Jump to content
The World News Media

Location

Netherlands
 1. What's new in this club
 2. GENT - De Jehovah’s Getuigen stonden dinsdag voor de Gentse strafrechter omwille van het aanzetten tot haat tegenover enkele ex-leden. De verschillende partijen krijgen nu de tijd om hun pleidooien voor te bereiden. Op 16 februari 2021 wordt de zaak behandeld. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200915_93224449
 3. Slachtoffers van seksueel misbruik binnen Jehova’s Getuigen worden nog altijd tegengewerkt door het kerkgenootschap. Dat zegt advocaat Nico Meijering. Hij noemt het misbruik binnen de kerk ‘vele malen gevaarlijker voor de maatschappij en risicovoller dan de gemiddelde motorclub.’ De Stichting Reclaimed Voices staat zaterdagmiddag voor de deur van het hoofdkantoor van de Jehova’s Getuigen in Emmen. In ‘een stil en vreedzaam protest’ tegen seksueel misbruik. https://www.dvhn.nl/drenthe/Protest-in-Emmen-Jehovas-Getuigen-blijft-misbruikslachtoffers-tegenwerken-zegt-advocaat-23626658.html#
 4. Jehovah's Getuigen zal er alles aan doen om niet te hoeven voldoen aan een aangifteplicht voor gevallen van seksueel misbruik. Dat concluderen experts op basis van nieuwe interne documenten van de kerk, die in handen zijn van RTL Nieuws. Het gaat om brieven van het hoofdkantoor in Amerika aan afdelingen in andere landen. In die brieven wordt besproken wat er moet gebeuren als er in dat land een aangifteplicht komt. Het hoofdbestuur wijst de afdelingen in de brieven er op dat ze alles op alles moeten zetten om onder zo’n meldplicht uit te komen. Jehovah’s Getuigen ligt onder vuur, omdat ze interne gevallen van seksueel misbruik niet melden bij politie. De daders worden in een intern rechtssysteem berecht, maar krijgen geen celstraf of boete. De zwaarste straf is uitsluiting uit de kerk. Kerkorganisatie weigert medewerking Van de interne rechtszaken worden verslagen gemaakt met daarin details over het misbruik en soms zelfs bekentenissen van daders. Tweede Kamerleden en slachtoffers van misbruik roepen Jehovah's Getuigen sinds begin dit jaar op om die documenten te delen met politie en justitie. Tot nu toe weigert de kerkorganisatie dat. Steve werd misbruikt door getuige van Jehova Steve is een van de slachtoffers. Hij merkte dat de kerk daders de hand boven het hoofd hield. "Terwijl ouderlingen juist slachtoffers bij de hand moeten nemen om naar de politie te gaan. Dat staat ook in de bijbel. De brieven die RTL Nieuws heeft, tonen aan dat een eventuele aangifteplicht voor seksueel misbruik in Nederland mogelijk weinig effect zal hebben bij Jehovah’s Getuigen, zegt Raymond Hintjes. Hij is voorzitter van de slachtofferorganisatie Reclaimed Voices. "Zelfs als er een aangifteplicht zou worden ingevoerd, dan zien we dat de Jehovah’s Getuigen alsnog zullen proberen via een doelbewuste actie om daar onderuit te komen." Arrogante minachting voor rechtsorde Hoogleraar strafrecht Henny Sackers van de Universiteit Nijmegen vindt de opstelling van de kerk stuitend. "Het lijkt bijna een soort arrogante minachting voor de Nederlandse rechtsorde, nu men er alles aan wil doen om overheidsbemoeienis, strafrechtelijke overheidsbemoeienis te voorkomen." Jehovah’s Getuigen beroept zich bij het weigeren van hulp aan justitie op het verschoningsrecht. Geestelijken hoeven onder dat recht niet te getuigen over wat een gelovige hen in vertrouwen heeft verteld. Eerder schreef Minister Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer dat het niet duidelijk is of Jehovah’s Getuigen het verschoningsrecht op die manier mogen gebruiken. Dekker is nu aan het onderzoeken of het zin heeft om een aangifteplicht in te stellen. De documenten die RTL Nieuws bezit, kunnen niet worden gepubliceerd, omdat ze dan de bron mogelijk kunnen identificeren. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4441721/jehovahs-getuigen-blijven-medewerking-justitie-weigeren
