Jump to content
The World News Media

Walczący z Bogiem nigdy nie zwyciężą


ARchiv@L

Recommended Posts

 • Moderator

Walczący z Bogiem nigdy nie zwyciężą

10. Dlaczego z ludzkiego punktu widzenia Kajfasz mógł się czuć pewnie na swym stanowisku i dlaczego jednak się zawiódł?

10 W I wieku naczelni kapłani żydowscy byli wyznaczani przez władze rzymskie. Bogaty Józef Kajfasz, mianowany przez Waleriusza Gratusa, piastował ten urząd dłużej niż wielu jego poprzedników. Zawdzięczał to zapewne swoim umiejętnościom dyplomatycznym i przyjaźni z Piłatem, a nie błogosławieństwu Bożemu. Tak czy inaczej, z czasem zawiódł się na ludziach, którym zaufał. Zaledwie trzy lata po wspomnianym procesie apostołów Kajfasz utracił łaski Rzymian i przestał być arcykapłanem.

11. Jaki koniec spotkał Poncjusza Piłata oraz żydowski system rzeczy i jaki płynie stąd wniosek?

11 Rozkaz pozbawienia Kajfasza urzędu wyszedł od bezpośredniego zwierzchnika Piłata, Lucjusza Witeliusza, namiestnika Syrii. Piłat, bliski przyjaciel Kajfasza, nie mógł nic zrobić. Zaledwie rok później on sam został zdymisjonowany i wezwany do Rzymu, by bronić się przed stawianymi mu poważnymi zarzutami. A jeśli chodzi o żydowskich przywódców, którzy pokładali ufność w cezarze, Rzymianie faktycznie ‛zabrali zarówno ich miejsce, jak i ich naród’ — w roku 70 n.e. wojska rzymskie zburzyły Jerozolimę wraz ze świątynią i salą posiedzeń Sanhedrynu. Jakże prawdziwe okazały się słowa psalmisty: „Nie pokładajcie ufności w dostojnikach ani w synu ziemskiego człowieka, do którego nie należy wybawienie”! (Jana 11:48; Psalm 146:3).

12. Jak przykład Jezusa pokazuje, że posłuszeństwo wobec Boga świadczy o mądrości?

12 Zupełnie inaczej stało się ze wskrzeszonym Jezusem Chrystusem: Bóg ustanowił go Arcykapłanem w wielkiej duchowej świątyni. Żaden człowiek nie może anulować tej nominacji. Jezus „ma swoje kapłaństwo bez następców” (Hebrajczyków 2:9; 7:17, 24;9:11). Jehowa uczynił go również Sędzią żywych i umarłych (1 Piotra 4:5). Na mocy powierzonej mu władzy Jezus oceni, czy Józef Kajfasz i Poncjusz Piłat będą mogli powrócić w przyszłości do życia (Mateusza 23:33; Dzieje 24:15).

Dzisiejsi nieustraszeni głosiciele Królestwa

13. Jakie dzieło w czasach nowożytnych pochodziło od ludzi, a jakie od Boga? Dlaczego tak odpowiadasz?

13 W naszych czasach, podobnie jak w I wieku, nie brakuje ludzi walczących z Bogiem (Dzieje 5:39). Na przykład gdy Świadkowie Jehowy w Niemczech nie godzili się nazywać Adolfa Hitlera swym Führerem (Wodzem), ten poprzysiągł, że zetrze ich z powierzchni ziemi (Mateusza 23:10). Stworzona przez niego machina zagłady wydawała się zdolna spełnić tę groźbę. Naziści aresztowali tysiące Świadków i osadzili ich w obozach koncentracyjnych. Niektórych pozbawili życia. Ale nie zdołali ich powstrzymać od oddawania czci wyłącznie Bogu i nie zniszczyli ich jako społeczności. Chrześcijanie ci wykonywali dzieło, które ‛pochodziło od Boga, a nie od ludzi’, nie można więc było go zahamować. Sześćdziesiąt lat później dawni więźniowie hitlerowskich obozów koncentracyjnych dalej wiernie służą Jehowie ‛całym swym sercem i duszą, i umysłem’, podczas gdy Hitler i jego narodowosocjalistyczna partia zapełniają tylko niechlubne karty historii (Mateusza 22:37).

14. (a) Jak przeciwnicy starają się oczernić sług Bożych i z jakim skutkiem? (b) Czy takie poczynania mogą przynieść ludowi Bożemu trwałą szkodę? (Hebrajczyków 13:5, 6).

14 Od tamtej pory jeszcze inni podejmowali walkę z Jehową i Jego ludem, z góry skazaną na przegraną. W różnych krajach europejskich czynniki religijne i polityczne usiłowały podstępnie przyczepić Świadkom Jehowy etykietkę „niebezpiecznej sekty”; zresztą taki sam zarzut wysuwano przeciwko chrześcijanom w I wieku (Dzieje 28:22). Tymczasem Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał Świadków Jehowy za religię, a nie sektę. Przeciwnicy z pewnością o tym wiedzą. Mimo to wciąż oczerniają Świadków. W rezultacie niektórzy z tych chrześcijan stracili pracę. Ich dzieci bywają nękane w szkołach. Niekiedy bojaźliwi ludzie anulują umowy wynajmu obiektów, w których Świadkowie od dawna urządzali swoje zebrania. Zdarzało się nawet, że urzędy odmawiały komuś przyznania obywatelstwa tylko dlatego, że jest Świadkiem Jehowy! Ale Świadkowie wcale się tym nie zrażają.

