Jump to content
The World News Media

Poniedziałek 3 kwietnia


ARchiv@L

Recommended Posts

  • Moderator

[Tymoteusz] przypomni wam moje metody w związku z Chrystusem Jezusem, tak jak wszędzie nauczam, w każdym zborze (1 Kor. 4:17).

Niedawno grupę starszych, którzy skutecznie pomagają braciom w rozwoju duchowym, zapytano, z jakim podejściem to robią. Chociaż każdy z tych nadzorców ma odmienną sytuację życiową, wszyscy podali bardzo podobne rady. Na co to wskazuje? Otóż takie oparte na Biblii szkolenie ma zastosowanie ‛wszędzie każdym zborze’ — tak jak to było za czasów apostoła Pawła. Nauczyciel powinien stworzyć odpowiednie warunki do szkolenia. Tak jak ogrodnik musi spulchnić glebę, zanim wysieje nasiona, tak samo nauczyciel musi przygotować serce ucznia, zanim pomoże mu zdobyć nowe umiejętności. Jak więc nauczyciele mogą zadbać o odpowiednie do tego warunki? Naśladując podejście, które przejawiał Samuel, gdy przygotowywał Saula do przewodzenia narodowi Izraelskiemu (1 Sam. 9:15-27; 10:1). w15 15.4 1:11, 12

Link to comment
Share on other sites


  • Views 112
  • Replies 0
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Days

Top Posters In This Topic

Popular Days

×
×
  • Create New...

Important Information

Terms of Service Confirmation Terms of Use Privacy Policy Guidelines We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.