 5. Montana - De Jehova’s Getuigen kerk moet ruim dertig miljoen euro betalen aan een vrouw die zegt seksueel misbruikt te zijn. Het slachtoffer uit Montana, nu 21, werd als kind belaagd door een lid van de kerk, zo schrijft de New York Post. De overkoepelende organisatie van Jehova’s Getuigen heeft van alles geprobeerd om de zaak onder het tapijt te schuiven. De man tegen wie de beschuldigingen waren ingediend, werd in 2004 uit de kerk gezet, maar een jaar later alweer in genade aangenomen. Intern werd tegen leden zelfs gezegd dat ze dit soort zaken nooit aan de politie mochten melden. De kerk, die vindt dat de zaak verjaard is, heeft al aangekondigd in beroep te gaan. Advocaat Neil Smith zegt namens het slachtoffer dat hij hoopt dat de boodschap nu eindelijk eens doordringt in de kerk. „Zodat er in de toekomst niet nog meer slachtoffers vallen.” De zaak in Montana is er een van tientallen die in de laatste jaren in heel Amerika zijn ingediend tegen de Jehova’s Getuigen. https://www.telegraaf.nl/nieuws/2618344/jehova-s-moeten-30-miljoen-betalen
 6. Vragen van de leden Toorenburg (CDA), Buitenweg (GroenLinks), Van Nispen (SP) en Kuiken (PvdA) aan de minister voor Rechtsbescherming over seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen (ingezonden 4 juli 2018) 1 Is het waar dat tenminste een vijftal slachtoffers aangifte van seksueel geweld binnen de Jehova’s Getuigen heeft gedaan? 1) Zo nee, wat is er dan niet waar? Heeft u een actueel overzicht van het aantal aangiftes? 2 Bieden deze aangiftes aanknopingspunten voor nader onderzoek naar de gemeenschap van Jehova’s Getuigen? Zo ja, in welke fase bevindt het onderzoek zich? Zo nee, waarom niet? 3 Herkent u het beeld dat slachtoffers die aangifte hebben gedaan of overwegen, bij de politie een gebrek aan kennis over de organisatiestructuur van de Jehova’s Getuigen ervaren? Zo ja, wat gaat u doen teneinde er voor te zorgen dat die kennis wel ontstaat? Acht u het bijvoorbeeld wenselijk dat aangiftes gebundeld gaan worden? Zo nee, waarom niet? 4 Worden de aangiften, die slachtoffers van seksueel geweld binnen de Jehova’s Getuigen in verschillende regio’s doen, landelijk geregistreerd? Zo nee, waarom niet? 5 Op welke wijze gaat u er voor zorgen dat de aangiften die zijn gedaan accuraat worden opgepakt, met de juiste kennis van zaken van de bijzondere context, op een wijze die voldoende recht doet aan het mogelijk bredere probleem dan uit individuele aangiftes blijkt? 6 Kent u ook de signalen dat Jehova’sGetuigen zich beroepen op het verschoningsrecht? Zo ja, bent u bereid te onderzoeken welke rol het verschoningsrecht gaat spelen indien het tot een verruiming van de aangifteplicht komt? Kan het ‘verschoningsrecht van de geestelijke’ zo ver reiken dat een heel kerkgenootschap zich kan beroepen op dat verschoningsrecht? 7 Bent u er van op de hoogte dat volgens interne instructies (zie de brief van 1 september 2017 aan alle ouderlingen) informatie over Jehova’s getuigen die van seksueel kindermisbruik beschuldigd zijn (vastgesteld of niet) in een envelop moet worden gedaan met daarop de naam van de persoon en de vermelding ‘niet vernietigen’? Bent u er tevens van op de hoogte dat deze envelop in een vertrouwelijk archief bewaard moet blijven en dat deze informatie ook van personen wordt bijgehouden die geëxcommuniceerd zijn? Zo ja, in hoeverre is hier sprake van het verwerken van persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten zoals bedoeld in artikel 10 van de AVG? Is het voor Jehova’sGetuigen toegestaan deze gegevens te verwerken? Zo nee, wat gaat u hieraan doen? Dit naar aanleiding van een gesprek op 14 juni jl. tussen kamerleden van CDA, GL, SP en PvdA met vertegenwoordigers van Stichting Reclaimed Voices die er is voor slachtoffers van seksueel misbruik binnen de organisatie van Jehova’s Getuigen bron: document op TweedeKamer.nl
 7. English https://www.dvhn.nl/groningen/Frank-doorbrak-het-heilige-stilzwijgen-over-seksueel-misbruik-bij-de-Jehovas-Getuigen-23347220.html
