Jump to content
The World News Media

Niedziela 26 marca


ARchiv@L

Recommended Posts

  • Moderator

Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg (Zach. 8:23).

Skoro członkowie drugich owiec nie znają imion wszystkich Izraelitów duchowych żyjących obecnie na ziemi, to jak mogą ‛z nimi iść’? Zwróćmy uwagę, że w proroctwie Zachariasza zapowiedziano, iż owych dziesięciu symbolicznych mężów „uchwyci się skraju szaty męża, który jest Żydem, i powie: ‚Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg’”. Chociaż wspomniano tu tylko o jednym Żydzie, to występujący potem zaimek „wy” w obu wypadkach odnosi się do więcej niż jednej osoby. Tak więc ten duchowy Żyd musi oznaczać zbiorową osobę, a nie pojedynczego człowieka! Nie trzeba zatem rozpoznać każdego duchowego Żyda i dopiero potem ‛z nim iść’. Powinniśmy raczej rozpoznać te osoby jako grupę, a następnie ją wspierać. Pismo Święte w żaden sposób nie zachęca do podążania za jakimś człowiekiem. Naszym Wodzem jest Jezus (Mat. 23:10). w16.01 4:4

60.jpg

Link to comment
Share on other sites


  • Views 71
  • Replies 0
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Days

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg (Zach. 8:23). Skoro członkowie drugich owiec nie znają imion wszystkich Izraelitów duchowych żyjących obecnie na ziemi, to jak mog

Posted Images

×
×
  • Create New...

Important Information

Terms of Service Confirmation Terms of Use Privacy Policy Guidelines We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.