15, 16. Jak francuscy Świadkowie Jehowy zareagowali na sprzeciw wobec ich chrześcijańskiej działalności i dlaczego nie przestają głosić?

15 Na przykład ogólnie rzecz biorąc Francuzi są rozsądni i bezstronni. Jednakże grupa przeciwników dążyła do wprowadzenia przepisów prawnych mających powstrzymać dzieło głoszenia o Królestwie. Jak na to zareagowali Świadkowie? Zwiększyli swą aktywność w służbie kaznodziejskiej na niespotykaną wcześniej skalę, co przyniosło zdumiewające efekty (Jakuba 4:7). W ciągu zaledwie sześciu miesięcy liczba domowych studiów biblijnych zwiększyła się w tym kraju o jedną trzecią! Szatan musi pałać wściekłością, widząc, jak szczere osoby reagują tam na dobrą nowinę (Objawienie 12:17). Nasi współwyznawcy we Francji są przekonani, że również w ich sytuacji spełnią się słowa proroka Izajasza: „Żadna broń wykonana przeciwko tobie nie okaże się skuteczna i potępisz każdy język, który się podniesie przeciwko tobie w sądzie” (Izajasza 54:17).

16 Świadkowie Jehowy nie cieszą się, gdy spotykają ich prześladowania. Ale posłuszni poleceniu Boga nie mogą i nie zamierzają przestać mówić o rzeczach, które usłyszeli. Starają się być wzorowymi obywatelami. Jeśli jednak prawo ludzkie wymaga od nich złamania praw Bożych, muszą być posłuszni Bogu jako Władcy.

 

Link to comment
Share on other sites


 • Views 674
 • Replies 0
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Days

Top Posters In This Topic

Popular Days

 • Recently Browsing

  • No registered users viewing this page.
 • Popular Contributors

 • Topics

 • Posts

 • Members

 • Recent Status Updates

  • M.C.

   Voici ma perle de cette semaine 
   2 Chron 30:6
   Le roi Ézéchias avait envoyé un courrier adressé aux Israélites : « Revenez à Jéhovah »
   Certains ont besoin de chercher Jéhovah  en revenant à lui.
   Cela peut être les inactifs, et les excommuniés
   Pour certains c’est grâce à la création de Jéhovah qu’ils perçoivent son existence, et qu’ils ont de la valeur à ces yeux
   Bien sûr, la prière, nos publications, la Bible peuvent les aider à Examiner des preuves que Jéhovah veut qu’ils reviennent à lui, 
   A leur retour dans notre organisation, le verset 9 dit Jéhovah votre Dieu est compatissant et miséricordieux
   Voilà l’amour qu’ils peuvent Ressentir 
   Jamais les bras de Jéhovah ne sont trop court 
   De même, Nos bras seront prêt à les accueillir chaleureusement 🤗
   · 0 replies
  • Mic Drop

   AI knows....

   · 0 replies
  • Dandelion Friend

   Status Update, just for fun...if anyone is bored and wants something to read, here are some communications that show one example of how a disfellowshipping works. The emails are not posted in order, you have to look at the dates to figure out the order it happened in.😊

    


    

   · 1 reply
  • Dandelion Friend

   What an exciting evening! (Sorry if it rambles...)
    
   I was scared because I had to go into the "shark tank." Jehovah and Jesus went with me, and they totally rocked it!😆
    
   The COBE elder that kicked me out of the assembly a couple of weeks ago was so angry tonight! (He's kinda like Haman.)
    
   My husband is PIMI but he only attends about half the meetings. He calls me an apostate and gets mad if I say anything that isn't what the GB says. He didn't go to meeting tonight. I don't let my kids go to the KH unless I go, so the kids and I usually watch the meetings online. I didn't know if they would let me and the kids into the KH. (Since they just evicted us from the assembly a couple weeks ago at lunch because I talked to people and looked like I was happy and joyful.) As we were approaching the door of the KH tonight, the doorman saw me and let it slam shut and through the window I could see him, possibly looking for permission from an elder to see if I was "banned" or not. I knocked, and the visiting CO#2 cut in front of the doorman, opened up to let me in, escorting me right past the doorman! ("Jehovah Factor"😄)
    
   (There were two COs because I guess one was getting a "shepherding visit week" from the other one...)
    
   The CO#2 was awesome, a really kind gentleman who acted like a shepherd. CO#1 didn't recognize me at first because during his last visit I didn't attend because I thought the trespassing ban was still in place (although it had been removed but the COBE conveniently forgot to tell me. I found out when I went to his house just before the Memorial to ask, since they never respond to any messages I send either by email or letter.)
    
   (Incidentally, I wrote in an earlier Status Update about my experiences running into the CO#1 at the assembly a couple of weeks ago...)
    