 8. Dit is geen spam! Graag uw reactie op onderstaande brief via PM... Doorn, 6 februari 2018 Geachte Heren en Dames van de Jehovah's Getuigen Doorn, Vorig jaar heb ik ook rond deze rijd contact met u opgenomen, na herhaaldelijk vinden van Wachttorens en ander JW propagandamateriaal, in onze Minibieb op de Bloemengaard. Hierbij heb ik u vriendelijk - doch zeer dringend - verzocht dit in de toekomst na te laten. Eerst bij twee van uw deur-tot-deur-colporteurs en later (toen dit niet bleek te werken) via de telefoon. De Minibieb Bloemengaard is een maatschappelijk kunstproject op particulier initiatief, gestart om de buurt wat op te fleuren en een ontmoetingsplaats te creëren. Door boeken en DVD's te ruilen, filmavondjes te organiseren, bankjes te plaatsen en lezen in het algemeen te promoten, komen mensen met elkaar in contact. Dit doen we vanuit een open visie, los van enige religieuze of politieke stroming en volledig zonder geldelijke middelen. De Minibieb is er voor iedereen, ongeacht levensbeschouwelijke visie. We proberen de Minibieb zo toegankelijk mogelijk te houden. Het verspreiden van religieuze propaganda en winnen van zieltjes past hier niet bij. We hebben geen probleem met serieuze religieuze boeken; bijbels en korans wisselen hier regelmatig van eigenaar. Maar op de verkapte folders en reclame-uitingen zit niemand te wachten. De lokale slager legt hier ook geen weekaanbiedingen neer, net zoals andere kerken hun kerkblad niet achterlaten. Er werd mij vorig jaar verzekerd dat dit niet meer voor zou komen. En het ging juist zo goed. Bijna een jaar lang hebben we geen last van uw organisatie gehad. Een enkel huisbezoek, maar verder geen probleem. U kunt zich dus mijn teleurstelling wel voorstellen over het vinden van deze boeken. Ik ga er vanuit dat leden van een organisatie die zegt het Woord te verkondigen zich ook aan hun woord kunnen houden. Aangezien de Wachttoren Organisatie zich beroemt op een grote efficiëntie en strakke discipline, neem ik dan ook aan dat het niet moeilijk zal zijn dit bericht bij uw leden te laten belanden. Ik hoop er dan ook vanuit te kunnen gaan dat dit in de toekomst niet meer voor zal komen. Er zijn tal van plaatsen waar u uw boodschap kunt verkondigen, maar we verzoeken u onze Minibieb hier niet voor te misbruiken. Als u hierop wilt reageren, in gesprek wilt gaan, (of voor verdere uitleg) ben ik te bereiken op 06-******** of per e-mail via *************** Met vriendelijke groet, Jan van Cappelle Initiatiefnemer en beheerder van de Minibieb Bloemengaard.
 9. PAISES BAJOS-jy_O-5-bkm-mix-4.pdf
 10. Volgens nieuwsbronnen in Luanda, Angola (lees het hier, hoewel het in de Portugese taal is), is een regionale conventie van de JW die dit weekend aan de buitenrand van het hoofdstad Luanda plaatsvond gisteren, vrijdag geregeld door wat kan worden omschreven als een ' terroristische aanval'. Meer dan 400 deelnemers (meestal vrouwelijke) zijn snel in de buurt van een toilet in de conventie geslaagd. Naar verluidt werden er giftige gasinrichtingen geplant door 3 jonge leden van UNITA, de belangrijkste politieke partij die MPLA, de dominante regimepartij in Angola sinds 1975, onafhankelijk was. 43 mensen werden naar het ziekenhuis gehaast en er bleven er een paar toezicht. Er zijn geen sterfgevallen gerapporteerd. De aanval lijkt een vergelding te zijn voor het feit dat JW's niet stemmen - en Angola heeft pas vorige week de presidentsverkiezingen ondergaan. 3 daders werden door de politie in beslag genomen terwijl ze kleding probeerden te veranderen in de congreszaal, en nog 2 worden gejaagd.
 11. Naar verluidt zijn sommige extremisten aangehouden en wordt het motief beschouwd als vergelding voor een recent verlies in de verkiezingen daar.
