Jump to content
The World News Media

Środa 29 marca


ARchiv@L

Recommended Posts

  • Moderator

Jeśli nawet jakiś człowiek uczyni fałszywy krok, zanim to sobie uświadomi — wy, którzy macie kwalifikacje duchowe, próbujcie skorygować takiego w duchu łagodności (Gal. 6:1).

Życzliwość może pomóc, gdy musisz wybrać, komu dochować lojalności. Załóżmy, że masz dowód na to, iż współwyznawca dopuścił się poważnego grzechu. Zapewne chcesz być lojalny w stosunku do niego, zwłaszcza jeśli to twój przyjaciel bądź krewny. Ale gdybyś zataił jego występek, okazałbyś się nielojalny względem Boga. Oczywiście lojalność wobec Jehowy powinieneś stawiać na pierwszym miejscu. Bądź życzliwy, ale stanowczy. Zachęć winowajcę, by poprosił o pomoc starszych. Jeżeli w rozsądnym czasie tego nie zrobi, z lojalności wobec Boga powinieneś sam im to zgłosić. W ten sposób okażesz się lojalny względem Jehowy oraz życzliwy wobec przyjaciela lub krewnego, ponieważ chrześcijańscy starsi postarają się skorygować go w duchu łagodności (Kapł. 5:1). w16.02 4:14

Link to comment
Share on other sites


  • Views 173
  • Replies 0
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Days

Top Posters In This Topic

×
×
  • Create New...

Important Information

Terms of Service Confirmation Terms of Use Privacy Policy Guidelines We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.