   As soon as we got in the KH, the regular Pharisee-types were shocked and dismayed and frowned because my presence is worse than if a contagious yowling leper came in. However, the CO#1 started asking my kids' names, and the elder standing there conveniently forgot how to talk so the CO went through the greetings and asked me my name and I chatted with him for a moment. He figured out who I was after a bit and I think he was a little shocked. (I have written to him plenty about the stuff going on in the congregation - he never replies.)
    
   So, we walked toward the auditorium and put our stuff down in the middle of the second row from the front. My kids wanted to see their friends, and I got up to walk around a little too. When I passed by CO#2, he stopped me and kindly asked me my name. (The COBE and his wife were standing right next to him.) I answered the COs questions, and we chatted and he asked where else I was from and if I was doing hospitality at all during the week. I told him I came to support the CO visit, and that I would keep him in my prayers. He was so nice. I asked him for a hug, and he gave me a hug. All this time, the COBE and his wife had steam coming out of their ears almost, and finally the COBE grabbed the CO and said "Excuse me! She's been disfellowshipped for a year!" And the CO thought he was joking! So he laughed and said something like "oh, yeah, that's funny" and then the COBE said, "No, really!" And I said, "He is a liar." Because the COBE is a liar. He bears false witness about all kinds of things. And I walked to my seat.
    
   The meeting started shortly after. The kids and I sang heartily so everyone could hear our joy and affection for Jehovah. The hypocritical COBE was called up to pray. I did not bow my head. I kept my eyes open. That man is a snake. I refuse to say "Amen" to anything he has to say.
    
   During the Bible gems my kids got to comment. I put my hand up several times too, and everybody nearly had a heart attack. (Is there a rule that says a "disfellowshipped" person can't raise their hand?) Of course, they didn't call on me.
    
   The second song was a nice loud march. We've always been told to sing loud. I am obedient to that good counsel.
    
   The CO#1s talk started off pleasant enough. Until he mentioned the "recent apostasy and divisions" the congregation has had to deal with (he means me, since I sent emails to the "friends" to tell them the sketchy things the elders were doing.) Wasn't that nice of him to mention me in the talk! My kids got irritated with his smack talk, but Jehovah got us through it. I think he used maybe three or four scriptures, two of them misapplied. Most of the talk was about worshipping the "Faithful and Discreet Slave" and how much they "have done for us".🤪
    
   I went because I love Jehovah and I knew He wanted me to go to at least one of the CO visit days, to show my support to the "friends" that I know this is the organization Jehovah is going to clean and that I haven't left of my own accord. (They know about all the details of the sketchy stuff the fake elders did because I informed them of every sketchy thing the elders did to my kids and me.) Part of why I went was to show love for the congregation. Very soon they are going to be in complete shock. I love those people, even though they are all mostly brainwashed at present. They will have a rude awakening soon enough because the GB and the Bethels will be gone when the UN attacks and the congregations are going to need to be comforted. 
    
   A nice brother said the closing prayers, so I said "Amen" to that one nice and clear. (The poor brothers on the platform were right in front me, there was no one sitting in the row in front of us.) After the meeting, my kids chatted for a little bit with friends and then we were going to leave. I said "hi" to a few people (that really irritates the COBE, that's not why I do it, I do it because Jehovah said to encourage the brothers and we can't if we don't talk to them...) 
    
   When we were leaving, CO#1 pulled my son aside to talk to him for a minute. The CO wanted me to go away, but I stayed right there, because I think it's rude to cause divisions in a family like what he was doing. The CO attempted to talk to my son about homeschooling right in front of me as if I didn't exist. I wasn't having any of it. I let him do his thing for a minute, and then I told him he was causing divisions, and if he didn't respect Jehovah's arrangement for family (like not talking to the mom who is part of the family) that he wasn't welcome to talk to my son. The COs not good association. Then we walked away.
    
   My daughter was in the library with her friend and her friends parents and two aunts (one is the wife of an elder.) As soon as I walked in - hush! Everybody stopped talking. I walked by them and told my daughter's friend I loved her and gave her a hug (I used to take her out in service together with my kids). I looked at the people in the room and said "I love you, even though I know you hate me, except for you...I know you love me" to one sister who I know is kind and real. Then we left and on the way out gave the other doorman who is like a grandfather a big hug and he said goodbye and kept waving as we drove off.
    
   What an evening! (Thank you for any positive thoughts directed my way! Jehovah is the Hearer of Prayer, and He does things with style!)
    
   "You well know that Jehovah your God is the true God, the faithful God, keeping his covenant and loyal love to a thousand generations of those who love him and keep his commandments.  But those who hate him he will repay to their face with destruction. He will not be slow to deal with those who hate him; he will repay them to their face." (Deuteronomy 7:9,10)

   · 1 reply
 • Forum Statistics

  • Total Topics
   65k
  • Total Posts
   152.8k
 • Member Statistics

  • Total Members
   17,523
  • Most Online
   1,592

  Newest Member
  Glearner2
  Joined
×
×
 • Create New...

Important Information

Terms of Service Confirmation Terms of Use Privacy Policy Guidelines We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.