 12. De Tweede Kamer en de Rapporteur Seksueel Geweld tegen Kinderen, Corinne Dettmeijer, willen erkenning voor de misbruikslachtoffers van Jehovah's Getuigen. De overheid moet onderzoek doen naar het eigen rechtssysteem dat de Jehovah’s Getuigen toepassen in gevallen van seksueel misbruik. Dat zegt Corinne Dettmeijer, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Als de seksuele integriteit van kinderen niet gewaarborgd is, moet de overheid ingrijpen, vindt zij. Dat religieuze gemeenschappen en verenigingen in Nederland de vrijheid hebben om hun eigen regels te maken, mag geen belemmering vormen. Dettmeijer is ‘geschrokken’ van de berichtgeving in Trouw over misbruik binnen de Jehovah’s Getuigen. “Het wordt niet echt serieus genomen. Slachtoffers worden monddood gemaakt. Daders hebben, zelfs als ze bekend hebben, min of meer vrij spel. Dan beschamen we onze kinderen.” Politiek Ook vanuit de Tweede Kamer klinkt de roep om onderzoek. “We zullen de minister oproepen dit uit te zoeken”, zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. “Religie mag nooit een reden zijn om je aan de rechtsorde te onttrekken, en kinderen moeten altijd tegen seksueel misbruik beschermd worden.” SP-Kamerlid Nine Kooiman wil dat de ministeries van volksgezondheid en veiligheid en justitie reageren op de verhalen in Trouw en een onderzoek beginnen. “Dat moet een antwoord geven op de vragen hoe omvangrijk het probleem is, en wat de politiek kan doen.” Kooiman denkt dat het meldpunt Sektesignaal hierbij een belangrijke rol kan spelen. “De mensen daar hebben de kennis over dit soort problemen. Het speelt namelijk ook bij andere gesloten groepen.” Nu maakt Sektesignaal niet inzichtelijk van welke religieuze gemeenschappen zij meldingen ontvangt. Hoogleraar Recht en religie Fokko Oldenhuis noemt het meldpunt een ‘tandeloos instrument’ omdat het alleen maar signaleert en geen verdere bevoegdheden heeft. Hij pleitte herhaaldelijk voor een instantie die sekten kan verbieden op basis van meldingen, zoals in België mogelijk is. De hoogleraar sluit zich aan bij de wens tot verder onderzoek, net als de slachtoffers, leden en ex-leden met wie Trouw sprak. Marianne de Voogd: “Ik ben niet het enige slachtoffer: ik heb het zo vaak gehoord dat ik denk dat het percentage misbruikte kinderen hoger ligt dan in de katholieke kerk.” Erkenning In gesloten gemeenschappen is praten over seksueel geweld moeilijker, waardoor het minder gauw naar buiten komt, weet Nationaal Rapporteur Dettmeijer. “Dat misbruik ook bij de Jehovah’s Getuigen voorkomt, verbaast me daarom niet. Als een gemeenschap zich isoleert, is het voor slachtoffers moeilijker om te zien wat er eigenlijk gebeurt.” Uit de gesprekken die Trouw had met vier slachtoffers, blijkt dat zij hard moesten vechten voor erkenning, en die meestal niet kregen. Dat patroon baart Dettmeijer zorgen. “Herstel begint met erkenning dat jou iets is aangedaan. Gebeurt dat niet, dan is de weg naar herstel buitengewoon lastig.” Als er een onderzoek komt, is het volgens de Nationaal Rapporteur belangrijk om te kijken naar patronen die ervoor zorgen dat kinderen niet over misbruik durven praten. “Overal waar machtsverhoudingen spelen, komt misbruik voor. Daarom is het belangrijk de patronen te herkennen, zodat gemeenschappen daarvan kunnen leren.” https://www.trouw.nl/samenleving/brede-roep-om-onderzoek-naar-jehova-s-getuigen~a3f810b7/
 13. @Johnnifer .... Geniet van je nieuwe Bijbel, lieve Johnnifer ;-) En bedankt voor je mooie reactie !
 14. Vorig weekend was een speciale dag in Theocratische Geschiedenis voor vrienden in Holland! Ze zijn zo dankbaar om de NWT in het Nederlands te laten! ?? •• Fotokrediet: @mympyfeston @maggybaas
 15. Nieuwe nederlandse herziene bijbel in de gemeenschappelijke taal. Dank aan Jehovah, die ons deze aanraking schrift heeft geschreven. Groetjes uit nederland!
 16. Zo super gaaf. Ben hem al aan het lezen. Net een goed boek zo makkelijk leest het. Je begrijpt veel beter wat er staat. Kijk maar eens naar hooglied. ??
 17. This section is only for the Dutch language.... so maybe you could translate and edit your posts please? ;-)
 18. #Repost @ritha_needfaith · · · Yessss ..... we hebben vandaag onze nieuwe nederlandse bijbel ..... een mijlpaal .... zo trots om deel te zijn van deze prachtige organisatie. Holland ?????????
 19. De Nederlandse congregaties ontvangen vandaag de herziene nederlandse vertaling. Het is een zegen van Jehovah. Groeten uit Suriname! ?????????
 20.  
 • Recently Browsing

