Jump to content
The World News Media

Codziennie tekstu, dla Środa 20 kwietnia 2016


Queen Esther
 Share

Recommended Posts

  • Member

DT  !!!!!!.jpg

DT  !!!!§§.jpg

THE GOVERNING BODY.jpg

Te członki ciała, które wydają się słabsze, są niezbędne (1 Kor. 12:22).

Żyjemy w świecie przesyconym duchem rywalizacji, gloryfikującym siłę i młodość. Wielu próbuje za wszelką cenę wyjść na swoje, depcząc uczucia słabszych. Chociaż nie akceptujemy takiego postępowania, moglibyśmy nieświadomie rozwinąć w sobie negatywny stosunek do ludzi — nawet naszych współwyznawców — którzy często potrzebują pomocy. Ale możemy też rozwinąć bardziej zrównoważone podejście — takie, jakie ma Bóg. Wgląd w to, jak Jehowa zapatruje się na ludzkie słabości, daje nam przykład podany przez Pawła w Liście 1 do Koryntian. W rozdziale 12 apostoł przypomina, że nawet najmniej szacowny czy najsłabszy organ ciała ma określoną funkcję (1 Kor. 12:12, 18, 21-23). Część ewolucjonistów miewała odmienne podejście do zasadności istnienia takich narządów. Ale odkrycia z dziedziny anatomii wykazały, że narządy uważane za bezużyteczne w rzeczywistości odgrywają istotne role. w14 15.6 3:3, 4

 

Link to comment
Share on other sites


  • Views 134
  • Replies 0
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Days

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Te członki ciała, które wydają się słabsze, są niezbędne (1 Kor. 12:22). Żyjemy w świecie przesyconym duchem rywalizacji, gloryfikującym siłę i młodość. Wielu próbuje za wszelką cenę wyjść na swo

Posted Images

 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

Terms of Service Confirmation Terms of Use Privacy Policy Guidelines We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.