Jump to content
The World News Media

Codziennie tekstu, dla Piątek 6 maja 2016 - Tekst dzienny !


Queen Esther

Recommended Posts

 • Member

56f32304d4b07_JESUS-HEWASRAISEDUP......jpg.17cb252d4d8fc7d4110a10122a7f3851.jpg

NACH DER AUFERSTEHUNG !!.jpg

ERSCHEINUNG VOR DEN JÜNGERN AFTER RESURRECTION ----.jpg

[Dawid] widząc naprzód, mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa, że ani nie został opuszczony w Hadesie, ani jego ciało nie ujrzało skażenia (Dzieje 2:31).

Wskrzeszenie Jezusa zostało przepowiedziane w Słowie Bożym. Na przykład Dawid napisał, że ‛lojalny wobec Boga’ nie pozostanie w grobie (Ps. 16:10). W dniu Pięćdziesiątnicy 33 roku n.e. apostoł Piotr odniósł to proroctwo do Jezusa (Dzieje 2:23- 27). Wiemy, że Jezus został wskrzeszony, ponieważ mamy świadectwo wielu świadków. W ciągu 40 dni zmartwychwstały Jezus ukazywał się swoim uczniom w ogrodzie, w którym znajdował się grobowiec, jak również na drodze do Emaus i w innych miejscach (Łuk. 24:13-15). Przy tych okazjach rozmawiał z poszczególnymi osobami, na przykład z Piotrem, a także z większymi grupami. Pewnego razu ukazał się jednocześnie ponad 500 uczniom! Świadectwa tylu naocznych świadków nie sposób zlekceważyć. w14 15.11 1:11, 12

 

Link to comment
Share on other sites


 • Views 166
 • Replies 0
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Days

Top Posters In This Topic

Popular Days

Posted Images

×
×
 • Create New...

Important Information

Terms of Service Confirmation Terms of Use Privacy Policy Guidelines We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.