  • No registered users viewing this page.
 • Popular Contributors

 • Topics

 • Posts

  • <-- Joshua chapter 2  / Joshua chapter 4 --> 3 And Joshua rose early in the morning; and they removed from Shittim, and came to Jordan, he and all the children of Israel, and lodged there before they passed over. 2 And it came to pass after three days, that the officers went through the host; 3 And they commanded the people, saying, When ye see the ark of the covenant of the Lord your God, and the priests the Levites bearing it, then ye shall remove from your place, and go after it. 4 Yet there shall be a space between you and it, about two thousand cubits by measure: come not near unto it, that ye may know the way by which ye must go: for ye have not passed this way heretofore. 5 And Joshua said unto the people, Sanctify yourselves: for to morrow the Lord will do wonders among you. 6 And Joshua spake unto the priests, saying, Take up the ark of the covenant, and pass over before the people. And they took up the ark of the covenant, and went before the people. 7 And the Lord said unto Joshua, This day will I begin to magnify thee in the sight of all Israel, that they may know that, as I was with Moses, so I will be with thee. 8 And thou shalt command the priests that bear the ark of the covenant, saying, When ye are come to the brink of the water of Jordan, ye shall stand still in Jordan. 9 And Joshua said unto the children of Israel, Come hither, and hear the words of the Lord your God. 10 And Joshua said, Hereby ye shall know that the living God is among you, and that he will without fail drive out from before you the Canaanites, and the Hittites, and the Hivites, and the Perizzites, and the Girgashites, and the Amorites, and the Jebusites. 11 Behold, the ark of the covenant of the Lord of all the earth passeth over before you into Jordan. 12 Now therefore take you twelve men out of the tribes of Israel, out of every tribe a man. 13 And it shall come to pass, as soon as the soles of the feet of the priests that bear the ark of the Lord, the Lord of all the earth, shall rest in the waters of Jordan, that the waters of Jordan shall be cut off from the waters that come down from above; and they shall stand upon an heap. 14 And it came to pass, when the people removed from their tents, to pass over Jordan, and the priests bearing the ark of the covenant before the people; 15 And as they that bare the ark were come unto Jordan, and the feet of the priests that bare the ark were dipped in the brim of the water, (for Jordan overfloweth all his banks all the time of harvest,) 16 That the waters which came down from above stood and rose up upon an heap very far from the city Adam, that is beside Zaretan: and those that came down toward the sea of the plain, even the salt sea, failed, and were cut off: and the people passed over right against Jericho. 17 And the priests that bare the ark of the covenant of the Lord stood firm on dry ground in the midst of Jordan, and all the Israelites passed over on dry ground, until all the people were passed clean over Jordan.
  • <-- Joshua chapter 1 / Joshua chapter 3 --> 2 And Joshua the son of Nun sent out of Shittim two men to spy secretly, saying, Go view the land, even Jericho. And they went, and came into an harlot's house, named Rahab, and lodged there. 2 And it was told the king of Jericho, saying, Behold, there came men in hither to night of the children of Israel to search out the country. 3 And the king of Jericho sent unto Rahab, saying, Bring forth the men that are come to thee, which are entered into thine house: for they be come to search out all the country. 4 And the woman took the two men, and hid them, and said thus, There came men unto me, but I wist not whence they were: 5 And it came to pass about the time of shutting of the gate, when it was dark, that the men went out: whither the men went I wot not: pursue after them quickly; for ye shall overtake them. 6 But she had brought them up to the roof of the house, and hid them with the stalks of flax, which she had laid in order upon the roof. 7 And the men pursued after them the way to Jordan unto the fords: and as soon as they which pursued after them were gone out, they shut the gate. 8 And before they were laid down, she came up unto them upon the roof; 9 And she said unto the men, I know that the Lord hath given you the land, and that your terror is fallen upon us, and that all the inhabitants of the land faint because of you. 10 For we have heard how the Lord dried up the water of the Red sea for you, when ye came out of Egypt; and what ye did unto the two kings of the Amorites, that were on the other side Jordan, Sihon and Og, whom ye utterly destroyed. 