Jump to content
The World News Media

Tekst dzienny, Czwartek 12 maja 2016


Queen Esther

Recommended Posts

  • Member

DT  ------------------------------------.jpg

5733afcf08207_Jesusgaveusthebestexample-sowetrygopreachinglikeHEdid....jpg.d7a6c7e26d5aa633a6fdc886e6da8b6a.jpg

571d195c79400_SLPREACHING!!.jpg.4b03b5279cecdca13e3938295f58a813.jpg.ca1f42475fa71189ccf598017022f805.jpg

5733ac45475e1_333333NATIVEINDIOS---JW.jpg.51da311db807e092ebeb5fc390563b87.jpg

Niech wasza wypowiedź zawsze będzie wdzięczna, przyprawiona solą, abyście wiedzieli, jak powinniście każdemu odpowiedzieć (Kol. 4:6).

W służbie możemy spotkać kogoś, kto wierzy, że wszyscy dobrzy ludzie idą do nieba. Taki pogląd może wpływać na to, jak interpretuje on Biblię. Załóżmy, że chcemy z nim rozważyć słowa z Objawienia 21:4. Człowiek ten mógłby uważać, że opisane tu błogosławieństwa odnoszą się do życia w niebie. Jak poprowadzić rozmowę? Zamiast używać dodatkowych dowodów z innych wersetów, moglibyśmy skupić się na szczególe zawartym w tym fragmencie. Czytamy tu, że „śmierci już nie będzie”. Zapytajmy rozmówcę, czy zgadza się z tym, że aby czegoś już nie było, wcześniej musiało to istnieć. Prawdopodobnie przyzna nam rację. Następnie moglibyśmy wskazać, że w niebie nigdy nie było śmierci; ludzie umierają tylko tu, na ziemi. Logika podpowiada więc, że Objawienie 21:4 musi nawiązywać do przyszłych błogosławieństw właśnie na ziemi (Ps. 37:29). w14 15.5 1:11

 

Link to comment
Share on other sites


  • Views 126
  • Replies 0
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Days

Top Posters In This Topic

Posted Images

×
×
  • Create New...

Important Information

Terms of Service Confirmation Terms of Use Privacy Policy Guidelines We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.