostało co najmniej dziewięć innych miejsc spotkań religijnych.

 • Dnia 26 kwietnia w Biełgorodzie pewien Świadek Jehowy, wychodząc z domu, usłyszał krzyk napastnika: „Jesteście zakazaną religią!”, po czym został przez niego pobity.

 • Dnia 11 maja grupa mężczyzn przerwała spotkanie religijne Świadków Jehowy w mieście Tiumeń. Używając nieprzyzwoitego i obraźliwego języka, zagrozili obecnym, że wyrządzą im krzywdę.

Świadkowie zwolnieni z pracy

 • Dnia 15 maja dyrekcja fabryki chemikaliów w miasteczku Dorogobuż w obwodzie smoleńskim zwolniła wszystkich swoich pracowników będących Świadkami Jehowy. Wyjaśniła, że otrzymała polecenie od Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), by zwolnić wszystkich Świadków, ponieważ „ekstremiści” nie mogą pracować w fabryce.

 • Po wyroku Sądu Najwyższego co najmniej w trzech innych wypadkach zagrożono Świadkom Jehowy zwolnieniem z pracy, ponieważ należą do „ekstremistycznej” religii. We wsi Jaszkino w obwodzie kemerowskim pomimo nacisków ze strony policji kobieta będąca Świadkiem odmówiła wyjawienia informacji na temat swoich współwyznawców. Policjanci powiedzieli, że bycie członkiem zakazanej religii jest niezgodne z prawem i porównali Świadków Jehowy do terrorystów Państwa Islamskiego (ISIS).

Niepokojąca sytuacja Świadków Jehowy w Rosji

W ciągu 10 lat poprzedzających wydanie wyroku przez Sąd Najwyższy Świadkowie Jehowy w Rosji byli celem zainicjowanego przez władze ataku na ich wolność religijną, co spowodowało liczne prześladowania. Obecnie w wyniku tej decyzji ich bezpieczeństwo jest jeszcze bardziej zagrożone. Wyrok ten stawia Świadków w jednym rzędzie z przestępcami i ośmiela niektóre jednostki oraz urzędników państwowych do dalszego wyrządzania im krzywdy, czego dowodzą ostatnie incydenty. Świadkowie Jehowy na całym świecie z coraz większym niepokojem zastanawiają się, co może spotkać ich współwyznawców w Rosji, jeśli 17 lipca 2017 roku Izba Odwoławcza rosyjskiego Sądu Najwyższego odrzuci odwołanie i podtrzyma wcześniejsze orzeczenie.

Philip Brumley powiedział: „Nikt nie przedstawił żadnych dowodów, które nawet w niewielkim stopniu wskazywałyby na związek Świadków Jehowy z ekstremizmem. Rzekome niebezpieczeństwo, jakie stanowią dla społeczeństwa Świadkowie Jehowy, w żaden sposób nie uzasadnia prześladowań, jakie już musieli znieść. Rosja musi ponownie przeanalizować podejmowane przez siebie działania zarówno w świetle własnej konstytucji, jak i międzynarodowych zobowiązań, które gwarantują wolność religijną”.

 

https://www.jw.org/pl/wiadomości/sytuacja-prawna/regiony/rosja/wyrok-sadu-najwyzszego-negatywne-skutki-swiadkowie-jehowy/

Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

 • Views 853
 • Replies 1
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

×
×
 • Create New...

Important Information

Terms of Service Confirmation Terms of Use Privacy Policy Guidelines We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.