11 And as soon as we had heard these things, our hearts did melt, neither did there remain any more courage in any man, because of you: for the Lord your God, he is God in heaven above, and in earth beneath. 12 Now therefore, I pray you, swear unto me by the Lord, since I have shewed you kindness, that ye will also shew kindness unto my father's house, and give me a true token: 13 And that ye will save alive my father, and my mother, and my brethren, and my sisters, and all that they have, and deliver our lives from death. 14 And the men answered her, Our life for yours, if ye utter not this our business. And it shall be, when the Lord hath given us the land, that we will deal kindly and truly with thee. 15 Then she let them down by a cord through the window: for her house was upon the town wall, and she dwelt upon the wall. 16 And she said unto them, Get you to the mountain, lest the pursuers meet you; and hide yourselves there three days, until the pursuers be returned: and afterward may ye go your way. 17 And the men said unto her, We will be blameless of this thine oath which thou hast made us swear. 18 Behold, when we come into the land, thou shalt bind this line of scarlet thread in the window which thou didst let us down by: and thou shalt bring thy father, and thy mother, and thy brethren, and all thy father's household, home unto thee. 19 And it shall be, that whosoever shall go out of the doors of thy house into the street, his blood shall be upon his head, and we will be guiltless: and whosoever shall be with thee in the house, his blood shall be on our head, if any hand be upon him. 20 And if thou utter this our business, then we will be quit of thine oath which thou hast made us to swear. 21 And she said, According unto your words, so be it. And she sent them away, and they departed: and she bound the scarlet line in the window. 22 And they went, and came unto the mountain, and abode there three days, until the pursuers were returned: and the pursuers sought them throughout all the way, but found them not. 23 So the two men returned, and descended from the mountain, and passed over, and came to Joshua the son of Nun, and told him all things that befell them: 24 And they said unto Joshua, Truly the Lord hath delivered into our hands all the land; for even all the inhabitants of the country do faint because of us.
  • 25 And Israel abode in Shittim, and the people began to commit whoredom with the daughters of Moab. 2 And they called the people unto the sacrifices of their gods: and the people did eat, and bowed down to their gods. 3 And Israel joined himself unto Baalpeor: and the anger of the Lord was kindled against Israel. 4 And the Lord said unto Moses, Take all the heads of the people, and hang them up before the Lordagainst the sun, that the fierce anger of the Lord may be turned away from Israel. 5 And Moses said unto the judges of Israel, Slay ye every one his men that were joined unto Baalpeor. 6 And, behold, one of the children of Israel came and brought unto his brethren a Midianitish woman in the sight of Moses, and in the sight of all the congregation of the children of Israel, who were weeping before the door of the tabernacle of the congregation. 7 And when Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, saw it, he rose up from among the congregation, and took a javelin in his hand; 8 And he went after the man of Israel into the tent, and thrust both of them through, the man of Israel, and the woman through her belly. So the plague was stayed from the children of Israel. 9 And those that died in the plague were twenty and four thousand. 10 And the Lord spake unto Moses, saying, 11 Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, hath turned my wrath away from the children of Israel, while he was zealous for my sake among them, that I consumed not the children of Israel in my jealousy. 12 Wherefore say, Behold, I give unto him my covenant of peace: 13 And he shall have it, and his seed after him, even the covenant of an everlasting priesthood; because he was zealous for his God, and made an atonement for the children of Israel. 14 Now the name of the Israelite that was slain, even that was slain with the Midianitish woman, was Zimri, the son of Salu, a prince of a chief house among the Simeonites. 15 And the name of the Midianitish woman that was slain was Cozbi, the daughter of Zur; he was head over a people, and of a chief house in Midian. 16 And the Lord spake unto Moses, saying, 17 Vex the Midianites, and smite them: 18 For they vex you with their wiles, wherewith they have beguiled you in the matter of Peor, and in the matter of Cozbi, the daughter of a prince of Midian, their sister, which was slain in the day of the plague for Peor's sake.
