Jump to content
The World News Media

Codziennie tekstu, dla Poniedziałek 2 maja 2016


Queen Esther

Recommended Posts

  • Member

1034.jpg

1035.jpg

1037.jpg

Burzą wiarę niektórych (2 Tym. 2:18).

Tymoteusz i inni wierni chrześcijanie zapewne byli zaniepokojeni postępowaniem odstępców znajdujących się w ich gronie. Niektórzy bracia mogli zadawać sobie pytanie, dlaczego takim ludziom pozwala się pozostawać w zborze. Wierne osoby być może się zastanawiały, czy Jehowa rzeczywiście odróżnia ich niezachwianą lojalność wobec Niego od obłudnej religijności odstępców (Dzieje 20:29, 30). Paweł swoim listem bez wątpienia umocnił wiarę Tymoteusza, ponieważ przypomniał mu o tym, co się wydarzyło, gdy wierny Aaron został oczyszczony z zarzutów, a obłudny Korach i jego stronnicy zostali zdemaskowani, odrzuceni i unicestwieni. Paweł niejako mówił, że choć w zborze pojawią się fałszywi chrześcijanie, Jehowa rozpozna tych, którzy naprawdę do Niego należą — tak jak to zrobił za dni Mojżesza (Liczb 26:10). Jehowa nigdy się nie zmienia i jest godny zaufania. Nienawidzi nieprawości i w stosownym czasie zatwardziałym grzesznikom wymierzy sprawiedliwość. w14 15.7 1:3, 10-12

 

Link to comment
Share on other sites


  • Views 256
  • Replies 0
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Days

Top Posters In This Topic

Popular Days

Posted Images

×
×
  • Create New...

Important Information

Terms of Service Confirmation Terms of Use Privacy Policy Guidelines We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.