  • 6 And the Lord spake unto Moses, saying, 2 Speak unto the children of Israel, and say unto them, When either man or woman shall separate themselves to vow a vow of a Nazarite, to separate themselves unto the Lord: 3 He shall separate himself from wine and strong drink, and shall drink no vinegar of wine, or vinegar of strong drink, neither shall he drink any liquor of grapes, nor eat moist grapes, or dried. 4 All the days of his separation shall he eat nothing that is made of the vine tree, from the kernels even to the husk. 5 All the days of the vow of his separation there shall no razor come upon his head: until the days be fulfilled, in the which he separateth himself unto the Lord, he shall be holy, and shall let the locks of the hair of his head grow. 6 All the days that he separateth himself unto the Lord he shall come at no dead body. 7 He shall not make himself unclean for his father, or for his mother, for his brother, or for his sister, when they die: because the consecration of his God is upon his head. 8 All the days of his separation he is holy unto the Lord. 9 And if any man die very suddenly by him, and he hath defiled the head of his consecration; then he shall shave his head in the day of his cleansing, on the seventh day shall he shave it. 10 And on the eighth day he shall bring two turtles, or two young pigeons, to the priest, to the door of the tabernacle of the congregation: 11 And the priest shall offer the one for a sin offering, and the other for a burnt offering, and make an atonement for him, for that he sinned by the dead, and shall hallow his head that same day. 12 And he shall consecrate unto the Lord the days of his separation, and shall bring a lamb of the first year for a trespass offering: but the days that were before shall be lost, because his separation was defiled. 13 And this is the law of the Nazarite, when the days of his separation are fulfilled: he shall be brought unto the door of the tabernacle of the congregation: 14 And he shall offer his offering unto the Lord, one he lamb of the first year without blemish for a burnt offering, and one ewe lamb of the first year without blemish for a sin offering, and one ram without blemish for peace offerings, 15 And a basket of unleavened bread, cakes of fine flour mingled with oil, and wafers of unleavened bread anointed with oil, and their meat offering, and their drink offerings. 16 And the priest shall bring them before the Lord, and shall offer his sin offering, and his burnt offering: 17 And he shall offer the ram for a sacrifice of peace offerings unto the Lord, with the basket of unleavened bread: the priest shall offer also his meat offering, and his drink offering. 18 And the Nazarite shall shave the head of his separation at the door of the tabernacle of the congregation, and shall take the hair of the head of his separation, and put it in the fire which is under the sacrifice of the peace offerings. 19 And the priest shall take the sodden shoulder of the ram, and one unleavened cake out of the basket, and one unleavened wafer, and shall put them upon the hands of the Nazarite, after the hair of his separation is shaven: 20 And the priest shall wave them for a wave offering before the Lord: this is holy for the priest, with the wave breast and heave shoulder: and after that the Nazarite may drink wine. 21 This is the law of the Nazarite who hath vowed, and of his offering unto the Lord for his separation, beside that that his hand shall get: according to the vow which he vowed, so he must do after the law of his separation. 22 And the Lord spake unto Moses, saying, 23 Speak unto Aaron and unto his sons, saying, On this wise ye shall bless the children of Israel, saying unto them, 24 The Lord bless thee, and keep thee: 25 The Lord make his face shine upon thee, and be gracious unto thee: 26 The Lord lift up his countenance upon thee, and give thee peace. 27 And they shall put my name upon the children of Israel, and I will bless them.    
 • Members

  • The Librarian

   The Librarian 3,852

   Member
   Joined:
   Last active:
  • Jw.Org1976

   Jw.Org1976 0

   Member
   Joined:
   Last active:
  • BTK59

   BTK59 47

   Member
   Joined:
   Last active:
  • TrueTomHarley

   TrueTomHarley 9,360

   Member
   Joined:
   Last active:
  • Anna

   Anna 5,008

   Member
   Joined:
   Last active:
 • Recent Status Updates

×
×
 • Create New...

Important Information

Terms of Service Confirmation Terms of Use Privacy Policy Guidelines We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.